back Back to NVB Online

Lu-ca 2

Chúa Giê-su Giáng Sinh
1Vào thời ấy, Hoàng Đế Âu-gút-tơ ra chiếu chỉ kiểm tra dân số khắp đế quốc La Mã. 2Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện khi Qui-ri-ni-u làm thống đốc Sy-ri. 3Mọi người đều phải về quê quán đăng ký.
4Vì Giô-sép thuộc giòng họ nhà Đa-vít nên cũng từ thành Na-xa-rét, thuộc vùng Ga-li-lê xuống Giu-đê, đến Bết-lê-hem, thành của Đa-vít, 5để đăng ký cho mình và cho Ma-ri, người đã đính hôn với mình, đang có thai. 6Trong khi ở đó Ma-ri chuyển bụng sinh nở. 7Nàng sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc hài nhi đặt nằm trong máng cỏ, vì quán trọ không còn chỗ.
Những Người Chăn Chiên Và Thiên Sứ
8Trong vùng đó, có mấy người chăn chiên ở ngoài đồng, thức đêm canh bầy chiên. 9Một thiên sứ của Chúa hiện đến, hào quang Chúa toả sáng chung quanh nên họ rất khiếp sợ. 10Thiên sứ bảo: “Đừng sợ! Vì này tôi báo cho các anh một Tin Mừng, một niềm vui lớn cũng là Tin Mừng cho mọi người. 11Hôm nay, tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế vừa giáng sinh cho các anh. Ngài là Chúa Cứu Thế, là Chúa. 12Đây là dấu hiệu cho các anh nhận ra Ngài: Các anh sẽ gặp một hài nhi bọc trong khăn đặt nằm trong máng cỏ.”
13Bỗng nhiên, một đạo thiên binh xuất hiện cùng với thiên sứ ấy, ca ngợi Đức Chúa Trời:
14“Vinh danh Thượng Đế trên trời.
Bình an dưới đất cho người Ngài thương.”
15Sau khi các thiên sứ lìa họ về trời, mấy người chăn chiên rủ nhau: “Chúng ta hãy vào thành Bết-lê-hem, xem việc vừa xảy ra mà Chúa đã cho ta hay!”
16Họ vội vàng ra đi, tìm gặp được Ma-ri với Giô-sép, và thấy hài nhi đang nằm trong máng cỏ. 17Thấy vậy, họ thuật lại lời thiên sứ nói về hài nhi. 18Ai nghe cũng đều ngạc nhiên về những lời tường thuật của mấy người chăn chiên. 19Còn Ma-ri ghi khắc những lời ấy và để tâm suy nghiệm. 20Mấy người chăn chiên trở về, tôn vinh và ca ngợi Đức Chúa Trời vì tất cả những điều họ nghe và thấy, đúng như lời thiên sứ đã báo trước cho mình.
Lễ Cắt Bì Của Chúa
21Khi được tám ngày, là lúc hài nhi chịu lễ cắt bì, con trẻ được đặt tên là Giê-su, tên thiên sứ đã đặt trước khi Ma-ri có thai.
Lễ Dâng Chúa Trong Đền Thờ
22Khi kỳ thanh tẩy theo luật Môi-se đã hoàn tất, Giô-sép và Ma-ri đem hài nhi Giê-su lên Giê-ru-sa-lem để dâng cho Chúa, 23như đã ghi trong Luật của Ngài: “Mỗi trưởng nam phải được dâng hiến cho Chúa.” 24và để dâng tế lễ theo luật Chúa dạy: “Một cặp chim ngói hoặc hai con bồ câu non.”
Si-mê-ôn
25Lúc ấy, tại Giê-ru-sa-lem, có cụ Si-mê-ôn là người công chính và sùng đạo. Cụ đang trông đợi niềm an ủi cho người Y-sơ-ra-ên. Thánh Linh ở trên cụ, 26và cụ được Đức Thánh Linh báo cho biết sẽ không qua đời trước khi thấy Đấng Cứu Thế của Chúa. 27Được Thánh Linh cảm xúc, cụ vào đền thờ đúng lúc cha mẹ đem hài nhi Giê-su vào để làm cho Ngài các thủ tục theo Kinh Luật. 28Cụ bồng ẵm hài nhi và chúc tụng Đức Chúa Trời:
29“Lạy Chúa, giờ đây xin cho đầy tớ Chúa
Qua đời bình an, như lời Ngài đã phán.
30Vì mắt con đã thấy sự cứu rỗi của Ngài
31Mà Ngài đã chuẩn bị trước mặt mọi người,
32Là ánh sáng khải thị cho các dân tộc,
Và vinh quang cho Y-sơ-ra-ên Ngài.”
33Cha mẹ hài nhi rất ngạc nhiên về những lời cụ Si-mê-ôn nói về con trẻ. 34Cụ chúc phước cho họ và bảo Ma-ri, mẹ Ngài: “Đây, hài nhi này được chỉ định để làm cho nhiều người Y-sơ-ra-ên ngã xuống hoặc dấy lên, và là dấu hiệu cho người ta đả kích. 35Còn cô, một lưỡi gươm sẽ đâm xuyên qua linh hồn cô, để tư tưởng thầm kín của nhiều người bị phơi bày ra.”
Bà An-ne
36Cũng có nữ tiên tri An-ne, con gái của Pha-nu-ên, thuộc chi tộc A-se, tuổi đã cao. Vốn là một trinh nữ sau đó lấy chồng được bảy năm, 37rồi ở góa, đến nay đã tám mươi bốn tuổi. Cụ ở luôn trong đền thờ, kiêng ăn, cầu nguyện và ngày đêm phục vụ Chúa. 38Chính giờ đó cụ vừa đến cảm tạ Đức Chúa Trời và nói về hài nhi cho mọi người đang trông đợi sự giải cứu Giê-ru-sa-lem.
39Sau khi làm xong mọi việc theo Luật Chúa ấn định, Giô-sép và Ma-ri trở về Ga-li-lê, thành Na-xa-rét, là thành của mình. 40Con trẻ lớn lên, mạnh khoẻ và đầy dẫy sự khôn ngoan. Ân phúc của Đức Chúa Trời ở trên Ngài.
Chúa Giê-su Lên Đền Thờ
41Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su đều đi Giê-ru-sa-lem dự lễ Vượt Qua. 42Khi mười hai tuổi, Ngài cùng cha mẹ lên đó dự lễ theo tục lệ. 43Các ngày lễ vừa xong, họ trở về quê, nhưng cậu bé Giê-su vẫn ở lại Giê-ru-sa-lem mà cha mẹ không hay biết, 44Họ đi suốt một ngày rồi mới hỏi bà con quen biết, vì tưởng Ngài vẫn còn đi chung trong đoàn. 45Tìm không được, họ quay trở lại Giê-ru-sa-lem để kiếm Ngài. 46Sau ba ngày thất lạc, họ tìm được Ngài trong đền thờ, đang ngồi giữa các giáo sư Do Thái Giáo, vừa nghe vừa hỏi. 47Tất cả những người nghe đều kinh ngạc về sự hiểu biết và những lời đối đáp của Ngài. 48Tìm thấy Ngài, cha mẹ cũng kinh ngạc, mẹ Ngài hỏi: “Con ơi, tại sao con gây nông nỗi này cho cha mẹ? Cha con và mẹ đã rất khổ tâm tìm kiếm con!”
49Ngài thưa: “Cha mẹ phải tìm kiếm con làm gì? Cha mẹ không biết con phải ở trong nhà Cha con sao?” 50Nhưng ông bà không hiểu lời Ngài nói với họ.
51Ngài theo cha mẹ về Na-xa-rét và tùng phục họ. Mẹ Ngài ghi khắc mọi việc ấy trong lòng.
52Đức Giê-su khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và loài người.

Ok. What you are doing on the down swing is you are shifting weight. Matt Forte will provide some Wholesale Jerseys stability if he has Cheap Football Jerseys anything left in the tank. I believe he will be the X factor in this team’s chances of repeating this year. All you need is some easily available parts and no fear of deadly amounts of uncontrolled electricity. Not the overblown Michael Bay kind which can lead to inconvenient city wide robot battles, but the electrical kind you can find in many devices. So, get off that chair. The things you will need for this exercise are, some space, and a chair. You’re falling and you’re missing the ground for lack of a better description. So the step continues to move and the step continues to accelerate and if you, cheap oakleys sunglasses as it develops on and as things become better the step can move and become very quick and very easy. The other three Bourne films grossed $1 billion. So, you know, that might have something to do with it.. Unsurprisingly, Madagascan natives regard the aye aye as an unholy terror. Consequently, the damn thing is endangered and we’re legally required to give a shit about it. Zambrano asked cheap nfl jerseys for $7.2 million, while the Cubs countered with an offer of $6 million. In his first season with the Cubs, Hairston, 29, made $1.8 million last season. Sport can be a potent and valuable distraction. It can bring a sense of normality, calming both the frustrated or celebratory mind, due to a simple shift in focus. After you have those two pieces slid together, you can actually just pull down on it and that will lock the two pieces together. Once those two pieces are locked together, you’ll be able to install the rest of your shift cables and go through your shifting.. Coach Dom Capers was named the Texans’ first head coach in January, 2001, although the club didn’t play its first game until September this year. He is not new to this expansion caper. Or YouTube or something. Whatever.. If you choose to make your own player either game face or created cheap oakleys player. Next you will have to choose which kind of player you want this person to be. Last year, those who bought their ad time early did extremely well. Since then, scatter pricing has grown dramatically and it’s clear that clients are cheap nfl jerseys not going to want to miss out on the opportunity to buy their time early this year. Here’s why: First, I want some buzz for my network and this move does it. Second, I thought Madden cheap ray bans was still a good analyst when he left the booth and I have no doubt he’s good enough to be a No.

back Back to NVB Online