back Back to NVB Online

Lu-ca 10

Bảy Mươi Hai Môn Đệ Ra Đi Truyền Giáo
1Sau đó, Chúa lập lên bảy mươi hai môn đệ khác, sai từng toán hai người đi trước Ngài đến mọi thành, mọi chỗ mà Ngài định đến. 2Ngài bảo họ: “Mùa gặt thật trúng, nhưng thợ gặt lại ít. Vậy hãy nài xin chủ mùa gặt sai thêm thợ gặt vào mùa gặt của Ngài. 3Các con hãy ra đi! Này, ta sai các con đi như chiên con giữa bầy muông sói. 4Đừng đem túi tiền, bao bị hay giày dép. Đừng chào hỏi ai dọc đường.
5Các con vào nhà nào, trước hết hãy nói: ‘Chúc nhà này được bình an!’ 6Nếu nhà ấy có người đáng hưởng bình an, thì sự bình an của các con sẽ ở cùng người ấy; nếu không, sự bình an sẽ trở về với các con. 7Hãy ở lại trong nhà ấy và ăn uống với họ những thức họ mời, vì công nhân đáng được trả công. Đừng đổi chỗ trọ từ nhà này sang nhà khác.
8Vào thành nào được người ta đón tiếp, các con hãy ăn thực phẩm họ dọn cho. 9Hãy chữa lành người đau ở đó và bảo họ: ‘Nước Đức Chúa Trời đã đến gần các người!’ 10Nhưng khi các con vào thành nào người ta không đón tiếp, hãy ra ngoài đường phố công bố: 11‘Ngay đến bụi thành phố đã dính vào chân chúng tôi thì cũng phủi đi nghịch cùng các người! Dù vậy, nên biết điều này: Nước Đức Chúa Trời đã đến gần!’ 12Ta bảo các con, trong ngày ấy, Sô-đôm còn được khoan hồng hơn thành phố này!
13Khốn cho ngươi, thành Cô-ra-xin! Khốn cho ngươi, thành Bết-sai-đa! Vì nếu các phép lạ làm giữa các ngươi đã được làm tại Ty-rơ và Si-đôn, thì chúng đã mặc bao gai và ngồi trong tro bụi mà ăn năn từ lâu rồi. 14Nhưng trong ngày phán xét, Ty-rơ và Si-đôn còn được khoan hồng hơn các ngươi. 15Còn ngươi, thành Ca-pha-na-um! Ngươi sẽ được nâng cao tận trời sao? Không, ngươi sẽ bị quăng xuống tận Âm Phủ!
16Ai nghe các con là nghe Ta. Ai khước từ các con là khước từ Ta. Ai khước từ Ta là khước từ Đấng đã sai Ta.”
Các Môn Đệ Trở Về
(Mat 11:25-27; 13:16-17)
17Bảy mươi hai môn đệ vui mừng trở về trình: “Thưa Chúa, nhờ danh Chúa, chính các quỷ cũng khuất phục chúng con!”
18Nhưng Ngài bảo: “Ta đã thấy Sa-tan từ trời sa xuống như chớp nhoáng. 19Này, Ta ban cho các con quyền uy để đạp trên rắn độc, bò cạp, và trên mọi quyền năng của kẻ thù nghịch, không gì làm hại các con được. 20Tuy nhiên, đừng mừng vì các tà linh khuất phục các con, nhưng hãy mừng vì tên các con đã được ghi ở trên trời.”
Niềm Hân Hoan Của Chúa
21Vào giờ đó, Đức Giê-su vô cùng vui mừng trong Thánh Linh. Ngài cầu nguyện: “Lạy Cha, Con ca ngợi Cha, Chúa Tể của trời đất, vì Cha giấu kín những điều này với người khôn ngoan, thông sáng, mà tiết lộ cho trẻ thơ. Vâng, thưa Cha, việc này đẹp lòng Cha!”
22“Cha đã giao thác mọi sự cho Ta. Ngoài Cha ra không ai biết Con là ai; ngoài Con ra và người nào Con muốn bày tỏ cho, cũng không ai biết Cha là ai.”
23Ngài quay lại nói với các môn đệ và bảo riêng: “Phước cho mắt ai được thấy những điều các con nhìn thấy. 24Vì Ta cho các con biết: Nhiều tiên tri và vua chúa muốn thấy những điều các con nhìn thấy mà không thấy được, muốn nghe những điều các con nghe, mà không nghe được.”
Ngụ Ngôn Người Sa-ma-ri Nhân Lành
25Một chuyên gia kinh luật đứng lên hỏi để thử Ngài: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống vĩnh phúc?”
26Ngài hỏi lại: “Trong Kinh Luật đã chép những gì? Ông đọc thấy thế nào?”
27Chuyên gia kinh luật thưa: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí yêu kính Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi và yêu thương người lân cận như mình.”
28Ngài bảo: “Ông trả lời đúng! Hãy thực hành điều ấy thì ông sẽ sống!”
29Nhưng ông ấy muốn biện minh cho mình, nên hỏi Đức Giê-su: “Ai là người lân cận tôi?”
30Nhân đó Đức Giê-su kể: “Một người đi từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-cô, lâm vào tay bọn cướp. Chúng lột hết áo quần, đánh đập, rồi bỏ đi, để người đó dở sống dở chết. 31Nhằm lúc ấy, một vị tế lễ đi xuống đường đó, thấy nạn nhân, thì đi tránh qua bên kia đường. 32Tương tự như thế, một người Lê-vi đến nơi, thấy vậy, cũng tránh qua bên kia đường. 33Nhưng một người Sa-ma-ri đi đường, đến gần thấy nạn nhân, động lòng thương xót, 34áp lại, băng bó vết thương, thoa dầu, bóp rượu; rồi đỡ nạn nhân lên lừa mình, chở đến quán trọ săn sóc. 35Hôm sau, người ấy lấy hai đồng đê-na-ri đưa cho chủ quán và dặn: ‘Hãy săn sóc nạn nhân, tốn kém thêm bao nhiêu, khi trở về, tôi sẽ trả cho!’
36Trong ba người đó, ông nghĩ ai là người lân cận đối với kẻ bị cướp?”
37Chuyên gia kinh luật thưa: “Người đã có lòng thương xót nạn nhân!” Đức Giê-su bảo: “Hãy đi, làm y như vậy!”
Ma-thê Và Ma-ri
38Khi Đức Giê-su cùng các môn đệ đi đường, Ngài ghé vào một làng kia; một người đàn bà tên Ma-thê tiếp rước Ngài vào nhà. 39Nàng có cô em gái tên là Ma-ri, ngồi dưới chân Ngài và lắng nghe lời Ngài dạy. 40Nhưng Ma-thê mải lo nhiều việc phục vụ, đến thưa với Ngài: “Thưa Chúa, em con bỏ mặc con phục vụ một mình, sao Chúa không lưu ý? Xin Chúa bảo nó giúp con!”
41Ngài đáp: “Ma-thê, Ma-thê! Con lo lắng và rối trí về nhiều việc, 42nhưng chỉ có một việc cần thôi. Ma-ri đã chọn phần tốt hơn, là điều không ai đoạt lấy được!”

Drafting a good performance appraisal document is a sign of good Replica Oakleys management structure of the company. Many companies conduct appraisals annually or every six months. The idea of the sexy vampire is something Bram Stoker essentially invented before that, vampires in folklore were basically walking corpses. Dracula reinvented the vampire as someone whose bones you would walk over your mother’s grave to jump. Had a lot of errors across the board offensively, myself, everybody, Goff said. Are going to happen; you just want to limit them. Finally, if your partner is the one suffering from the condition and their noise is keeping you awake at night, I recommend either wearing ear plugs or using white noise. White noise will help you drift off as it doesn’t stimulate your brain (unlike a television or music does) and will drown out the sound of your partner moaning in sleep.. Balotelli has made a strong start to his career in France since joining this summer after cheap jerseys disappointing stints with Liverpool and AC Milan. He has already scored five goals in three league games and added one to his tally midweek in the Europa League, but was overlooked for a recall to the Italy squad this week.. Now obviously, let me be clear, Cheap Jerseys we certainly, and I certainly do not expect to generate double digit OPBDA growth going forward, but it’s nice to see in the quarter. Business continues to demonstrate operating strengths that position us nicely to not only meet or exceed our full year 2013 guidance, but also provides me with even more confidence that we can continue to deliver strong growth, both top and bottom line, over the long term.. Here’s the important part: gluten free pizza dough will not look the same as gluten dough. It will be far wetter, cheap jerseys from china even a little like pancake batter. The social networkwill stream, for free, the wholesale football jerseys eight Thursday Night Football games, starting Sept. 15 with the New York Jets Buffalo Bills game,typically shown on NFL Network.These games on Twitter could not only help the social media service with advertising revenue, but also createa new revenue stream for the NFL without harming existing ones,said Bruce Leichtman, president and principal analyst at Leichtman Research Group. “I definitely see him getting better,” says Theder, who worked with Kaepernick in high school and after college. “They talked about his release being cheap oakleys bad. I’ve Wholesale Jerseys got to make this tackle. Please!’ And I went in and I made the tackle, and I jumped up and I’m like, ‘Man, I’m not dead.

back Back to NVB Online