back Back to NVB Online

Khải Huyền 2

Ê-phê-sô
1Con hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Ê-phê-sô: “Đây là lời của Đấng cầm bảy ngôi sao trong tay phải và đi giữa bảy giá đèn bằng vàng. 2Ta biết các công việc con, sự lao khổ và nhẫn nại của con, biết con không thể nào dung túng những kẻ tà ác, biết con đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà thực ra không phải, con đã nhận chân rằng chúng giả dối. 3Con đã kiên nhẫn và chịu đựng vì danh Ta, không mỏi mệt.
4Nhưng, Ta có điều trách con vì con đã mất tình yêu ban đầu. 5Vậy, con hãy nhớ lại con đã vấp ngã từ đâu, hãy ăn năn và làm lại công việc ban đầu. Nếu không, Ta sẽ đến và dời giá đèn của con ra khỏi chỗ của nó, trừ khi con ăn năn. 6Nhưng con có điều này khá là con ghét các việc làm của bọn Ni-cô-la mà Ta cũng ghét nữa.
7Ai có tai hãy lắng nghe lời Thánh Linh phán dạy các Hội Thánh: Người nào thắng sẽ được Ta cho ăn trái cây sự sống ở Thiên Đàng của Đức Chúa Trời.”
Si-miệc-nơ
8Con hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Si-miệc-nơ: “Đấng Đầu Tiên và Cuối Cùng, Đấng chịu chết và sống lại, phán rằng: 9Ta biết hoạn nạn và nghèo khó của con, nhưng con vẫn giàu có, và lời vu cáo của những kẻ tự xưng là Do Thái mà thực ra không phải, nhưng chúng thuộc về hội đường của Sa-tan. 10Con đừng sợ những nỗi khổ đau sắp phải chịu. Này, quỷ vương sắp tống ngục một số người của các con để thử các con và các con sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Con hãy trung tín cho đến chết, thì Ta sẽ ban cho con mão sự sống. 11Ai có tai hãy lắng nghe lời Thánh Linh phán dạy các Hội thánh: Người nào thắng sẽ chẳng bị sự chết thứ hai làm thương tổn.”
Bẹt-găm
12Con hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Bẹt-găm: “Đấng có thanh gươm hai lưỡi sắc bén phán rằng: 13Ta biết nơi con ở, nơi Sa-tan đặt ngai, và con giữ vững danh Ta, không chối bỏ niềm tin nơi Ta, ngay giữa những ngày mà An-ti-ba, nhân chứng trung kiên của Ta bị giết nơi các con là nơi Sa-tan ở. 14Nhưng Ta có ít điều trách con vì nơi con có người dung túng giáo huấn Ba-la-am, kẻ đã dạy Ba-lác đặt đá gây vấp ngã trước mặt con cái Y-sơ-ra-ên, quyến rũ chúng ăn của cúng thần tượng và phạm tội tà dâm. 15Con cũng có những kẻ theo giáo huấn của Ni-cô-la. 16Vậy, con hãy ăn năn, nếu không, Ta sẽ đến với con ngay, dùng lưỡi gươm ở miệng Ta mà chiến đấu với chúng. 17Ai có tai hãy nghe lời Thánh Linh phán dạy các hội thánh: Người nào thắng, Ta sẽ cho ma-na đã được giấu kỹ. Ta sẽ cho người viên đá trắng, trên đá ấy có ghi một tên mới, ngoài người nhận nó, không ai biết được.”
Thi-a-ti-rơ
18Con hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Thi-a-ti-rơ: “Con Đức Chúa Trời, Đấng có mắt như ngọn lửa và chân như đồng bóng loáng phán: 19Ta biết các công việc, tình yêu thương, đức tin, sự phục vụ và lòng kiên nhẫn của con, các công việc con làm về sau còn trổi hơn công việc ban đầu nữa.
20Nhưng Ta có điều trách con vì con dung túng Giê-sa-bên, người đàn bà tự xưng là nữ tiên tri dạy dỗ và lừa gạt các đầy tớ Ta, quyến rũ họ phạm tội tà dâm và ăn của cúng thần tượng. 21Ta đã cho nó thì giờ để ăn năn, nhưng nó không chịu ăn năn tội gian dâm mình. 22Này, Ta sẽ ném nó trên giường đau đớn và những kẻ phạm tội tà dâm với nó, nếu không ăn năn các tội lỗi ấy, cũng sẽ chịu đau đớn khủng khiếp. 23Ta sẽ giết chết các con cái nó. Lúc ấy tất cả các hội thánh sẽ biết rằng Ta là Đấng dò xét lòng dạ loài người, và Ta sẽ báo trả xứng đáng cho các ngươi, mỗi người tùy theo công việc mình làm. 24Còn các con là những con cái khác ở Thi-a-ti-rơ, những người không theo giáo huấn đó, không biết đến điều mà chúng gọi là sự mầu nhiệm của Sa-tan, thì Ta bảo các con: Ta không đặt gánh nào khác trên các con. 25Tuy nhiên, các con hãy giữ vững điều các con đang có cho tới khi Ta đến.
26Người nào thắng và giữ các công việc của Ta cho đến cuối cùng sẽ được Ta ban thẩm quyền cai trị các nước.
27Người ấy sẽ chăn dắt họ bằng một cây gậy sắt,
Và đập tan chúng như đồ gốm,
28cũng như Ta đã nhận uy quyền đó nơi Cha Ta, Ta sẽ ban cho người ấy ngôi sao mai. 29Ai có tai hãy lắng nghe lời Thánh Linh phán dạy các hội thánh.”

How many times have we had quarterbacks concussed to the point where they had to get out of the game? How many times have we had other athletes in football who had concussions, amnesia problems, short term memory problems? I would be willing to bet that linemen that get hit in the helmet every cheap oakleys sunglasses play, that if we CAT Scanned their heads 10 years after they finished playing pro ball, you would find very similar brain changes as you would in boxers. The Cheap Jerseys medical term is “Boxer’s encephalopathy.” I think the headgear would offer a given level of protection but it’s probably not worth it.. A Florida hospital said Thursday that it has launched an “aggressive” investigation into the release of an NFL player’s private medical records. The probe comes a day after ESPN reporter Adam Schefter tweeted a photo of a medical chart indicating that New York Giants defensive end Jason Pierre Paul had a finger amputated, the result of a fireworks accident on the Fourth of July.. Understanding the very best method to jump greater in basketball is some thing all basketball players need to do to boost their general game. In case you can jump greater, not just are you currently prepared to dunk but you are also in a position to block shots much better and get rebounds and shoot much better. Essentially it is a very basic movie player which works with streaming content. One of the biggest flaws of the Bell Mobile TV iPhone app is the lack of Wi Fi support. Building permits weren’t issued until every contractor spit in the face of reason first.”Well, that’s nice and all, but do you have anything . Just straight up fucking crazy?”. ‘As I have said during this process and throughout his Patriots career, Tom Brady is a classy person of the highest integrity. He represents everything that is great about this game and this league. Big Red MachineThe first five rounds of the draft are crucial to obtain your cornerstone pieces who will anchor your team for cheap nfl jerseys the entire season. Sure, you’ll find that hidden gem on your bench or in fake oakleys the waiver wire, but those first five picks are what will make or break you for the year. She was told to put plates for coupon for coach outlet seven persons. Only six, however, sat down to dinner. I have to see him practice and I have to see him move around and I have to feel really good about it. I’m not going to jeopardize his career.”. Nice and steady, you don’t want to take your chest off the pad. This isolates the lat Cheap Oakleys muscles in a safe affective fashion. It is about guys who can make fake oakleys plays with their arm, with their mind and with their feet. Brett Favre [a white quarterback with Green Bay] set the tone, but people look at myself, Vick, Culpepper and cheap nfl jerseys Brooks as the future of the game because we’re able to do that little bit more.”.

back Back to NVB Online