back Back to NVB Online

Lu-ca 18

Ngụ Ngôn Về Thẩm Phán Và Quả Phụ
1Đức Giê-su kể cho các môn đệ một ngụ ngôn để dạy họ phải cầu nguyện luôn và đừng mỏi mệt. 2Ngài nói: “Trong thành phố kia, có một thẩm phán không kính sợ Đức Chúa Trời, cũng chẳng kiêng nể loài người. 3Ở đó cũng có một bà góa cứ đến nài nỉ với ông: ‘Xin ngài xét xử công minh cho tôi đối lại kẻ chống nghịch tôi!’
4Thẩm phán từ khước đã lâu. Sau đó, ông tự nhủ: ‘Dù ta không sợ Đức Chúa Trời cũng chẳng nể loài người, 5nhưng vì mụ góa này quấy rầy ta, nên ta sẽ xét xử công minh cho mụ, kẻo mụ cứ trở lại mãi, thì rốt cuộc ta cũng bị bực mình!’ ”
6Chúa bảo: “Các con hãy nghe lời thẩm phán bất lương ấy nói! 7Lẽ nào Đức Chúa Trời lại không xét xử công minh cho những kẻ được Ngài chọn, là những kẻ ngày đêm kêu xin Ngài mà Ngài còn trì hoãn hay sao? 8Ta bảo các con: Ngài sẽ nhanh chóng xét xử công minh cho họ. Tuy nhiên, khi Con Người trở lại, Ngài sẽ còn tìm thấy đức tin như thế trên mặt đất không?”
Ví Dụ Về Người Pha-ri-si Và Kẻ Thu Thuế
9Đức Giê-su kể ngụ ngôn này về những kẻ tự cho mình là công chính rồi cậy mình mà khinh dể người khác: 10“Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pha-ri-si và một người thu thuế. 11Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện như vầy: ‘Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi đây không phải như bọn người phàm, tham ô, bất lương, gian dâm, hoặc như tên thu thuế này. 12Tôi kiêng ăn mỗi tuần lễ hai lần. Tôi dâng phần mười tất cả các lợi tức.’
13Nhưng người thu thuế đứng đàng xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà thưa: ‘Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con là kẻ tội lỗi!’
14Ta bảo các con, người này về nhà được kể là công chính chứ không phải người kia. Vì ai tự tôn cao sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được tôn cao.”
Trẻ Em Đến Với Chúa
(Mat 19:13-15; Mác 10:13-16)
15Người ta đem trẻ em đến với Đức Giê-su để Ngài đặt tay ban phước. Các môn đệ thấy thế, quở trách họ. 16Nhưng Đức Giê-su gọi chúng đến bảo: “Hãy để trẻ thơ đến cùng Ta, đừng ngăn cấm chúng nó; vì Nước Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như chúng vậy. 17Thật Ta bảo cho các con biết: Ai không tiếp nhận Nước Đức Chúa Trời như trẻ thơ thì không cách nào vào đó được.”
Một Quan Chức Giàu Có
(Mat 19:16-30; Mác 10:17-31)
18Một viên quan hỏi Ngài: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống vĩnh phúc?”
19Đức Giê-su đáp: “Tại sao ông gọi Ta là nhân lành? Không có ai nhân lành ngoại trừ Đức Chúa Trời. 20Ông đã biết các điều răn: Đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng dối, hãy hiếu kính cha mẹ.”
21Ông ấy thưa: “Tôi đã giữ tất cả những điều đó từ khi còn trẻ.”
22Nghe vậy, Đức Giê-su dạy: “Ông còn thiếu một điều: Hãy bán tất cả tài sản, đem phân phát cho người nghèo khổ, ông sẽ có kho tàng trên trời, rồi hãy đến mà theo Ta.”
23Nghe lời ấy, ông ta trở nên buồn rầu, vì ông giàu có lắm. 24Đức Giê-su nhìn ông bảo: “Người giàu có khó vào Nước Đức Chúa Trời biết bao! 25Thật thế, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Đức Chúa Trời.”
26Những người nghe câu ấy hỏi Chúa: “Thế thì ai mới được cứu rỗi?” 27Ngài đáp: “Việc loài người không làm được, Đức Chúa Trời làm được cả!”
28Phê-rơ thưa: “Chúng con đã bỏ tất cả những gì mình có để theo Thầy!”
29Ngài đáp: “Thật, Ta bảo các con, không ai bỏ nhà cửa hoặc vợ chồng, hoặc anh em, hoặc cha mẹ, hoặc con cái vì Nước Đức Chúa Trời, 30mà lại không lãnh được gấp nhiều lần hơn trong đời này và được sự sống vĩnh phúc trong đời sau!”
Chúa Báo Trước Sự Hy Sinh Của Ngài Lần Thứ Ba
(Mat 20:17-19; Mác 10:32-39)
31Đức Giê-su đem mười hai sứ đồ riêng ra mà bảo: “Này, chúng ta lên Giê-ru-sa-lem; tất cả những điều các tiên tri đã viết về Con Người sẽ được ứng nghiệm. 32Vì Ngài sẽ bị nộp cho người ngoại quốc, bị chế nhạo, nhiếc mắng, phỉ nhổ 33và sau khi đánh đòn, họ sẽ giết Ngài đi, nhưng đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.”
34Nhưng các sứ đồ không hiểu nổi những lời này. Ý nghĩa lời ấy bị giấu kín, nên họ không biết Ngài nói gì cả.
Người Hành Khất Mù Được Chữa Lành Ở Giê-ri-cô
(Mat 20:29-34; Mác 10:46-52)
35Khi gần đến thành Giê-ri-cô, Đức Giê-su gặp một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. 36Nghe tiếng đoàn dân đông kéo qua, anh hỏi có việc gì vậy? 37Họ bảo: “Đức Giê-su, người Na-xa-rét đang đi qua đây!”
38Anh mù kêu lớn: “Lạy Đức Giê-su, Con vua Đa-vít, xin thương xót con!”
39Những người đi trước quở trách người mù và bảo anh nín đi. Nhưng anh càng kêu to: “Lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót con!”
40Đức Giê-su dừng lại, truyền đem anh mù đến. Khi anh lại gần, Ngài hỏi: 41“Con muốn Ta làm gì cho con?” Người mù đáp: “Lạy Chúa, xin cho con được sáng mắt!” 42Đức Giê-su bảo anh: “Hãy sáng mắt lại! Đức tin con đã chữa lành con!” 43Lập tức, người mù được sáng mắt, liền đi theo Ngài, tôn vinh Đức Chúa Trời. Tất cả dân chúng chứng kiến việc ấy cũng đều ca ngợi Đức Chúa Trời.

For some of us, religion is a reason to get up in the morning a balm fake oakleys in hard times, an inspiration during bouts of temptation. For others, the only time we encounter it is during sex, football games, and/or award shows. The Eagles have beat the Lions (2 7), the Jaguars cheap authentic jerseys (5 4), the 49ers (3 6), the Falcons (7 2), the Colts (6 3), and the Redskins (4 5), and have lost to the Packers, the Redskins, and the Titans (see above RE: owning the NFC East). So three wins against teams that are over .500.. The Ravens might need him to do just that against Green on Sunday.In last season’s opener,Green burned the Ravens for six catches and 131 yards, including a 77 yard game winning score. Baltimore can’t afford the same mistakes one weekafter giving up 351 passing yards and three touchdowns in last week’s loss to the Oakland Raiders.Smith has the makings of one of the league’s best corners, though he gave up a 68 yard touchdown to Raiders wide receiver Amari Cooper last week. Seasonal, cultural, or topical themes are a few of the themes that you can assign to the items competitors will make. Introduce a limit on the amount of money and time an individual can spend on creating his item to make the competition fairer. It gives people a reason to log in during their visits so it’s easier for email providers to track their activities. Frequent visits and personal identification are two of the keys to wholesale football jerseys selling ads, the main way most websites make money.. Griffin clearly isn’t working with much talent his day may have been oakley outlet summed up when Cam Erving’s snap sailed over his head and through Cleveland’s end zone but RG3 willhave to do better than 12 of 26 for 190 yards and an INT. He rushed for 37 yards but was also sacked three times and, despite showing efforts to slide in preseason, he absorbed a brutal hit from Jalen Mills on the sideline when taking the safety on.Brock Osweiler, TexansHe settleddown nicely after getting picked cheap nfl jerseys off on his first drive as the Texans’ new hope under center. We expect this to continue right through the AFC Championship Game in January. As you know, advertising is just one way we capitalize on our content. Kindergarten teachers are therefore required to be patient, attentive and excellent at communicating in a way that young children can understand. Requirements to become a kindergarten Cheap Jerseys teacher vary by state and school district, but are relatively consistent.. Green Bay Packers Problems in 2012The Green Bay Packers once again ended the 2012 football season miserably to the San Francisco 49ers in the playoffs. I watched most of the first half over the Internet, but mercifully my Internet connection was lost cheap oakleys sunglasses before the 49ers and their quarterback Colin Kaepernick ran all over my Packers with zone read option plays.

back Back to NVB Online