back Back to NVB Online

Ma-thi-ơ 1

Gia Phổ Của Chúa Cứu Thế Giê-su
1Gia phổ của Chúa Cứu Thế Giê-su, dòng dõi Đa-vít, con cháu Áp-ra-ham.
2Áp-ra-ham sinh Y-sác,
Y-sác sinh Gia-cốp,
Gia-cốp sinh Giu-đa và anh em người,
3Giu-đa sinh Pha-rê và Xa-ra mẹ là Tha-ma,
Pha-rê sinh Ếch-rôm,
Ếch-rôm sinh A-ram,
4A-ram sinh A-mi-na-đáp,
A-mi-na-đáp sinh Na-ách-son,
Na-ách-son sinh Sanh-môn,
5Sanh-môn sinh Bô-ô mẹ là Ra-háp,
Bô-ô sinh Ô-bết mẹ là Ru-tơ,
Ô-bết sinh Gie-sê,
6Gie-sê sinh vua Đa-vít,
Đa-vít sinh Sa-lô-môn, mẹ nguyên là vợ U-ri,
7Sa-lô-môn sinh Rô-bô-am,
Rô-bô-am sinh A-bi-gia,
A-bi-gia sinh A-sa,
8A-sa sinh Giô-sa-phát,
Giô-sa-phát sinh Giô-ram,
Giô-ram sinh Ô-xia,
9Ô-xia sinh Giô-tam,
Giô-tam sinh A-cha,
A-cha sinh Ê-xê-chia,
10Ê-xê-chia sinh Ma-na-se,
Ma-na-se sinh A-môn,
A-môn sinh Giô-si-a,
11Giô-si-a sinh Giê-cô-nia và các em người lúc bị lưu đày tại Ba-by-lôn.
12Sau khi bị lưu đày tại Ba-by-lôn,
Giê-cô-nia sinh Sa-la-thi-ên,
Sa-la-thi-ên sinh Xô-rô-ba-bên,
13Xô-rô-ba-bên sinh A-bi-út,
A-bi-út sinh Ê-li-a-kim,
Ê-li-a-kim sinh A-xô,
14A-xô sinh Sa-đốc,
Sa-đốc sinh A-chim,
A-chim sinh Ê-li-út,
15Ê-li-út sinh Ê-li-a-xa,
Ê-li-a-xa sinh Ma-than,
Ma-than sinh Gia-cốp,
16Gia-cốp sinh Giô-sép, chồng của Ma-ri. Ma-ri sinh Đức Giê-su, Chúa Cứu Thế.
17Như thế từ Áp-ra-ham cho đến Đa-vít kể tất cả là mười bốn đời, từ Đa-vít cho đến khi bị lưu đày qua Ba-by-lôn được mười bốn đời, và từ lúc lưu đày tại Ba-by-lôn cho đến Chúa Cứu Thế cũng mười bốn đời.
Câu Chuyện Giáng Sinh Của Chúa Cứu Thế Giê-su
(Lu 2:1-7)
18Sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-su đã xảy ra như sau: Ma-ri, mẹ Ngài, đã đính hôn cùng Giô-sép, nhưng trước khi hai người chung sống, Ma-ri đã thụ thai do quyền phép Đức Thánh Linh. 19Giô-sép, chồng hứa của nàng là người có tình nghĩa, không muốn nàng bị bêu xấu, nên định âm thầm từ hôn.
20Đang khi ông suy tính như vậy, một thiên sứ của Chúa hiện đến trong giấc mộng và bảo: “Này Giô-sép, con cháu Đa-vít, đừng ngại cưới Ma-ri làm vợ vì thai nàng đang mang là bởi Đức Thánh Linh. 21Nàng sẽ sinh một trai, hãy đặt tên là Giê-su, vì Ngài sẽ cứu dân tộc mình thoát khỏi tội lỗi.”
22Mọi việc đã xảy đến như thế để lời Chúa phán qua nhà tiên tri được ứng nghiệm:
23“Này, một trinh nữ sẽ mang thai và sinh một trai.
Người ta sẽ đặt tên Ngài là Em-ma-nu-ên,”
Nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.
24Giô-sép thức dậy, làm theo lời thiên sứ của Chúa đã dặn bảo, cưới Ma-ri về làm vợ, 25nhưng hai người không ăn ở với nhau cho đến khi nàng sinh một con trai, và đặt tên là Giê-su.

One example is that video game playing increases surgical skills, according to a 2007 study by Rosser and Merrell. Another example is that stroke patients who have damage to the brain improved their motor skills after playing video games, according to research presented at the American Stroke Association International Stroke Conference cheap China Jerseys 2010.. Western cultures, meanwhile, treat smell like the redheaded stepchild of senses. Telling someone they “smell” is never a compliment, while no such derogative connotations exist for the other senses. 7. Collins’s contract status was obviously a factor here. Tommy hilfiger online shop After ray ban sunglasses a hermes birkin period michael kors purses of lunette cheap jerseys oakley pas cher coexistence, nfl redskins Zhao zapatillas nike Fei adults toronto raptors and coach factory outlet online a vans shoes child, ralph lauren are philadelphia 76ers jersey duty nfl seahawks honest people, bottega not many jimmy choo shoes words coach black friday not much mcm backpack outlet language, ray ban outlet see dsquared2 shoes who burberry is coach factory outlet online the nfl jets smile air max 2015 on guess jeans his christian louboutin face, versace shoes outlet never coach outlet quarrel hugo boss outlet with neighbors cleveland cavaliers jerseys quarrel. Burberry uk Home also burberry handbags to toms outlet us adults nfl chargers to relax new balance the nike free shoes coach factory outlet online our association cheap true religion with cheap oakley Zhao los angeles clippers Xia pandora up air jordan more. It shows how the powerful bond that James formed with his teammates in high school and earlier sustained him and transformed everyone’s lives. Also pay attention to a continuing series NFL Jerseys China of involving documentaries, “30 for 30,” sponsored by ESPN Films for the cable network and using big name directors.ARTICLES BY DATEHow nfl jerseys cheap I Made It: Anita L. They are disproportionately educated, as a group, if you count hanging around the university for a few years, education. Shouldn’t all of you have known that if you spend oakley sunglasses your working life banging heads, you might get very hurt in the end?. On a larger scale, this helps you learn what’s most important to you. If you are honest with yourself, you may be surprised cheap oakleys at what you find. Granted, that’s professionals, but obviously younger brains are at jeopardy on all gridirons. What mother or father can any longer willfully allow a son to play such a game with such odds?. So, the most important thing in another quarter by the receiver is to almost align especially our tackles. Now, Cheap Football Jerseys I’m going to talk about playing the left tackle position, the stance and our first steps.

back Back to NVB Online