back Back to NVB Online

Khải Huyền 16

1Lúc ấy, tôi nghe một tiếng nói vang lên từ thánh điện, ra lệnh cho bảy thiên sứ: “Hãy ra đi, đổ bảy bát thịnh nộ của Đức Chúa Trời ra trên đất!”
2Thiên sứ thứ nhất đi đổ bát mình trên đất, ung nhọt độc và nhức nhối nổi lên trên những người có đóng dấu con thú và thờ lạy tượng nó.
3Thiên sứ thứ hai đổ bát mình trên biển, nước biển biến ra như máu người chết, mọi sinh vật dưới biển đều chết hết.
4Thiên sứ thứ ba đổ bát mình trên sông, suối nước, các sông suối ấy biến thành máu. 5Lúc ấy, tôi nghe thiên sứ đặc trách về nước nói:
“Chúa thật công minh
Ngài là Đấng hiện có, đã có và cũng là Đấng Thánh,
Vì Ngài đã phán quyết những điều này.
6Bởi chúng đã đổ máu các thánh đồ và các tiên tri của Chúa
Nay Chúa cho chúng uống máu, thật là đáng!”
7Rồi tôi nghe bàn thờ đáp:
“Vâng, Lạy Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng,
Các phán xét của Chúa là chân thật và công minh!”
8Thiên sứ thứ tư đổ bát mình trên mặt trời; mặt trời được quyền đốt cháy loài người bằng lửa. 9Người ta bị nung đốt bởi sức nóng dữ dội, bèn xúc phạm đến danh Đức Chúa Trời, là Đấng có quyền trên các tai họa này, nhưng họ không chịu ăn năn và tôn vinh Ngài.
10Thiên sứ thứ năm đổ bát mình trên ngai con thú; vương quốc nó liền bị tối tăm. Người ta cắn lưỡi vì đau đớn; 11và họ phạm thượng với Đức Chúa Trời trên trời vì cơn đau đớn và ung nhọt của mình, nhưng rồi họ cũng không chịu ăn năn các việc mình đã làm.
12Thiên sứ thứ sáu đổ bát mình trên sông lớn Ơ-phơ-rát, làm cho nước sông cạn khô để dọn đường cho các vua phương đông đến. 13Lúc ấy, tôi thấy ba tà linh ô uế giống như ếch nhái từ miệng con rồng, miệng con thú và miệng tiên tri giả nhảy ra 14vì chúng là linh của các quỷ làm dấu lạ, đi đến các vua khắp thế giới nhằm họp họ lại để tham chiến trong ngày vĩ đại của Đức Chúa Trời Toàn Năng.
15Này, Ta đến như kẻ trộm, phước cho kẻ nào tỉnh thức và giữ gìn áo xống mình để khỏi đi trần truồng và khỏi bị người ta thấy sự xấu hổ mình.
16Chúng tập họp họ tại một địa điểm, tiếng Hy Bá gọi là Ha-ma-ghê-đôn.
17Thiên sứ thứ bảy trút bát mình trong không khí thì có tiếng nói lớn trong điện thờ vang ra từ nơi ngai Ngài rằng: “Xong rồi!” 18Liền có những chớp nhoáng, tiếng động, tiếng sấm và động đất lớn như chưa từng có động đất lớn như vậy từ khi loài người sống trên mặt đất. 19Thành phố lớn bị nứt ra làm ba phần, còn các thành phố của các dân tộc ngoại quốc đều sụp đổ. Đức Chúa Trời nhớ lại Ba-by-lôn lớn và cho nó uống chén rượu thịnh nộ mãnh liệt của Ngài. 20Các hải đảo đều trốn đi hết, các ngọn núi không còn nữa. 21Mưa đá lớn, hạt nặng cả trăm cân từ trời trút xuống loài người. Người ta xúc phạm đến Đức Chúa Trời vì tai họa mưa đá; đó là một tai họa lớn khủng khiếp.

As any Eagles fan who watched Bradford last season knows, the best thing that Bradford can do is not lose the game for his team. He never throws the ball down the field and is “Captain Checkdown”. The Jaguars have won six games in that same span. A good defensive performance last week should carry over Cheap Football Jerseys against the lifeless Jacksonville offense. Oh, but don’t let us over hype it . Let Time magazine do that:. “”Take away my people, but leave my factories, and soon grass will grow on hockey jerseys the factory floors. Take away my factories, but leave my people, and soon we will have a new and better factory.”. There are, he says, common gender errors in the way most people use the gym. “Women, as a rule, will only work their weak spots. He takes her to his apartment down in the French Quarter. And according to police, he then basically has sex with her while she’s unconscious. Yet, despite this troubling statistic, the Center for Injury Research Policy at the Research Institute at Nationwide Children’s Hospital reports that less than half of American high schools have a certified athletic trainer on the field during games and practices. And many high school trainers are not actually athletic trainers, they may be skilled in first aid, but not certified to recognize possible head trauma. (If you start down this slippery slope, you’ll soon end up with Z players; this is called The Bozo Explosion. It is followed by The Layoff.) I have come to believe that we were wrong A players hire A+ players, not merely A players. This application is a customized radio designed just according to a user’s taste. Besides streaming music, cheap oakleys as you key in wholesale jerseys china your favorite artists and songs, it takes the hints and stores the information. Gamers, however, had to make do with passing glimpses of a couple of their favourite franchises, with Replica Oakleys the promise of 15 exclusive releases (including 8 new IPs) from Microsoft Studios within one wholesale nfl jerseys year of the Xbox One’s launch. There will also be some EA Sports games on the new home entertainment device, cheap oakleys sunglasses as well as a certain Call of Duty game that features supernatural elements (not really, but you get the point). Researchers tested the mental abilities of senior citizens and discovered that musicians performed better at a number of tests. In particular, musicians excelled at visual memory tasks. Putting in long hours at a mind numbing job and tolerating insufferable working conditions is the only way to build character . Is a thing your dad once said before bursting into tears consisting mostly of Jack Daniel’s.
But at least it will hopefully promote a healthy sex life for those that are doing it.. But he’s still a great football player, but he needs much more help now.. is Cheap NFL Jerseys vital to the success fake oakleys of your competition routine formations. There indigenous hunters had warmed themselves by seal oil lamps some 700 years ago. NFL popularity is at an all time high in the UK as we continue to grow more fans and this new deal will help introduce even more people to our incredibly dynamic sport.. New Rule: With the Super Bowl only a week away, Americans must realize what makes NFL football so great: socialism. BisbeeBisbee, Arizona, the sister mining town of Tombstone. In particular, UBER driven expression of the pathway in E. Furthermore, genes contributing to normal neural/glial differentiation were also affected (Notch1, Tbr1, Eomes, Neurog2, Neurod6). Hosting the call today are Aethlon’s Chairman and CEO, Jim Joyce, as well as the company’s CFO, Jim Frakes. Kenny Albert, Daryl “Moose” Johnston and Tony “Goose” Siragusa rolled into the night appreciating the Arizona Cardinals’ upset of the Carolina Panthers. Fuller made two huge plays in crunch time as Detroit rallied for the comeback win against New Orleans. In June 2001, the Financial Accounting Standards Board (FASB) issued Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) 142, titled “Goodwill and Other Intangible Assets.” Under this statement, amortizing goodwill ceased entirely. “I haven’t looked too much into [my game time],” said Taumalolo. He wanted on a contending team. So he’s been playing an NBA season since he was a teenager, and on top of that because he’s so good, because his teams are so good, they’ve gone to the finals the last four straight years. You have to show respect. Emory University neurologist, Dr. I’d live about 20 years longer if I didn’t.’His final words to the group were that the nfl jerseys cheap Times was ‘a world jewel.’ He then added: ‘I hope we can all get along.’But his relationship with the Times was just one of the issues raised during the wide ranging 75 minute conversation.He was asked a number of questions, including whether or not he planned on appointing a special prosecutor to go after Hillary Clinton for her private email servers.After being pressed hockey jerseys on the matter, Trump said: ‘I don’t want to hurt the Clintons, I really don’t.Trump’s adviser Kellyanne Conway (above) was seen closely watching her computer during the meeting, which was being live tweeted by members of the Times staffLater asked about what he hoped to accomplish during his presidency, Trump said: ‘I would love to be the one who made peace withIsrael and the Palestinians, that would be such a great achievement.’He said that he believes his son in law Jared Kushner could help make peace between the two countries, and whenasked what kind of role he might see for Kushner, Trump said it would be one involving the Middle East.Trump also disavowed the alt right, defended Cheap NFL Jerseys China his chief strategist Steve Bannon against claims that Fake Oakleys he is racist, and once again raved about how much he likes President Obama.’I didn’t know if I’d like Replica Oakleys him.

back Back to NVB Online