back Back to NVB Online

Lu-ca 20

Thẩm Quyền Của Chúa Giê-su
(Mat 21:23-27; Mác 11:27-33)
1Một hôm, Đức Giê-su đang dạy dỗ dân chúng trong đền thờ và truyền giảng Phúc Âm; các thượng tế, các chuyên gia kinh luật và các trưởng lão chợt kéo đến, 2gạn hỏi Ngài: “Xin Thầy cho biết: Thầy lấy thẩm quyền gì để làm những việc này, hoặc ai đã ban cho Thầy quyền ấy?”
3Ngài đáp: “Ta cũng hỏi các ông một câu, hãy nói cho Ta biết: 4Phép báp-tem của Giăng đến từ trời hay từ người ta?”
5Họ thảo luận với nhau: “Nếu chúng ta đáp: ‘Từ trời,’ ông ta sẽ hỏi: ‘Vậy tại sao các ông không tin Giăng?’ 6Còn nếu chúng ta đáp: ‘Từ người ta,’ thì dân chúng sẽ ném đá chúng ta, vì họ tin quyết rằng Giăng là một tiên tri của Chúa.” 7Họ trả lời không biết từ đâu đến. 8Đức Giê-su bảo họ: “Ta cũng không nói cho các ông biết bởi thẩm quyền nào mà Ta làm các việc này!”
Ngụ Ngôn Về Vườn Nho Và Các Tá Điền
(Mat 21:33-46; Mác 12:1-17)
9Ngài bắt đầu kể ngụ ngôn này cho dân chúng: “Một người kia trồng một vườn nho, cho tá điền thuê, rồi đi xa một thời gian dài. 10Đến mùa, chủ sai một đầy tớ tới gặp các tá điền để thu phần hoa lợi họ sẽ nộp cho mình. Nhưng các tá điền đánh đập đầy tớ ấy và đuổi về tay không. 11Chủ sai một đầy tớ khác, nhưng họ cũng đánh đập, chửi mắng rồi đuổi về tay không. 12Chủ lại sai đầy tớ thứ ba, nhưng họ đánh đập nó trọng thương rồi quăng ra ngoài.
13Chủ vườn nho nói: ‘Ta làm gì bây giờ? Ta sẽ sai con trai yêu dấu của ta đi, chắc họ sẽ nể con ta.’
14Nhưng khi thấy con trai chủ, các tá điền bàn với nhau: ‘Đây là đứa con thừa tự. Ta hãy giết nó đi, gia tài sẽ thuộc về chúng ta.’ 15Họ quăng con trai chủ ra bên ngoài vườn nho và giết đi. Vậy, chủ vườn nho sẽ xử họ thế nào? 16Chủ sẽ đến, diệt bọn tá điền ấy, và giao vườn cho người khác.”
Nghe xong, họ nói: “Đời nào có chuyện ấy!”
17Nhìn thẳng họ, Ngài hỏi: “Thế thì câu Kinh Thánh này có ý nghĩa gì:
‘Phiến đá bị các thợ nề loại bỏ
Lại trở nên đá đầu góc nhà?’
18Ai rơi nhằm đá ấy sẽ bị nát vụn; còn đá ấy rơi nhằm ai thì nghiền kẻ ấy ra như bột!”
19Ngay giờ ấy, các chuyên gia kinh luật và các thượng tế tìm cách bắt Ngài, vì họ biết Ngài dùng ngụ ngôn này ám chỉ họ, nhưng họ còn sợ dân chúng.
20Họ theo dõi Ngài, sai mật thám giả dạng người lương thiện đi rình mò bắt lỗi Ngài trong lời nói để nộp Ngài cho các nhà cầm quyền và tòa thống đốc La Mã. 21Bọn mật thám gài hỏi Ngài: “Chúng tôi biết Thầy nói và dạy cách chính trực, không thiên vị ai, nhưng trung thực dạy đuờng lối của Đức Chúa Trời. 22Vậy, chúng tôi có nên đóng thuế cho Sê-sa hay không?”
23Nhận thấy mưu kế quỷ quyệt của họ, Ngài bảo: 24“Hãy đưa Ta xem một đồng tiền! Hình và danh hiệu của ai đây?”
25Họ đáp: “Của Sê-sa.” Ngài phán: “Thế thì, những gì của Sê-sa hãy trả cho Sê-sa; những gì của Đức Chúa Trời hãy trả cho Đức Chúa Trời!”
26Họ không thể nào bắt lỗi lời Ngài trước mặt dân chúng. Sửng sốt về câu trả lời của Ngài, nên họ đành câm miệng.
Câu Hỏi Về Sự Sống Lại
(Mat 22:23-33; Mác 12:18-27)
27Vài thầy Sa-đu-sê là phái phủ nhận sự sống lại, đến gần hỏi Ngài: 28“Thưa Thầy, Môi-se đã ghi trong Kinh Luật cho chúng ta: ‘Nếu một người nam có anh cưới vợ rồi chết không con, người đó phải cưới chị dâu để sinh con nối dõi cho anh.’ 29Gia đình kia có bảy anh em, cậu cả cưới vợ rồi chết không con. 30-31Cậu hai, cậu ba cho đến cậu bảy cũng thế, cậu nào cũng lấy nàng rồi chết không con. 32Rốt cuộc, người đàn bà cũng qua đời. 33Vậy, trong ngày sống lại, nàng sẽ làm vợ của ai đây? Vì bảy anh em đều là chồng của nàng cả!”
34Đức Giê-su đáp: “Người ở cõi đời này mới cưới gả, 35chứ những người được kể là xứng đáng hưởng cõi đời sau và được sống lại từ cõi chết sẽ không còn cưới gả, 36bởi họ không thể chết được nữa mà giống như thiên sứ và là con cái của Đức Chúa Trời vì đã được sống lại. 37Về sự kiện người chết sống lại, chính Môi-se đã cho thấy, qua câu chuyện về bụi gai khi ông gọi Chúa là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác và Đức Chúa Trời của Gia-cốp. 38Ngài không phải là Đức Chúa Trời của người chết nhưng của người sống, vì tất cả đều sống đối với Ngài.”
39Vài chuyên gia kinh luật nhìn nhận: “Thưa Thầy, Thầy nói rất đúng!” 40Họ không còn dám gài hỏi Ngài điều gì nữa.
Con Đa-vít
(Mat 22:41-46; Mác 12:35-40)
41Nhưng Đức Giê-su hỏi lại họ: “Sao người ta gọi Chúa Cứu Thế là con của Đa-vít? 42Vì chính Đa-vít đã viết trong Thánh Thi:
‘Chúa phán bảo Chúa tôi:
Hãy ngồi bên phải Ta
43Cho đến khi Ta bắt các thù địch con làm bục chân con.’
44Đa-vít đã gọi Chúa Cứu Thế là Chúa thì sao Ngài lại là con Đa-vít được?”
45Trong khi cả dân chúng đang nghe, Ngài dạy các môn đệ: 46“Hãy đề phòng các chuyên gia kinh luật, là những kẻ ưa mặc áo thụng để đi qua đi lại, thích người ta chào mình giữa chợ, và chọn ngồi những ghế hạng nhất trong hội đường và ghế danh dự nơi bàn tiệc. 47Họ nuốt trộng nhà cửa của đàn bà góa, lại còn giả bộ cầu nguyện dài dòng! Họ sẽ bị hình phạt nặng nề hơn!”

When it comes to weight loss, everyone wants fast results. But faster isn’t always better, or sustainable. But investors don’t seem convinced. Facebook’s stock closed Monday at $34.03, down 11 percent from Friday’s closing price of $38.23. EA also gains an attractive cost lever as enhancements to the engines’ code will improve the time to market, quality and cost efficiency of future cheap oakleys EA games. We anticipate these benefits will be reflected in the company’s fiscal 2014 cost structure; management forecast operating expenses to be flat year over year, which would Wholesale NFL Jerseys be Cheap Jerseys a significant achievement as costs normally rise during a console cycle.. This week, however, it would make sense to expand his role into a fuller one. The Jets, who allow just 3.5 yards per carry and 85.4 rushing yards per game (fourth best in the league), are the type of defense that can handle LeGarrette Blount type backs. Things changed when Rams owner Stan Kroenke bought 60 acres of land next to the former Hollywood Park racetrack and a year later in 2015 revealed plans to build a stadium. What set Kroenke’s plan apart from past proposals was a crucial fact: He already owned a team that could be moved. Mix it all together, though, and the Clubman is awfully grown up. Not as agile as any Mini you used to at any rate, and fairly staid and numb to punt along in. The decision to move to California comes after Florida most recent film incentive program ended in June. The tax cheap oakleys program launched in 2010 to attract film and TV productions to the Sunshine State, but it had experienced dwindling funds in its last few years, according to John Lux, executive director of Film Florida, a nonprofit organization that represents the state entertainment production industry.. Al igual que muchos antes que ella, Silberman que juega como pateadora lleg al deporte a travs del ftbol tradicional. Al haber jugado con la pelota redonda durante toda su vida, incluso mientras estudiaba en la universidad en Wisconsin, no hay duda Fake Oakleys de que adquiri una buena tcnica de golpe al baln.. The amount you earn ranges from $0.10 per 1000 page views to $10 per 1000 page views. This is one of the most lucrative methods of earning through a website, as the owner is free to decide his ray bans sale cheap nfl jerseys own rates for the space and, more importantly, there are no middleman commissions. If a man and a woman each place their hands on a hot stove, different parts of their brains will activate. In 2003, researchers at UCLA discovered that the cognitive, or analytic, region of the male brain lights up, while the female limbic system, the brain’s emotional headquarters, springs into action [source: University of California Los Angeles]..

back Back to NVB Online