back Back to NVB Online

Lu-ca 24

Chúa Phục Sinh
(Mat 28:1-10; Mác 16:1-8; Gi 20:1-10)
1Ngày thứ nhất trong tuần lễ, khi còn mờ sáng, các bà ấy đem hương liệu đã chuẩn bị đến mộ Chúa. 2Họ thấy tảng đá đã lăn khỏi cửa mộ, 3và khi bước vào họ không tìm thấy thi thể Chúa Giê-su đâu cả. 4Đang lúc bối rối, họ bỗng thấy hai người đàn ông xuất hiện, mặc áo sáng chói đứng bên họ, 5nên họ khiếp sợ, cúi mặt xuống đất. Nhưng hai người ấy hỏi: “Sao các bà tìm người sống giữa vòng kẻ chết? 6Ngài không còn ở đây, nhưng đã sống lại rồi! Hãy nhớ lại lời Ngài phán dặn các bà khi còn ở xứ Ga-li-lê: 7‘Con Người phải bị nộp vào tay bọn người tội ác, phải chịu đóng đinh trên thập tự giá và đến ngày thứ ba thì sống lại.’ ” 8Họ nhớ lại lời Ngài đã phán.
9Từ mộ ra về, họ báo tin này cho mười một sứ đồ và tất cả các môn đệ khác. 10Các phụ nữ gồm có: Ma-ri Ma-đơ-len, Giô-a-na và Ma-ri mẹ của Gia-cơ và các phụ nữ khác. Họ thuật lại mọi việc ấy cho các sứ đồ. 11Nhưng các sứ đồ cho các lời ấy là vô lý nên không tin. 12Song Phê-rơ đứng dậy, chạy ra mộ, cúi nhìn vào bên trong, chỉ thấy tấm vải liệm mà thôi. Ông quay về, kinh ngạc về những việc đã xảy ra.
Chúa Hiện Đến Với Hai Môn Đệ
(Mác 16:12-18; Mat 28:16-20; Gi 20:19-23; Công 1:6-8)
13Cùng một ngày ấy, có hai môn đệ lên đường đến làng Em-ma-út, cách Giê-ru-sa-lem khoảng mười hai cây số. 14Họ trò chuyện với nhau về mọi việc vừa xảy ra, 15họ đang bàn luận, thì chính Đức Giê-su đến gần, cùng đi chung với họ. 16Nhưng mắt họ bị che khuất, không nhận ra Ngài.
17Ngài hỏi: “Các anh vừa đi vừa bàn luận chuyện gì vậy?” Họ đứng lại, sắc mặt buồn bã. 18Một trong hai người—tên Cơ-lê-ô-ba—trả lời: “Chắc chỉ có mình ông là khách lạ ở Giê-ru-sa-lem không hay biết các việc xảy ra mấy ngày qua sao?”
19Ngài hỏi: “Việc gì vậy?” Họ thưa: “Đó là việc xảy ra cho Đức Giê-su người Na-xa-rét, một nhà tiên tri từ lời nói đến hành động đều đầy quyền năng trước mặt Đức Chúa Trời và toàn dân, 20thể nào các thượng tế và các nhà lãnh đạo dân ta đã giao nộp Ngài để xử tử và đóng đinh trên thập tự giá. 21Chúng tôi từng hy vọng Ngài sẽ cứu dân Y-sơ-ra-ên. Dù sao, việc xảy ra đã ba ngày rồi! 22Nhưng, có mấy phụ nữ trong vòng chúng tôi đã làm chúng tôi ngạc nhiên quá chừng. Lúc sáng sớm, họ viếng mộ, 23song không thấy thi thể Ngài đâu cả, liền trở về báo tin và bảo họ thấy có thiên sứ hiện ra, quả quyết Ngài đang sống. 24Có mấy người trong đám chúng tôi cũng đi viếng mộ, thấy mọi việc đúng như các bà đã nói, còn Ngài thì họ không thấy đâu cả!”
25Ngài trách: “Các anh sao tối trí, và sao chậm tin mọi điều các nhà tiên tri đã nói! 26Chẳng phải Chúa Cứu Thế phải bị thống khổ thể ấy mới bước vào vinh quang của Ngài sao?” 27Rồi bắt đầu từ Môi-se và qua tất cả các tiên tri Ngài giải nghĩa những điều về Ngài trong cả Kinh Thánh cho họ.
28Đến gần làng Em-ma-út Ngài tỏ vẻ muốn đi xa hơn, 29nhưng họ nài ép Ngài: “Xin hãy ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và gần tối rồi!” Vậy Ngài vào nhà ở lại với họ.
30Khi đang ngồi ăn với họ, Ngài cầm bánh, chúc tạ rồi bẻ ra đưa cho họ. 31Lúc ấy, mắt họ bừng mở, nhận ra Ngài, nhưng Ngài biến đi, không còn thấy nữa. 32Họ bảo nhau: “Khi nãy đi đường, Thầy đã nói chuyện với chúng ta và giải thích Kinh Thánh, lòng chúng ta đã chẳng như thiêu như đốt sao?”
33Ngay giờ ấy, họ đứng dậy, quay về Giê-ru-sa-lem, gặp mười một sứ đồ và các người khác đang tụ tập với nhau, 34họ nói: “Chúa thật đã sống lại! Ngài đã hiện ra cho Si-môn!” 35Rồi hai môn đệ thuật lại việc đã xảy ra dọc đường, và họ đã nhận ra Ngài khi Ngài bẻ bánh.
36Họ còn đang nói về các việc ấy, chính Đức Giê-su đã đứng giữa họ mà bảo: “Bình an cho các con!”
37Nhưng họ kinh hãi và khiếp sợ vì tưởng mình thấy ma. 38Chúa tiếp: “Tại sao các con hoảng hốt và lòng các con nghi ngờ như thế? 39Hãy xem tay Ta và chân Ta, vì thật chính Ta đây! Hãy sờ Ta xem! Ma chẳng có xương có thịt như các con thấy Ta có đây!”
40Chúa bảo xong, lại đưa tay chân cho họ xem. 41Thấy họ vẫn chưa tin vì vừa vui mừng vừa kinh ngạc, Ngài hỏi: “Tại đây các con có gì ăn không?” 42Họ đưa cho Ngài một miếng cá khô. 43Ngài cầm lấy, ăn trước mặt họ, 44rồi bảo: “Đây là những lời Ta đã nói với các con trong khi Ta còn ở với các con: ‘Tất cả những điều chép về Ta trong Kinh Luật Môi-se, các Kinh Tiên Tri và các Thánh Thi phải được ứng nghiệm.’
45Lúc ấy, Ngài mở trí cho họ hiểu Kinh Thánh, 46và bảo: Kinh Thánh đã ghi: ‘Chúa Cứu Thế phải chịu đau đớn đến ngày thứ ba phải sống lại từ cõi chết. 47Hãy nhân danh Ngài truyền giảng cho tất cả các dân tộc ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem.’ 48Các con là nhân chứng về các điều ấy. 49Kìa, Ta ban cho các con điều Cha Ta đã hứa; nhưng các con hãy đợi trong thành cho đến khi các con được mặc lấy quyền năng từ trời!”
Chúa Thăng Thiên
(Mác 16:19-20; Công 1:9-11)
50Chúa dẫn các môn đệ đến làng Bê-tha-ni rồi đưa tay lên ban phước lành cho họ. 51Đang khi ban phước, Ngài rời khỏi họ và được cất lên trời. 52Họ thờ lạy Ngài, rồi quay về Giê-ru-sa-lem, lòng rất vui mừng. 53Họ ở luôn trong đền thờ, tiếp tục ca ngợi Đức Chúa Trời.

bush be the future of the republican partySuck it up, pansy.”It’s from either Leviticus or the Buddha. Maybe both?. This implies tremendous opportunity for TWTR over the next 10 weeks. Tonight’s game could yield interesting and promising results for TWTR, as it pits division rivals against each other, but the flip side is that neither team has a big star to drive the casual fan. fake oakleys The phony packaging and wholesale jerseys china black cloaks within Apple’s own offices, to disguise the shapes of products under development. The banning of all titles published by John Wiley Sons from Apple stores, because Jobs didn’t like a particular 2005 Wiley book about him, iCon. It wasn’t anything about football or school then. It was just about seeing if we could recover.”. That plainly the strategy guiding the Trump campaign. Cheap NFL Jerseys China An appearance in Jackson, Miss., may be meaningless in terms of the local vote, but that doesn matter because the rally will get wall to wall TV coverage, in a way that obscures the fact that the event is being held in Mississippi. They looked confident and in control, forcing Dallas to a three and out on their next possession. The resulting punt, however, was dropped by Jaguars returner Ace Sanders on the 14 yard line with the Cowboys quick to recover the loose ball. An accomplished mixologist, restaurant consultant and event caterer, Arnold makes food that is bold, unexpected and fun just like him. Arnold also has a drag alter ego, Suzy Wong, who is known to host charity events and mix a fierce cocktail.. They have won cheap nfl jerseys more titles than any other NFL team, 12 in all and five under Vince Lombardi, arguably the greatest coach in League history, who gave his name to the trophy for which the Packers and the Pittsburgh Steelers will compete on Sunday. Lombardi must have been a Bill Shankly on steroids, a phenomenal Replica ray bans motivator of men whose methods are studied to this day, and whose quotes have passed into the language: “If you aren’t fired with enthusiasm you Replica Oakleys will be cheap nfl jerseys fired with enthusiasm,” for one and of course,”Winning isn’t everything; it’s the only thing.”. It was there. It was given to you. Not that the Patriots are easy to run against, although they’re undermined by the absence of injured linebacker Jerod Mayo, and a back issue hurting their best linebacker, Jamie Collins. But Denver must try to lighten the burden on Manning, whose team will start 3 1/2 point underdogs.. The other area I might have hoped for a bit better result was churn, although our second quarter churn was significantly improved on a year ago, and really pretty close to the target we set out. The competitive pressures from aggressive offers like a $69 triple play bundle from cable in certain markets certainly has had an impact.

back Back to NVB Online