back Back to NVB Online

Lu-ca 15

Ngụ Ngôn Về Con Chiên Đi Lạc
(Mat 18:12-14)
1Bấy giờ, tất cả người thu thuế và người tội lỗi đều đến gần Chúa để nghe Ngài dạy dỗ. 2Các người Pha-ri-si và chuyên gia kinh luật lầm bầm: “Ông này tiếp hạng người tội lỗi và ăn uống với họ!”
3Đức Giê-su bèn dạy họ ngụ ngôn này: 4“Có ai trong các ông có một trăm con chiên, mất một con, lại không để chín mươi chín con kia giữa đồng hoang để đi tìm con chiên thất lạc cho kỳ được? 5Khi tìm được, người liền vui mừng vác lên vai, 6về đến nhà, mời bạn hữu và láng giềng đến mà nói: ‘Hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên đi lạc!’ Ta bảo các ông: 7Cũng thế, thiên đàng sẽ vui mừng về một tội nhân ăn năn hơn là chín mươi chín người công chính không cần ăn năn.
8Hoặc có người đàn bà nào có mười quan tiền mất đi một quan, mà lại không thắp đèn, quét nhà; và cẩn thận tìm kiếm cho kỳ được? 9Khi tìm được, nàng mời bạn hữu và láng giềng đến mà nói: ‘Hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm được quan tiền bị mất!’ 10Ta bảo các ông: ‘Cũng thế, các thiên sứ trước mặt Đức Chúa Trời sẽ vui mừng vì một tội nhân ăn năn.’ ”
11Ngài tiếp: “Một người kia có hai con trai. 12Đứa em thưa với cha: ‘Cha ơi, xin cha cho con phần tài sản của con.’ Người Cha chia gia tài cho các con.
13Chẳng bao lâu, đứa em thu hết tài sản, lên đường đi đến một nơi xa, ở đó ăn chơi trác táng, tiêu sạch gia tài mình. 14Khi nó đã tiêu hết tiền, cả xứ ấy bị nạn đói trầm trọng, nên nó bắt đầu túng ngặt. 15Nó đi làm thuê cho một người dân bản xứ, và được sai ra đồng chăn heo. 16Nó mơ ước được ăn vỏ đậu heo ăn để lấp đầy bụng, nhưng chẳng ai cho.
17Nó tỉnh ngộ, tự nhủ: ‘Bao nhiêu kẻ làm thuê của cha ta đều có bánh ăn dư dật, mà nơi đây ta lại đang chết đói. 18Ta sẽ đứng dậy đi về với cha ta và thưa: “Cha ơi, con đã phạm tội với Trời và với cha, 19không đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha coi con như là một người làm thuê của cha.” ’
20Rồi nó đứng dậy, trở về với cha mình. Nhưng khi nó còn ở đàng xa, người cha thấy nó thì động lòng thương xót, liền chạy ra ôm cổ nó mà hôn.
21Người con thưa: ‘Cha ơi, con đã phạm tội với Trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa.’
22Nhưng cha nó bảo các đầy tớ: ‘Hãy mau mau đem áo dài đẹp nhất mặc cho cậu, đeo nhẫn vào tay, mang dép vào chân. 23Cũng hãy bắt con bò tơ mập làm thịt để ăn mừng, 24vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà tìm lại được.’ Vậy họ bắt đầu ăn mừng.
25Nhưng người con cả ở ngoài đồng về gần đến nhà, nghe tiếng đờn ca nhảy múa, 26nên gọi một đầy tớ nhỏ mà hỏi đầu đuôi. 27Nó đáp: ‘Em cậu mới về, nên ông chủ hạ con bê mập ăn mừng vì thấy cậu ấy về mạnh khoẻ.’
28Người con cả nổi giận, không chịu vào nhà, nên cha nó phải ra năn nỉ. 29Nhưng nó đáp: ‘Bao nhiêu năm qua, con đã phục vụ cha, không bao giờ trái lệnh cha, thế mà cha chẳng bao giờ cho con một con dê để ăn chơi với bạn hữu. 30Nhưng thằng con kia của cha đã nướng sạch tài sản cha với bọn đĩ điếm, rồi quay về, thì cha lại làm thịt con bò mập mừng nó.’
31Cha nó giải thích: ‘Con ơi, con luôn luôn ở với cha, mọi tài sản của cha đều thuộc về con. 32Nhưng ta phải ăn mừng hoan hỉ vì em con đã chết, mà nay được sống, đã mất mà nay tìm lại được.’ ”

Let’s Hurry It Along Guy starts heckling everyone who takes over 30 seconds to make a pick soon after the second round winds down. His tactic ends up making the draft an hour longer with all the time people spend asking him to kindly shut the Cheap Jerseys fuck up, but he doesn’t care. All long term successful wind electric manufacturers use horizontal axis designs. This is because they work.”. To the vast majority of mankind who do not play top level professional sport for an extremely lucrative but stressful living, Cheap NFL Jerseys the experience is unimaginable: the sight and sound of a stadium filled with 70,000 people baying for your blood. Last season however, and more than once, that fate befell Alex Smith, quarterback of the San Francisco 49ers, as what was once one of the NFL’s most glittering franchises lived out yet another dreadful year.. As an individual who believes strongly in financial productivity, I understand the desire of many impoverished athletes to have cheap nfl jerseys lots of money, but under no circumstances should they rely solely on sports to strike it rich. This observation is shared by famed psychologist Dr. Hoover DamHoover Dam holds back Lake Mead, making it the largest man made lake in the United States. The dam itself is 726 feet high and 1,244 feet long. You can look around to explore the image in all directions, and even record sound with your photo to hear the moment exactly as it happened,” explains Hernandez. “With Cardboard Camera, anyone can create their own VR experience. In 2009, the Skagit Valley’s typically mild winter got just cold enough to kill about 60 percent of the cabbage seed in the area, which represented a large portion of the world’s Cheap Oakleys supply.”That’s why most seed companies will [plant seeds togrow in] different regions,” du Toit says. “But this area remains one of the favorites.”. Most professional sportscasters have an almost encyclopedic knowledge of sports facts and figures from the past and present. This knowledge comes from reading sports almanacs, magazines, watching cheap jerseys games and talking sports with other fans. You may throw those in. But actually when they are done with the bicep workout they are done. (CNN)Four years ago I was laughed out of the room when I said to a group of friends: “Pretty soon guys are going to decide their lives are more Wholesale NFL Jerseys important than playing in the NFL. And they are going to stop playing.” My friends accused me of going soft, being an elitist, being overly PC.. At the Cheap Football Jerseys beginning of Casino Royale, the first James Bond movie starring Daniel Craig, 007 travels to the Bahamas to get information from a lackey of Le Chiffre, the main villain. Naturally, Bond decides to do that by seducing the lackey’s hot wife, because he only knows two ways to talk to people: forceful interrogation or post coital small talk..

back Back to NVB Online