back Back to NVB Online

Lu-ca 16

Ngụ Ngôn Về Người Quản Gia Bất Lương
1Đức Giê-su cũng phán dạy các môn đệ: “Một người giàu kia có anh quản gia bị tố cáo đã phung phí tài sản của chủ. 2Chủ gọi anh đến bảo: ‘Anh làm gì mà ta nghe báo cáo về anh như thế? Hãy khai trình sổ sách quản lý của anh, vì anh không còn được làm quản gia nữa!’
3Quản gia tự nhủ: ‘Chủ cách chức ta thì ta phải làm gì đây? Cuốc đất thì không nổi, ăn xin thì hổ nhục. 4Ta biết ta phải làm gì để khi ta bị đuổi thì có người tiếp đón ta về nhà.’
5Quản gia bèn gọi tất cả con nợ của chủ đến. Anh hỏi người thứ nhất: ‘Ông nợ chủ tôi bao nhiêu?’ Đáp:
6‘Một trăm thùng dầu ô-liu.’ Quản gia bảo: ‘Lấy tờ giấy nợ ngồi xuống đó viết ngay năm chục thùng!’
7Rồi anh hỏi người khác: ‘Còn ông nợ bao nhiêu?’ Đáp: ‘Một trăm giạ lúa.’ Quản gia bảo: ‘Lấy tờ giấy nợ viết tám chục!’
8Chủ bèn khen quản gia bất chính ấy đã hành động tinh khôn; vì con cái đời này xảo quyệt hơn con cái ánh sáng trong việc xử thế. 9Ta bảo các con, hãy dùng của cải bất chính mà kết bạn để khi của ấy cạn đi, họ sẽ tiếp rước các con vào nhà vĩnh cửu.
10Ai trung tín trong việc nhỏ cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất chính trong việc nhỏ cũng bất chính trong việc lớn. 11Vậy, nếu các con không trung tín về của cải bất chính thì ai dám giao của cải thật cho các con? 12Nếu các con không trung tín về của cải của người khác, thì ai dám giao cho các con của cải thuộc phần các con?
13Không một đầy tớ nào có thể phục vụ hai chủ, vì sẽ ghét chủ này, thương chủ kia, hoặc trọng chủ này mà khinh chủ kia. Các con không thể phục vụ Đức Chúa Trời lẫn tiền tài.”
14Các người Pha-ri-si là những kẻ ham tiền nghe mọi lời ấy thì chê cười Ngài. 15Chúa bảo họ: “Các người là những người làm ra vẻ công chính trước mặt người ta, nhưng Đức Chúa Trời biết lòng các người; vì điều người ta đề cao lại là điều ghê tởm trước mặt Đức Chúa Trời.
16Kinh Luật và Kinh Tiên Tri được truyền giảng đến đời Giăng. Từ ngày đó, Nước Đức Chúa Trời được truyền giảng và ai cũng cố sức chen lấn mà vào. 17Nhưng trời đất qua đi còn dễ hơn là xóa bỏ một nét trong Kinh Luật.
18Ai ly dị vợ và cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình. Ai cưới đàn bà ly hôn cũng phạm tội ngoại tình.”
Người Giàu Và La-xa-rơ
19“Có một người giàu kia thường ăn mặc gấm vóc lụa là, hằng ngày tiệc tùng xa xỉ. 20Cũng có một người nghèo khổ tên La-xa-rơ nằm trước cổng nhà người giàu ấy, mình đầy ghẻ lở. 21La-xa-rơ mơ ước được hưởng các mảnh vụn từ bàn người giàu rớt xuống, nhưng chỉ có chó đến liếm ghẻ trên người.
22Người nghèo chết, các thiên sứ đem đặt vào lòng Áp-ra-ham. Người giàu cũng chết và được chôn cất. 23Bị khổ hình nơi Âm Phủ, người giàu ngước mắt nhìn lên, thấy Áp-ra-ham ở đàng xa, có La-xa-rơ đang ở trong lòng. 24Người giàu kêu xin: ‘Tổ phụ Áp-ra-ham ơi, xin thương xót con, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước, thấm mát lưỡi con, vì con bị đau đớn quá trong lửa này!’
25Nhưng Áp-ra-ham đáp: ‘Con ơi, hãy nhớ khi còn sống con đã hưởng những điều sung sướng; còn La-xa-rơ phải chịu những điều khổ cực; nhưng bây giờ La-xa-rơ được an ủi, còn con chịu đau đớn. 26Hơn nữa, giữa chúng ta và con, có một vực thẳm bao la, hai bên cách biệt hẳn, nên ai muốn từ đây qua đó, hoặc từ đó qua đây đều không được.’
27Người giàu van xin: ‘Tổ phụ ơi, thế thì xin tổ sai La-xa-rơ đến nhà cha con 28—vì con còn năm anh em—để người làm chứng cho họ, kẻo họ cũng bị xuống nơi khổ hình này!’
29Nhưng Áp-ra-ham đáp: ‘Chúng đã có Môi-se và các tiên tri của Chúa, hãy để chúng nghe lời họ!’
30Người giàu cố nài: ‘Tổ phụ ơi, không phải vậy đâu! Nhưng nếu có người chết sống lại đến nói thì họ mới ăn năn!’
31Áp-ra-ham đáp: ‘Nếu chúng không chịu nghe Môi-se và các tiên tri của Chúa, thì dù có người chết sống lại cũng chẳng thuyết phục chúng được đâu!’ ”

Now, let me get back to explaining how to how to recruit and hire stylists. First, Job Descriptions! Make sure you have a written description of what you expect them to do. Goodell called it “unacceptable,” yet there were no penalties assessed. A year later, owners hired only two minorities for seven open spots.. Lebron’s high school teams won three state championships in his four years at Akron St. Vincent St. Aside from the companies that will benefit directly from the tournament, I thought it would be fun to look at companies headquartered or with a large presence in each of the countries. My goal of selecting one stock and ETF for every country is to introduce some unknown companies to investors and also show off some forgotten ideas.. After hockey jerseys intentionally burning Cheap Football Jerseys his finger to the point his fingerprint was erased, Edison noted the fingerprint grew back and triumphantly concluded that all human beings must be made of “immortal units” which cannot cheap nfl jerseys be destroyed, thus explaining the existence of ghosts. He set about cheap oakleys sunglasses creating a device that would trap Cheap NFL Jerseys these immortal units and allow them to be studied by the living.. Leading the pack hockey jerseys for the go to device when you venture outdoors is, of course, the iPhone. Aside from its handy communication capabilities, the GPS chip and compass of the newer 3G and 3GS models make them ideal companions out on the trail and in the backcountry. ‘When you think of sugar, images of plantations are conjured up; factories, processing, churning out of white granules. But most honey is far from bucolically produced and both are forms of sugar. We got to go and we’re going Orleans saint including star to go. Quarterback drew Brees, running But I think that new tech run by all these guys that are probably back deuce Mcallister and Roman in their late 20s, mid 20s, it’s Harper and Steve Gleason the social issues that I arriving in court as they argue think either that or they Cardell Hayes pumped seven like the cronyism. In the end I guess it is all about the money and that is why this will happen at some point. With that said, I agree with EYEAM4ANARCHY in that 16 games is enough and any more than that would result in more injuries and watered down games. On louis vuitton for cheap examining NBA Jerseys Cheap the reddish liquid, they found it to contain a crystallized chanel brand sediment, which, on analyzation, proved to be arsenic. Upon this, the kate spade near me doctors delivered it as their opinion that Monsieur De Beaulieu had michael kors relojes been poisoned, and that poison had been the cause of his michael kors blair watch death..

back Back to NVB Online