back Back to NVB Online

I-sa 8

1 CHÚA phán cùng tôi: “Hãy lấy một tấm bảng lớn, viết trên đó bằng loại chữ thường: Ma-he Sa-la Hát-bát. 2Và tôi chọn cho tôi các nhân chứng đáng tin cậy, tức là U-ri, thầy tế lễ và Xa-cha-ri, con trai Giê-bê-rê-kia.” 3Sau đó tôi đến với nữ tiên tri, người mang thai và sinh một đứa con trai. CHÚA phán cùng tôi: “Hãy đặt tên nó là Ma-he Sa-la Hát-bát. 4Vì trước khi đứa bé biết gọi: Cha ơi! Mẹ ơi! thì của cải của Đa-mách và của cướp của Sa-ma-ri sẽ bị lấy đem đến trước mặt vua A-si-ri.”
5 CHÚA lại phán cùng tôi:
6“Vì dân này từ khước
Dòng nước chảy dịu dàng từ Si-lô-am
Nhưng vui mừng về Rê-xin
Và con trai Rê-ma-lia.
7Cho nên, này, Chúa sẽ đem
Nước lụt mạnh mẽ và nhiều đến trên họ,
Tức là vua A-si-ri và tất cả vinh quang người,
Nước sẽ dâng tràn cả kinh rạch,
Ngập tất cả các bờ,
8Chảy vào Giu-đa, tràn ngập,
Chảy qua và dâng cao tận cổ.
Hỡi Em-ma-nu-ên,
Cánh người sẽ tràn ra khắp chiều rộng xứ ngươi.”
9Hỡi các dân, hãy tụ họp lại và sững sờ,
Hỡi các nước xa xôi hãy lắng tai nghe.
Hãy nai nịt và sững sờ,
Hãy nai nịt và sững sờ!
10Hãy cùng nhau lập mưu nhưng nó sẽ không thành.
Hãy đưa ra kế hoạch nhưng nó sẽ không đứng vững,
Vì Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.
11Vì CHÚA phán cùng tôi; với cánh tay quyền năng Ngài cảnh cáo tôi không nên theo con đường của dân này, 12Ngài phán:
“Chớ gọi là mưu phản
Tất cả những điều dân này gọi là mưu phản.
Chớ sợ điều họ sợ,
Đừng kinh hoàng.
13Các ngươi hãy tôn thánh CHÚA Vạn Quân;
Ngài là Đấng các ngươi sợ,
Ngài là Đấng các ngươi kinh hoàng;
14Ngài sẽ trở thành nơi thánh,
Nhưng đối với nhà Y-sơ-ra-ên Ngài là
Tảng đá xúc phạm,
Là vầng đá vấp ngã;
Và Ngài cũng là bẫy và lưới
Cho cư dân Giê-ru-sa-lem.
15Nhiều người trong vòng họ sẽ vấp ngã,
Sẽ té và tan nát,
Sẽ bị sập bẫy và bị bắt.”
16Hãy cột chặt lời chứng
Và niêm phong Kinh Luật giữa vòng các môn đệ ta.
17Tôi sẽ trông đợi CHÚA
Và tin cậy nơi Ngài,
Là Đấng đã che giấu mặt mình khỏi nhà Gia Cốp.
18Nầy, Ta và con cái CHÚA đã ban cho Ta là dấu hiệu và điềm báo giữa Y-sơ-ra-ên đến từ CHÚA Vạn Quân, Đấng ngự trên núi Si-ôn. 19Khi người ta nói với các ngươi hãy cầu hỏi đồng bóng và thầy bói là kẻ nói líu lo, lằm bằm; hãy đáp, một dân tộc sao không cầu hỏi Đức Chúa Trời của mình mà đi cầu hỏi kẻ chết cho người sống? 20Theo Kinh Luật và lời chứng, nếu họ không nói như lời này thì sẽ không có hừng đông cho họ. 21Chúng sẽ đi khắp xứ, khốn khổ đói khát, và khi bị đói chúng sẽ giận dữ, ngước mặt rủa sả vua và Đức Chúa Trời mình. 22Rồi nhìn xuống đất, kìa, chỉ là hoạn nạn, tối tăm và buồn rầu ảm đạm; chúng sẽ bị đẩy vào nơi cực tối.
23Nhưng sẽ không có ảm đạm cho những người đã buồn rầu. Trong quá khứ Ngài đã làm cho vùng đất Sa-bu-luân và Nép-ta-li bị sỉ nhục. Nhưng trong tương lai Ngài sẽ làm vinh quang con đường bờ biển, vùng bên kia sông Giô-đanh, tức là Ga-li-lê của các nước ngoại bang.

Use a router and a fancy bit to carve out the edge of the board in a shape Baratas Replicas Ray Ban or design if you like. Otherwise, simple sand the edges of the board so there are no splinters or rough edges.. Now if you kind of pick like an angle to use your Sharpie like I am going to kind of pick straight down, you want to stick to that. So I take off this piece and I’ve got the deck and I can see where my cuts cheap football jerseys are going to be and it looks nice and even to me. I admit that when I consider the role baseball has played in America’s cultural history, I get a bit choked up. cheap jerseys And when I think of the unmatched elegance and grace that define what was once referred to as “the national pastime,” I become cheap nfl jerseys emotional. The term communication has different meanings depending on the context. A shampoo advertiser and a sports team spokesperson may have dissimilar views on what constitutes as ethical communication. Getting past the first barrel is most crucial because the horse is approaching it at full speed. Hence, cheap football jerseys it is usually termed as the “money barrel” if it is knocked off the rider is also knocked off from the event! The rider must control the horse’s speed at the right moment to enter the “pocket” a term describing the area around the barrel in which the horse is maneuvered to circle it. After a while it had to be excruciating. Was no escaping the moment. FIFA Online 3 revenue grew 89% year over year in Q2. In Korea, one of the most competitive free to play markets in the world, FIFA Online 3 was one of the top mid session games by revenue in Q2, and the bidder in China has already reached the top 10 for mid session games as well. And while Ali never demanded a rematch like Apollo Creed did wholesale football jerseys in Rocky II, the bear apparently did. Victor and Wepner faced off again a year later, which went even worse: Wepner was immediately tossed over the ropes, landed on a dinner table, and quit the fight. Median income would soar by more than $22,000. Nearly 26 million jobs would be created. Find PlaymakersAuburn did not have any legitimate playmakers at any position last season. One might make an argument for Carl Lawson or Carlton Davis, but Lawson missed most the season with an injury, and Davis spent cheap nfl jerseys the first half of the season trying to find his way in the SEC as a true freshman. But let’s face it: American athletics are armcentric. Not just the pitcher everybody on a baseball team has to throw the ball. MARTIN: Well, is there again, this may be out of your wheelhouse. I think that the two sides have to go through this process because they were certified as a class action suit, so they’re going before the judge.

back Back to NVB Online