back Back to NVB Online

Ma-thi-ơ 18

Người Lớn Nhất Trong Nước Đức Chúa Trời
(Mác 9:33-37; Lu 9:46-48)
1Lúc ấy các môn đệ đến hỏi Đức Giê-su: “Ai là người lớn nhất trong Nước Thiên Đàng?”
2Gọi một đứa bé đến, Ngài để nó đứng giữa các môn đệ, 3và đáp: “Thật, Ta bảo các con, nếu các con không thay đổi và trở nên giống như một đứa bé, các con không thể vào Nước Thiên Đàng được. 4Vì thế, ai khiêm nhường như đứa bé này, ấy là người lớn nhất trong Nước Thiên Đàng.
5Và nếu ai nhân danh Ta tiếp một đứa bé như thế này tức là tiếp nhận Ta.”
Tội Gây Vấp Phạm
(Mác 9:42-48; Lu 17:1-2)
6“Nhưng hễ ai gây cho một trong những người bé mọn đã tin Ta phạm tội, thì thà buộc cối đá vào cổ kẻ ấy và quăng xuống đáy biển còn hơn.
7Khốn cho thế gian vì sự gây vấp phạm! Tất nhiên sự gây vấp phạm phải có, nhưng khốn cho ai là kẻ gây vấp phạm! 8Nếu tay hay chân con gây cho con phạm tội, hãy chặt và ném đi, thà con bị cụt tay hay què chân mà vào sự sống còn hơn là có đủ hai tay, hai chân mà bị ném vào lửa đời đời. 9Nếu mắt con gây cho con phạm tội, hãy móc mắt và ném đi, thà mù một mắt mà vào sự sống còn hơn là có đủ hai mắt mà bị quăng vào lửa hỏa ngục.”
Ngụ Ngôn Về Con Chiên Lạc
(Lu 15:3-7)
10“Hãy cẩn thận đừng khinh dể một người nào trong những người bé mọn này; vì Ta bảo các con, các thiên sứ của chúng ở trên trời hằng thấy mặt Cha Ta ở trên trời. 11Vì Con Người đã đến để cứu kẻ hư mất.
12Các con nghĩ thế nào? Có người kia có một trăm con chiên, một con đi lạc mất; người đó không để chín mươi chín con kia lại trên đồi và đi kiếm con bị lạc sao? 13Khi kiếm được rồi, thật, Ta bảo các con, người đó vui mừng vì nó hơn là chín mươi chín con không bị lạc. 14Cũng thế, Cha các con ở trên trời không muốn một người nào trong những người bé mọn này bị hư mất.”
Cách Đối Xử Với Người Anh Em Phạm Tội
15“Nếu có một anh em có lỗi với con, hãy đến gặp riêng người mà khuyên bảo. Nếu người nghe lời thì con được lại anh em. 16Nếu người không nghe, hãy đem một hai người theo với con đến gặp người, để nhờ lời của hai hay ba người chứng mà vấn đề được xác lập. 17Nếu người vẫn không nghe họ, hãy trình với hội thánh; nếu người cũng không chịu vâng lời hội thánh, thì hãy coi người như người ngoại đạo hay kẻ thu thuế.
18Thật, Ta bảo các con, bất cứ điều gì các con buộc ở dưới đất cũng sẽ buộc ở trên trời, điều gì các con mở ở dưới đất, thì sẽ mở ở trên trời.
19Ta lại nói cùng các con, nếu hai người trong các con ở dưới đất thuận ý nhau mà cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Ta ở trên trời sẽ ban cho họ. 20Vì ở đâu có hai hay ba người nhân danh Ta họp nhau lại, Ta sẽ ở giữa họ.”
Người Đầy Tớ Không Tha Thứ
21Lúc ấy, Phê-rơ đến hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, nếu anh em con phạm tội cùng con, con sẽ tha cho họ mấy lần? Đến bảy lần chăng?”
22Đức Giê-su đáp: “Ta bảo cho con rõ, không phải đến bảy lần, mà là bảy mươi lần bảy.
23Vì thế, Nước Thiên Đàng ví như vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ mình. 24Khi bắt đầu soát sổ, người ta đem đến cho vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. 25Vì người không có gì trả nợ, vua ra lệnh bán hắn cùng vợ con và tất cả tài sản để trả nợ.
26Người đầy tớ quỳ xuống van lạy: ‘Xin ngài hoãn lại cho tôi, tôi sẽ trả hết.’ 27Vua động lòng thương xót, thả người đầy tớ ấy ra và tha hết nợ.
28Người đầy tớ ấy đi ra thấy một người đầy tớ khác mắc nợ mình một trăm đồng đê-na-ri, liền bắt lấy, nắm cổ đòi: ‘Hãy trả nợ đây!’
29Người đầy tớ kia quỳ xuống năn nỉ: ‘Xin anh hoãn lại cho tôi, tôi sẽ trả hết.’
30Nhưng người đầy tớ ấy không chịu, bắt anh đầy tớ kia bỏ tù cho đến khi trả hết nợ. 31Thấy thế, những đầy tớ khác rất buồn, họ đi báo cáo lại với vua mọi sự.
32Vua gọi người đầy tớ ấy vào và phán: ‘Này đứa đầy tớ độc ác, vì ngươi van xin, nên Ta đã tha hết nợ cho ngươi, 33tại sao ngươi không thương xót đồng bạn như ta đã thương xót ngươi?’ 34Vua nổi giận, giao cho cai ngục tống giam người đầy tớ ấy cho đến khi trả hết nợ.
35Cũng vậy, Cha Ta ở trên trời sẽ đối xử với các con như thế, nếu các con không có lòng tha thứ anh em mình.”

mom shames teen in facebook videoThe Seattle Seahawks steamrolled the fake oakleys Broncos. It remains one of the most lopsided defeats in Super Bowl history.. You’ve heard about how different sides of the brain control different functions in the body scientists have known for a while that schizophrenia and other disorders are caused by a kind of confusion between the two about which side should handle what. Now they think that a similar glitch in brain symmetry is one reason people might favor their left hand over their right.. The stadium is not a “new” stadium, as in a stadium built after the year 2000, but a huge stadium built in 1997. Originally the stadium was called the Jack Kent Cooke Stadium and went under this name from 1997 to 1999. I will demonstrate Cheap mlb Jerseys the ways in which buying the Thermos King Beverage mug will save you money in the long run. Imagine for a second that you decided to go down the inexpensive route and buy a cheaper 44 oz mug for traveling to carry your coffee in; you will probably spend about $20 for a mug that will last you 2 years. 27 in the Travers Stakes, possesses the kind of speed to challenge California Chrome from the start. There also Melatonin, winner of the Santa Anita Handicap and Hollywood Gold Cup who four for four racing at Santa Anita.. There’s a lot of competition, a lot of depth from top to bottom. We have some great additions like Jalen Ramsey, Tashaun Gibson and Prince Amukamara and guys coming back like Davon House.. Nike roshe run mothering supra footwear thing actually polo cheap nhl jerseys outlet store quasi fragmentation tommy hilfiger online ralph lauren Lian laughed: red bottom though tommy hilfiger outlet not very accurate, ray ban wayfarer there are toms outlet eight accurately. Oakley sunglasses cheap smiled michael kors outlet online and burberry said:. He gave me a timeline for receiving the tape, trying out, and team selection. I walked away cheap mlb jerseys with my head spinning.”The next time I bumped into [Patriots owner] Robert Kraft was oakley outlet at the Oscars later that year. The only issue I see is shipping it since it is bulky but very light.This has my brain cooking up ideas 🙂 lovely talent! Keep at it!Sorry about that! I meant to link to it in the first place. Fake Oakleys I added a link, it is called MacStitch. For now, Coleman gets the number two spot. Coleman, an electrifying receiver coming out of Baylor, will start as one of the Browns top offensive weapons, and has been designated as the punt returner to start the season. Gamblin Matt and the Odds fake ray ban sunglasses plus Winner: The Flyers aren’t winning this series. That’s as certain as the Oilers not making the playoffs next season much to Iken’s disagreement.

back Back to NVB Online