back Back to NVB Online

Lu-ca 5

Mẻ Lưới Kỳ Diệu
(Mat 4:18-22; Mác 1:16-20)
1Một lần nọ, Đức Giê-su đang đứng bên bờ hồ Ghê-nê-sa-rết, trong khi đoàn dân chen lấn quanh Ngài để nghe Lời Đức Chúa Trời, 2Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, nhưng các ngư phủ đã rời thuyền đi giặt lưới. 3Ngài lên một chiếc thuyền của Si-môn và bảo ông chèo ra khỏi bờ một chút. Ngài ngồi trên thuyền, và dạy dỗ dân chúng.
4Dạy xong, Ngài bảo Si-môn: “Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới kéo một mẻ cá!”
5Si-môn đáp: “Thưa Thầy, chúng con đã nhọc nhằn suốt đêm mà không bắt được gì, nhưng theo lời Thầy, con sẽ bủa lưới!”
6Họ thả lưới xuống, bắt được nhiều cá đến nỗi lưới sắp rách. 7Vậy, họ ra dấu gọi bạn chài trên thuyền khác đến giúp. Các người kia đến chất cá đầy hai thuyền, đến nỗi gần chìm.
8Thấy thế, Si-môn Phê-rơ quỳ xuống dưới chân Đức Giê-su mà thưa: “Lạy Chúa, xin lìa khỏi con, vì con là người tội lỗi!” 9Vì ông và các bạn chài đều kinh hãi về mẻ lưới họ vừa kéo lên, 10cả Gia-cơ và Giăng, con Xê-bê-đê là đồng bạn của Phê-rơ cũng vậy. Đức Giê-su bèn bảo Si-môn: “Con đừng sợ, từ nay trở đi, con sẽ cứu vớt người!” 11Họ kéo thuyền lên bờ, rồi bỏ tất cả mà theo Ngài.
Chúa Chữa Bệnh Phung
(Mat 8:1-4; Mác 1:40-45)
12Khi Đức Giê-su vào một thành kia, Ngài gặp một người đàn ông bị phung đầy mình. Vừa thấy Ngài, anh sấp mặt xuống đất, van xin: “Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa sạch bệnh con!”
13Ngài đưa tay sờ anh, bảo: “Được, hãy sạch đi!” Lập tức bệnh phung biến mất.
14Ngài căn dặn anh đừng nói cho ai biết, nhưng hãy trình diện thầy tế lễ và dâng tế lễ về việc chữa sạch như Môi-se đã truyền, để làm bằng chứng cho họ.
15Tuy nhiên, tin tức về Ngài lại càng được đồn rộng đến nỗi nhiều đoàn dân đông kéo đến nghe Ngài và để được Ngài chữa lành. 16Nhưng Ngài lui vào những nơi thanh vắng mà cầu nguyện.
Chúa Chữa Người Bại Liệt
(Mat 9:1-8; Mác 2:1-12)
17Một hôm, Đức Giê-su đang dạy dỗ, người Pha-ri-si và giáo sư kinh luật từ các làng mạc Ga-li-lê, Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem đều có mặt. Quyền năng của Chúa ở trong Ngài để chữa bệnh. 18Bấy giờ, người ta khiêng một người bại liệt nằm trên chõng và tìm cách đem vào trong nhà để đặt trước mặt Ngài. 19Nhưng vì đoàn dân đông đảo, không cách nào đem người bại vào được, nên họ leo lên mái, dỡ ngói, dòng người bại nằm trên chõng xuống giữa đám đông, ngay trước mặt Đức Giê-su.
20Ngài thấy đức tin của họ, nên bảo: “Này con, tội lỗi con đã được tha rồi!”
21Các chuyên gia kinh luật và người Pha-ri-si bắt đầu suy luận: “Người này là ai mà dám nói phạm thượng thế? Ngoài Đức Chúa Trời, còn ai có quyền tha tội.”
22Nhưng Đức Giê-su biết sự suy luận trong tâm trí họ nên hỏi: “Tại sao các người suy luận trong lòng như thế? 23Bảo rằng: ‘Tội lỗi con đã được tha’ hoặc là: ‘Hãy đứng dậy mà đi?’ điều nào dễ hơn? 24Nhưng để các người biết trên cõi đời này, Con Người có quyền tha tội.” Ngài bảo người bại: “Ta bảo con, hãy đứng dậy, vác chõng đi về nhà!” 25Lập tức, người bại đứng dậy trước mặt họ, vác chõng mình đi về nhà, tôn vinh Đức Chúa Trời. 26Mọi người cũng đều kinh ngạc và tôn vinh Đức Chúa Trời. Lòng họ đầy sợ hãi và nói: “Hôm nay, chúng ta đã thấy những việc diệu kỳ!”
Chúa Gọi Lê-vi
(Mat 9:9-17; Mác 2:13-22)
27Sau đó, Đức Giê-su đi ra, thấy một người thu thuế tên Lê-vi đang ngồi tại trạm thu thuế, Ngài bảo: “Hãy theo Ta!” 28Ông đứng dậy, bỏ tất cả, đi theo Ngài.
29Lê-vi dọn một tiệc lớn đãi Ngài tại nhà mình. Có một đám đông gồm nhiều người thu thuế và những người khác cùng dự tiệc. 30Các người Pha-ri-si và các chuyên gia kinh luật phàn nàn với các môn đệ Ngài: “Tại sao các anh ăn uống với bọn thu thuế và kẻ tội lỗi?”
31Đức Giê-su đáp: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, nhưng người đau yếu mới cần. 32Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi những người tội lỗi ăn năn.”
33Họ hỏi Ngài: “Các môn đệ Giăng cũng như các môn đệ người Pha-ri-si thường kiêng ăn cầu nguyện, nhưng các môn đệ Thầy lại ăn uống như thường!”
34Đức Giê-su đáp: “Các người có thể bắt các chàng phụ rể kiêng ăn khi chàng rể còn ở với họ không? 35Khi nào chàng rể bị đem đi khỏi, lúc bấy giờ họ mới kiêng ăn.”
36Ngài cũng kể ngụ ngôn này cho họ nghe: “Không ai xé vải áo mới vá vào áo cũ. Làm như thế sẽ rách áo mới, mà miếng vải mới cũng không hợp với áo cũ. 37Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Như thế, rượu mới sẽ làm nứt bầu cũ, rượu chảy hết mà bầu cũ cũng hư luôn, 38nhưng rượu mới phải đổ vào bầu mới. 39Không ai đã uống rượu cũ lại đòi rượu mới, vì người nói rằng: ‘Rượu cũ ngon hơn!’ ”

how can a manager motivate employees intrinsically extrinsicallyAnd it was just going to escalate. You could see it in his eyes, and you could see it standing down there. I prefer starting indoors and using wiffle balls, then moving out. Indoors: For this drill you need a mat (optional) and wiffle balls. Obviously there was no time or, more likely, desire to set up authentic nfl jerseys formal wrestling rings, so they had to improvise. Stoker, who seems to have contracted an early strain of Hulkamania, viewed this method as “violent,” but “unquestionably fair,” and was thrilled at “how soon and how excellently that ring was formed.”. Growing up in California, Coleman was able to excel on the football field by wearing hearing aids and learning to lip read. fake oakleys He replica oakleys would star as a running back for Troy High School in Fullerton, Calif., before going on to play at UCLA. So that’s $1.8 billion of share repurchases in six months. Clearly cheap oakleys our commitment to our shareholders is stronger than ever. They are both governed by the same caveat, that no artificial agent is used. They ought to be treated the same in the laws of cricket.. The Rams and the Philadelphia Eagles both traded up to get the first and second picks, and the Eagles are also eager for a potential cornerstone quarterback. After that, the draft will get interesting quickly.. Top fake oakleys of pageAbstractDysfunction of hippocampal plasticity has been proposed to play a critical role in the pathophysiology of depression. However, antidepressant drug effects on synaptic plasticity and cytoskeletal remodeling remain controversial. There we go, it’s going to have a little bit of a jump. Once you start getting more racket speed and more movement on it, and again you have to hit the right angle. Purchase your bank printable weekly schedules and go to your work or home and start writing! You make copies of each template and print them off from week to week. Many times you will be given a CD that goes along with your package of templates. But he wasn’t done. He intercepted a Matt Ryan pass as the Falcons went for a two point conversion to extend their, returned replica oakleys it the length of the field, and that gave the Chiefs the winning points in a 29 28 victory. In the scrum, no foreplay in complete without a hooker. The hooker grunts the loudest, probably because he has two men pulling on his penal handle, and tried to hook the ball with his feet, while moving forward and ray bans sale not falling on the ground. He finished the season 2 1 for the major league club. Shortly after the season, Ruth proposed to Helen Woodford, a waitress he met in Boston, and they were married in Ellicott City, Maryland on October 17, 1914..

back Back to NVB Online