back Back to NVB Online

Khải Huyền 1

1Đây là mạc khải của Chúa Cứu Thế Giê-su, điều Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài để bày tỏ cho các đầy tớ Ngài những việc sắp phải xảy ra. Ngài sai thiên sứ Ngài loan báo cho Giăng, đầy tớ Ngài. 2Giăng làm chứng về lời của Đức Chúa Trời và về lời chứng của Chúa Cứu Thế Giê-su, tức là mọi điều ông đã thấy. 3Phước cho người nào đọc và nghe các lời tiên tri này và tuân giữ các điều ghi chép ở đây vì thì giờ gần đến rồi.
Giăng Gởi Bảy Hội Thánh Ở Tiểu Á
4Tôi là Giăng, kính gởi bảy Hội Thánh tại Tiểu Á. Cầu chúc anh chị em hưởng được ân sủng và bình an từ Đấng hiện có, đã có và đang đến và từ bảy thần linh trước ngai Ngài 5và từ Chúa Cứu Thế Giê-su là nhân chứng thành tín, Đấng trưởng nam trên kẻ chết và là Chủ Tể của các vua khắp thế giới. Đấng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, 6và lập chúng ta thành một vương quốc và thành các thầy tế lễ để phục vụ Đức Chúa Trời là Cha Ngài. Nguyện Chúa Cứu Thế Giê-su được vinh quang và năng lực đời đời. A-men!
7Kìa, Ngài ngự đến với các đám mây.
Mọi mắt sẽ trông thấy Ngài,
Kể cả những kẻ đã đâm Ngài.
Tất cả các dân tộc trên thế giới sẽ than khóc vì Ngài,
thật thế, A-men!
8Chúa là Đức Chúa Trời phán: “Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng Toàn Năng.”
Khải Tượng Trên Đảo Bát-mô
9Tôi là Giăng, là anh em và người cùng chia sẻ hoạn nạn, Vương Quốc và sự kiên nhẫn với quý anh chị em trong Đức Giê-su, bị đày ở đảo Bác-mô vì giảng lời Đức Chúa Trời và làm chứng về Đức Giê-su. 10Vào ngày của Chúa, tôi được Thánh Linh cảm hóa, nghe sau lưng có tiếng lớn như tiếng kèn 11bảo: “Con hãy ghi chép vào một quyển sách những điều con thấy và gởi cho bảy Hội thánh: Ê-phê-sô, Si-miệc-nơ, Bẹt-găm, Thi-a-ti-rơ, Sạt-đe, Phi-la-đen-phi và Lao-đi-xê.”
12Tôi xoay người lại xem tiếng nói đã bảo tôi. Vừa xoay lại, tôi thấy bảy giá đèn bằng vàng, 13và giữa các giá đèn có ai giống như Con Người, mặc áo dài chấm chân, thắt đai vàng ngang ngực, 14đầu và tóc Ngài trắng như lông chiên, trắng tựa tuyết, mắt Ngài sáng rực như ngọn lửa, 15hai chân Ngài bóng loáng như đồng luyện trong lò và tiếng Ngài như tiếng nhiều dòng thác. 16Tay phải Ngài cầm bảy ngôi sao, miệng Ngài hé lộ một thanh gươm hai lưỡi sắc bén. Mặt Ngài như mặt trời chiếu sáng rực rỡ.
17Khi thấy Ngài, tôi ngã nhào xuống chân Ngài như đã chết, nhưng Ngài đặt tay phải trên tôi mà bảo: “Con đừng sợ! Ta là Đầu Tiên và Cuối cùng, 18là Đấng hằng sống; Ta đã chết, kìa nay Ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và Âm Phủ.
19Vì thế, con hãy ghi chép những việc con đã thấy, những việc đang diễn tiến và những việc sẽ xảy ra sau này. 20Đây là huyền nhiệm về bảy ngôi sao mà con đã thấy trong tay phải Ta và về bảy giá đèn bằng vàng: Bảy ngôi sao là các thiên sứ của bảy hội thánh và bảy giá đèn là bảy hội thánh đó.”

The secret spells let you make invisible ink appear on a page, cause a flower to bloom, and bring certain objects to life. In short: You’re a wizard, ‘arry.. So, what you want to do is most straps have a belt or a buckle like this. You want to take your strap from the bottom end. One popular option for 3D work is Blender. Blender is a very powerful modeling and animation tool. Transform that big, white fixture (generally called a whiteboard) on your office or meeting room wall into a giant game board. Get to know co workers with the Game. They beat Cronulla 24 18 and South Sydney 30 20 to advance to the final. The Roosters had a week off after beating Manly, Wholesale China Jerseys then easily defeated Newcastle 40 14 last weekend. In Hindu mythology, when Shiva is killed, the goddess Kali squats over his body, rips out and eats his organs, and then mounts his still erect manrod to complete the cycle of creation. It’s also worth noting that Cheap Jerseys in most Hindu art and temples, his “linga” is usually depicted without the rest of him, the disembodied member being worshiped all by itself:. A lot of collective effort and struggles have gone in to preserve the wildlife by bringing up sanctuaries, preserves, national parks and game reserves. We should not act in a cold blooded manner and endanger the life of any beautiful animal, bird, fake oakleys insect, amphibian, marine creatures. However, if you don’t live in a city with legalized sports betting, there are other options. You could contact a bookie, an individual who takes wagers just as a sportsbook would, or you could bet online. The only thing left for the Browns is the number 1 pick in this years draft. Cleveland fans don’t worry the Cavaliers start soon.. However, AT is a company in decline. Its wireline business continues to decline, and its wireless business can cheap fake oakleys no longer grow fast enough to offset the fake oakleys declines. Its haul from Wednesday to Sunday beat that of Pixar Story 2, which raked in $80.1 million in 1999. Early cheap nfl jerseys box office returns for came close to matching figures for 2013 which leads the five day Thanksgiving list. The Packers WRs aren’t setting any records, but they are a dangerous group. Jordy Nelson leads the receivers with 53 catches for 663 yards and a league leading 9 TDs. Jump the 11 ball and make the 3 (demonstrates). Not quite like that but, you get the idea. It’s a completely different mode of operation from the regular museum. We also have about 20 to 40 people I call “bird dogs” from all over the country, Canada and Japan sending me stuff.. For Wholesale Jerseys instance, this guy runs a post. This guy runs the wheel. Kaltenbrunner and her team began the march to the K2 northern base camp from Xinjiang, China, on June 17. A group of camels ferried the team, their equipment and supplies to the Chinese base camp, about 3,900 meters high, crossing the wild Shaksgam Valley in the process.

back Back to NVB Online