back Back to NVB Online

I-sa 9

1Dân đi trong bóng tối
Đã thấy ánh sáng lớn;
Ánh sáng đã chiếu trên những kẻ cư ngụ
Trong vùng đất tối tăm.
2Ngài làm cho nước này gia tăng bội phần,
Ban cho họ sự vui mừng,
Là niềm vui trước mặt Ngài;
Họ vui mừng như trong ngày mùa gặt,
Như niềm vui của người
Phân chia chiến lợi phẩm.
3Vì như trong thời Ma-đi-an,
Ngài đã bẻ ách gánh nặng,
Bẻ gãy đòn trên vai,
Và roi của kẻ áp bức họ.
4Vì tất cả giày dép đã dùng trong chiến trận,
Áo giáp đã vấy máu
Đều sẽ bị thiêu hủy
Như nhiên liệu đốt cháy.
5Vì một con trẻ đã ra đời cho chúng ta,
Chúng ta đã được ban cho một con trai.
Quyền cai trị sẽ ở trên vai Ngài,
Tên Ngài sẽ được xưng là
Cố Vấn Kỳ Diệu, Đức Chúa Trời Quyền Năng,
Cha Đời Đời, Hoàng Tử Bình An.
6Quyền cai trị của Ngài cứ gia tăng,
Nền hòa bình của Ngài sẽ vô tận
Trên ngôi Đa-vít
Và cho vương quốc mình.
Ngài sẽ thiết lập và giữ gìn nó
Trong công bình và công chính
Từ nay cho đến đời đời.
Lòng sốt sắng của CHÚA Vạn Quân
Sẽ làm điều này.
7Chúa truyền một lời nghịch cùng Gia-cốp,
Nó giáng xuống Y-sơ-ra-ên.
8Toàn dân sẽ biết điều đó,
Tức là Ép-ra-im và cư dân Sa-ma-ri
Với lòng kiêu căng,
Trịch thượng nói rằng:
9“Gạch đã đổ
Nhưng chúng ta sẽ xây lại bằng đá khối,
Cây sung đã bị đốn ngã
Nhưng chúng ta sẽ thay bằng cây tùng.”
10Nhưng CHÚA dấy lên kẻ đối nghịch của Rê-xin chống lại chúng
Và khích động kẻ thù họ lên.
11Dân Sy-ri phía trước và dân Phi-li-tin phía sau
Sẽ há miệng lớn nuốt Y-sơ-ra-ên.
Dù vậy, cơn giận của Ngài vẫn không nguôi,
Và cánh tay Ngài vẫn giương lên.
12Nhưng dân chúng không quay trở lại cùng Đấng đã đánh mình,
Cũng không tìm kiếm CHÚA Vạn Quân.
13Nên, trong một ngày CHÚA sẽ cắt đứt Y-sơ-ra-ên, cả đầu và đuôi,
Cả cành dương lẫn cây sậy.
14Đầu là các trưởng lão và bậc tôn trọng
Và đuôi là tiên tri dạy điều dối trá.
15Những người lãnh đạo dân này đã lạc lối,
Còn những người được hướng dẫn thì bị đánh lừa.
16Cho nên Chúa sẽ không đẹp lòng giới trai trẻ,
Cũng không thương xót trẻ mồ côi và người góa bụa của họ
Vì tất cả đều vô đạo và gian ác,
Mọi môi miệng đều nói điều ngu dại.
Dù vậy cơn giận của Ngài vẫn không nguôi,
Và cánh tay Ngài vẫn giương lên.
17Vì gian ác cháy như lửa,
Thiêu nuốt cỏ gai lẫn bụi gai;
Đốt cây cối rậm rạp trong rừng,
Cuồn cuộn bốc lên thành trụ khói.
18Vì cơn giận của CHÚA Vạn Quân,
Đất bị thiêu đốt
Và dân chúng sẽ như nhiên liệu đốt cháy
Không ai thương tiếc anh em mình.
19Chúng cướp giựt bên phải
Nhưng vẫn đói,
Chúng ăn nuốt bên trái
Nhưng không no,
Mỗi người ăn thịt người thân mình.
20Ma-na-se nghịch Ép-ra-im, Ép-ra-im nghịch Ma-na-se;
Rồi họ cùng nhau chống lại Giu-đa.
Dù vậy, cơn giận của Ngài vẫn không nguôi,
Và cánh tay Ngài vẫn giương lên.

6. Michael Irvin: Irvin won three Super Bowls with the Dallas Cowboys. Put your hands on the floor and bend one leg and one leg straight. Go to the other side; other leg straight, other leg bent. Plus, if you play Wholesale Jerseys michael kors outlet store enough, you coach outlet a toms shoes surprise! Be sure tory burch shoes Wholesale Jerseys see coach outlet store online landed isabel marant on coach factory and, coach outlet who abercrombie and fitch will take Polo ralph lauren this abercrombie fitch year. Some of our marc jacobs favorite coach factory outlet in honor of this much anticipated true throwback nba jerseys religion outlet event, so Cheap Oakleys whether coach factory a Clint isabel marant shoes fanatic, an avid coach outlet store online World coach outlet goer, or are just looking to tory burch we fitflop uk all love, oakley sunglasses outlet to wear coach factory outlet shortlist oakley sunglasses and September, when coach factory outlet inklings of (gulp) michael kors outlet snow coach factory outlet be on the horizon. Just use what you can and make the rest up . Make it up and make it scary.. As stated above, this is not an endorsement to throw everything at just these stocks, but companies that I feel can give a quality return and at least deserve an extra look. They also have a good amount of risk, some more than others and for differing reasons. ‘We definitely have to clean it up. The longer runs that we gave up and some fundamental things like when Baratas Ray Ban the running back would cut back and get open. Goodell’s job is Fake Oakleys as complex as that of any CEO running a Fortune 500 company, but most of those companies don’t handle their human resource issues the way the NFL does. Nearly every big company has to address vexing questions of how to treat employees who get into trouble by violating standards of decency or by violating the law. So we’ve got this already set and we’re going to envision that we’re dead center on the target right here. That would be one shot. This is the book on the history of football, there is unlikely to be the need for another. Covering every aspect of the world game its index alone is 41 pages of densely packed entries. I wasn’t told that. Mr. We need for our prayer to be fervent and you’ll never have effective, fervent prayer until you tap into the Holy Spirit for He anoints you to pray. He gives you that quickening spirit and words come to you to pray, and sometimes all you can do is just groan from your custom jerseys spirit and guess what, He prays for you then.. So I a big fan of silence. May be a fan of silence, but with the Eagles, Don Henley created some of the most popular sounds in American music.. The narrative that has followed Cutler since his early days in Denver is based more on third party perspective than anyone directly involved with him as a man. Players like Kyle Long and many others have rallied around and behind Cutler time and time again, championing him as a leader and one of the toughest players they ever played with..

back Back to NVB Online