back Back to NVB Online

Lu-ca 12

Cảnh Cáo Người Đạo Đức Giả
(Mat 10:26-31)
1Trong khi đó, một đoàn dân đông hàng vạn người tụ họp chen chúc đến nỗi dẫm lên nhau. Ngài bắt đầu dạy các môn đệ trước: “Các con hãy đề phòng men của người Pha-ri-si, tức là lối sống đạo đức giả. 2Không điều gì che đậy mà sẽ khỏi bị tỏ bày; không điều gì giấu kín mà sẽ khỏi bị phát hiện. 3Vì thế, những lời các con nói trong tối sẽ được nghe ngoài sáng; những tiếng rỉ tai trong phòng riêng sẽ được công bố trên sân thượng.
4Ta bảo các con, những bạn thân của Ta: ‘Đừng sợ những kẻ giết thân xác rồi sau đó không làm gì được nữa. 5Nhưng Ta sẽ bảo cho các con phải sợ ai: Hãy sợ Đấng sau khi giết rồi còn có quyền ném vào hỏa ngục. Phải, Ta bảo các con, hãy sợ Đấng ấy!’ 6Có phải năm con chim sẻ chỉ bán được hai đồng tiền sao? Thế mà, không một con nào bị Đức Chúa Trời bỏ quên! 7Hơn nữa, ngay tóc trên đầu các con cũng đã được đếm hết rồi. Vậy, đừng sợ, vì các con còn quý hơn nhiều chim sẻ!”
Công Nhận Chúa Hoặc Chối Bỏ Ngài
(Mat 10:26-31)
8“Ta bảo các con, hễ ai tuyên xưng Ta trước mặt loài người, thì Con Người cũng sẽ tuyên xưng người ấy trước mặt các thiên sứ của Đức Chúa Trời; 9còn ai chối từ Ta trước mặt loài người sẽ bị chối từ trước các thiên sứ của Đức Chúa Trời.
10Ai nói phạm đến Con Người sẽ được tha thứ; nhưng ai phạm thượng chống Thánh Linh sẽ không được tha đâu!
11Khi người ta giải các con ra hội đường, hoặc ra trước các người cai trị, các nhà cầm quyền, thì đừng lo phải biện bạch cách nào hoặc đối đáp làm sao, 12vì chính giờ đó, Thánh Linh sẽ dạy các con điều cần phải nói.”
Người Giàu Dại Dột
13Trong đám đông, có người nói: “Thưa Thầy, xin bảo anh con chia gia tài cho con!”
14Ngài đáp: “Này anh kia, ai lập Ta lên để xử kiện hoặc phân chia gia tài cho các anh?”
15Rồi Ngài bảo dân chúng: “Hãy thận trọng, đề phòng mọi thứ tham lam, vì cuộc sống con người không cốt tại của cải dư dật đâu!”
16Ngài lại dạy họ một ngụ ngôn: “Ruộng của một người kia rất trúng mùa. 17Ông này ngẫm nghĩ: ‘Ta phải làm gì đây? Vì ta không còn chỗ để chứa hoa lợi nữa!’
18Rồi tự nhủ: ‘Ta sẽ làm thế này: ta sẽ phá dỡ các kho lẫm, xây lại cho lớn hơn. Ta sẽ thu trữ tất cả mùa màng của cải ta vào đó.’ 19Ta sẽ bảo linh hồn ta: ‘Linh hồn ơi, ngươi đã có lắm của cải tích trữ cho nhiều năm. Vậy hãy nghỉ ngơi, ăn uống và hưởng lạc đi!’
20Nhưng Đức Chúa Trời bảo ông ta: ‘Hỡi kẻ khờ dại kia! Đêm nay, linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, vậy của cải ngươi sắm sửa đó sẽ thuộc về ai?
21Những kẻ tích lũy tiền của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời cũng sẽ như thế.’ ”
Sự Lo Lắng
22Đức Giê-su bảo các môn đệ: “Vậy nên Ta bảo các con, đừng lo lắng về đời sống, phải lấy gì ăn để sống, lấy gì mặc để che thân. 23Vì mạng sống giá trị hơn thức ăn, thân thể giá trị hơn quần áo. 24Hãy nghĩ xem loài quạ: Chúng chẳng gieo, chẳng gặt, cũng không kho tàng, không vựa lẫm, thế mà Đức Chúa Trời vẫn nuôi chúng. Các con còn quý trọng hơn loài chim biết bao! 25Có ai trong các con nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được một khoảnh khắc nào không? 26Nếu một việc rất nhỏ như thế còn không làm nổi, tại sao các con lo lắng về những việc khác?
27Hãy nghĩ xem các loài hoa huệ mọc lên cách nào. Chúng chẳng nhọc công kéo chỉ, dệt tơ, thế mà, Ta bảo các con: Dù vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu cũng không được mặc áo đẹp như một trong những đóa hoa nầy. 28Hỡi những kẻ ít đức tin, hoa cỏ là loài nay ở ngoài đồng, mai bị bỏ vào lò mà Đức Chúa Trời còn cho chúng mặc đẹp đến thế, huống chi các con. 29Đừng chạy theo miếng ăn, thức uống, cũng đừng lo âu. 30Vì tất cả các dân trên thế giới đều đeo đuổi những thứ ấy, nhưng Cha các con biết các con cần những điều ấy rồi. 31Trái lại, hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời, thì những điều ấy cũng sẽ được ban thêm cho các con.
32Hỡi bầy chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha các con vui lòng ban Nước Đức Chúa Trời cho các con rồi. 33Hãy bán của cải để làm việc thiện, hãy sắm cho mình những túi tiền không cũ mòn, và kho báu không hao hụt trên trời, là nơi không có kẻ trộm bén mảng và không có mối mọt phá hoại. 34Vì tiền của các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó.”
Thức Canh
35“Hãy thắt lưng và thắp đèn lên. 36Các con hãy làm như người chờ đợi chủ mình khi người đi dự tiệc cưới về, vừa đến gõ cửa thì mở ngay. 37Phước cho những đầy tớ khi chủ về thấy họ đang thức canh! Thật, Ta bảo các con, chủ sẽ tự thắt lưng rồi cho những đầy tớ ấy ngồi vào bàn tiệc và đến phục vụ họ. 38Phước cho các đầy tớ khi chủ về lúc canh hai, canh ba vẫn thấy họ thức canh! 39Nhưng các con nên biết: Nếu chủ nhà rõ giờ nào kẻ trộm sẽ đến, thì không để cho kẻ trộm đào ngạch khoét vách vào nhà mình đâu! 40Chính các con phải sẵn sàng vì Con Người sẽ đến vào giờ các con không ngờ!”
41Phê-rơ nói: “Thưa Chúa, ngụ ngôn này Chúa dạy riêng cho chúng con thôi hay cho cả mọi người?”
42Ngài đáp: “Vậy, ai là người quản gia trung tín, khôn sáng được chủ đặt lên coi sóc gia nhân để phân phát cho họ phần ăn đúng giờ? 43Phước cho đầy tớ ấy khi chủ về thấy đang chu toàn phận sự. 44Thật Ta bảo các con, chủ sẽ lập đầy tớ ấy quản lý cả tài sản mình. 45Nhưng nếu đầy tớ ấy thầm nghĩ: ‘Chủ ta trì hoãn chưa về,’ rồi đánh đập các tôi trai tớ gái, và ăn uống say sưa, 46chủ sẽ đến trong ngày nó không ngờ, vào giờ nó không hay, và xé xác nó, cho nó đồng số phận với bọn bất trung.
47Đầy tớ ấy đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng và không làm theo ý chủ sẽ bị phạt đòn nhiều. 48Còn đầy tớ không biết ý chủ mà phạm tội đáng phạt sẽ bị phạt đòn nhẹ hơn. Ai được cho nhiều sẽ bị đòi nhiều; còn ai được giao nhiều sẽ bị hỏi nhiều hơn.”
Sự Phân Rẽ
(Mat 10:34-35)
49“Ta đã đến để nhen lửa trên đất. Nếu lửa cháy lên rồi, Ta còn mong ước gì nữa? 50Có một phép báp-tem mà Ta phải chịu; Ta khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. 51Các con tưởng Ta đến để đem hòa bình cho thế giới sao? Ta bảo các con: Không, thật ra là đem sự phân ly; 52vì từ nay một gia đình năm người sẽ chia rẽ, ba chống hai và hai chống ba; 53họ sẽ chia rẽ, cha chống con trai, con trai nghịch cha, mẹ chống con gái, con gái nghịch mẹ, mẹ chồng chống nàng dâu, nàng dâu nghịch mẹ chồng!”
Phân Biệt Các Thời Đại
(Mat 16:2-3)
54Ngài cũng bảo dân chúng: “Khi thấy mây kéo lên phía tây, các người liền nói: ‘Trời sắp mưa bão!’ thì có mưa bão thật. 55Khi thấy gió nam thổi, các người nói: ‘Sắp nóng bức!’ thì trời oi bức. 56Hỡi bọn đạo đức giả, đã biết phân biệt các hiện tượng của trời đất, sao các người không biết phân biệt thời đại hiện nay?”
Giải Hòa
(Mat 5:25-26)
57“Tại sao các người không tự mình phán đoán điều gì là phải? 58Khi người đi hầu tòa với đối phương, dọc đường hãy cố gắng dàn xếp với họ, kẻo họ lôi người đến trước quan tòa và quan tòa sẽ giao cho giám ngục bỏ tù người. 59Ta bảo cho các người biết, người không thể nào ra khỏi tù cho đến khi trả xong đồng tiền nợ cuối cùng.”

This skillful footballer has won many awards and acclaims. Although his full name is Manuel Francisco dos Santos, he earned the nickname of Garrincha, a term meaning ‘little bird’, for his playful behavior on the field. “The reason the ‘NFL and domestic violence’ story is so important is because it’s holding up a mirror to the rest of society,” she writes. “We can get somewhere better by examining the NFL’s failures. My 7 year old can get enough of this sauce and until I tried making it too, I would resort to the stuff in the jar, but this is so easy and YES it even better the next day. Make a double batch and freeze the rest for later and read the tomato cans to see if they from Italy that really is the best Cheap NFL Jerseys China flavor in Replica Oakleys a can. Ben Youngs and Courtney Lawes were named by Jones as the outstanding players of the autumn internationals and the coach insists he has already got his Six Nations squad picked, and in his head. His fear he doesn’t do hope, but he does do fear is that injury will ruin it.. The coaching staff hasn’t made necessary adjustments to this new Replica Oakleys normal. We’re not seeing any of the fake ray ban sunglasses modern tactics that NFL offenses have turned to to beat man coverage: bunch formations, pre snap motion and pick routes. This past December, an Oklahoma City school district voted to retire the use of “Redskins” at Capitol Hill High School, which had used it for more than 80 years. A school district in Lancaster, New York, made a similar decision in March with respect to Lancaster High School’s name. Out of the mental and moral trouble into which the grouping of the Powers at the beginning of war had thrown the counsels of Poland there emerged at last the decision Louis Vuitton Bags 2015 that the Polish Legions, a peace organisation in Galicia directed by Pilsudski (afterwards given the rank of General, and now apparently the Chief of the Government in Warsaw), should take the field against the Russians. In reality it did not matter against which partner in the Louis Vuitton Sale Crime Polish resentment should be directed. Saul Halpin, 12. Ross Willox, 13. Nunchucks are just as effective being held together as they are swinging around. If you are familiar with Filipino stick fighting, Eskrima, a lot of the same cheap jerseys strikes that you use in stick fighting can be used with these double Nunchucks. But with Brady performing like a quarterback 10 years younger than his actual age, it unlikely Garoppolo will see the field anytime over the next two or NFL Jerseys China three Wholesale Jerseys seasons. If the Bears could send a second round pick to the Patriots for Jimmy G, they have a local guy who proved this season that he has what it takes to start in the NFL.

back Back to NVB Online