back Back to NVB Online

I-sa 7

1Vào thời A-cha, con Giô-tham, cháu Ô-xia, vua nước Giu-đa; vua nước Sy-ri là Rê-xin và Phê-ca, con Rê-ma-lia, vua nước Y-sơ-ra-ên, tiến lên đánh thành Giê-ru-sa-lem nhưng không chiếm được. 2Nhà Đa-vít được bảo rằng: “Sy-ri liên kết với Ép-ra-im.” Bấy giờ lòng A-cha và dân chúng đều rúng động như cây trên rừng trước cơn gió.
3 CHÚA phán cùng I-sa rằng: “Ngươi và con trai ngươi, Sê-a Gia-súp hãy đi đón A-cha tại cuối đường cống Ao Thượng, trên đường đi đến đám ruộng thợ dệt. 4Hãy nói với người: ‘Hãy cẩn thận, hãy yên lặng, chớ sợ, đừng mất bình tĩnh vì hai khúc củi cháy bốc khói, tức là cơn giận dữ của Rê-xin, Sy-ri và con trai Rê-ma-lia. 5Vì Sy-ri, Ép-ra-im và con trai Rê-ma-lia đồng mưu hại ngươi.’ ” Chúng nói: 6“Chúng ta hãy lên đánh Giu-đa, làm cho nó kinh hoàng, chiếm cứ nó cho chúng ta và lập con trai Ta-bê-ên lên làm vua tại đó.” 7Vì thế, CHÚA phán:
“ ‘Điều đó sẽ không thành;
Nó sẽ không xảy ra.
8Vì đầu của Sy-ri là Đa-mách,
Đầu của Đa-mách là Rê-xin.
Trong vòng sáu mươi lăm năm
Ép-ra-im sẽ tiêu tan, không còn là một dân nữa.
9Đầu của Ép-ra-im là Sa-ma-ri,
Đầu của Sa-ma-ri là con trai Rê-ma-lia.
Nếu các ngươi không vững tin,
Các ngươi sẽ không đứng vững được.’ ”
10 CHÚA lại phán cùng A-cha: 11“Hãy xin CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi một dấu hiệu, hoặc sâu tận địa ngục hay cao tận thiên đàng.” 12A-cha nói: “Tôi sẽ không xin cũng không thử CHÚA.” 13I-sa đáp: “Hỡi nhà Đa-vít, hãy nghe đây, làm phiền người ta các ngươi cho là việc nhỏ mọn lắm sao? nay lại còn làm phiền Đức Chúa Trời ta nữa? 14Vậy, chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu hiệu, nầy, một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Em-ma-nu-ên. 15Nó sẽ ăn sữa đông và mật. Khi nó biết bỏ điều ác và chọn điều thiện. 16Vì trước khi đứa trẻ biết bỏ điều ác và chọn điều thiện thì nước của hai vua mà người sợ sẽ bị bỏ hoang.
17 CHÚA sẽ đem đến cho các ngươi, cho dân các ngươi, cho nhà tổ tiên các ngươi những ngày chưa từng có như vậy từ khi Ép-ra-im tách rời khỏi Giu-đa, tức là đem vua A-si-ri đến.”
18Vào ngày ấy, CHÚA sẽ huýt sáo gọi ruồi từ các nguồn suối Ai-cập, và gọi ong từ đất A-si-ri. 19Chúng sẽ đến và tất cả sẽ đậu trong các hẻm núi sâu, nơi các hốc đá, trên các bụi gai và ao nước. 20Vào ngày ấy Chúa sẽ dùng dao cạo thuê từ bên kia sông tức là Vua A-si-ri để cạo đầu, cạo lông chân và cũng cạo sạch râu ngươi luôn. 21Vào ngày ấy một người sẽ nuôi một con bò cái tơ và hai con cừu. 22Người ta sẽ ăn sữa đông vì chúng cung cấp sữa dư dật. Vì tất cả những người còn sót lại trong nước sẽ ăn sữa đông và mật.
23Vào ngày ấy, tất cả những nơi vốn có cả ngàn cây nho trị giá cả ngàn nén bạc sẽ mọc toàn cây gai và bụi gai. 24Người ta sẽ mang cung tên theo khi đến đó vì cả xứ đều đầy cây gai và bụi gai. 25Người ta sẽ không đến tất cả các đồi vốn được cày cuốc vì sợ gai góc và bụi gai, nhưng sẽ thả bò và cho cừu giẫm.

card dolphins draw steelers in 1st round of playoffsAnd online, even some Massachusetts Wholesale Jerseys residents are buying, like Bob Kenney. He says he agrees with Pats fans about deflate gate, and he says the Pats would’ve defeated the Colts that fateful day even if they played with a tire tube.. Sullying the image of the league is detrimental to all involved, but here is a oakley sunglasses limit between reasonable league rules and personal freedom. Tattoos do affect the image of the league and alter uniform, but does the league have the right to regulate how players use their skin? Even with the recent attention to Kaepernick’s tattoos, does the NFL need to regulate player tattoos?. Dolphins are hoping that’s only on the field. This was a great pick up. A report by Kelli Kennedy of the Associated Press (reprinted in USA Today) reveals, “Sales to men and an increasing number of products for them has helped Avon’s bottom line, with sales growing from about $6.2 billion in 2002 to $8.7 billion in 2006.” That’s a lot of male product sales. If men can jump on the Avon sales band wagon, why not?. Display enviable work ethic. Be courageous, fair and honest.. Conspiracy theories are not a recent phenomenon cheap fake oakleys in America, said history professor Robert Goldberg, director of the Tanner Humanities Center and co director of the Middle East Center at the University of Utah, but they have changed in one fundamental way: Before the second half of the 20th century, conspiracy theories focused on people who were seen throwback nba jerseys as outsiders Jews, Catholics, Communists. Today’s conspiracies wholesale nfl jerseys focus on insiders the government, Wall Street and the military. Stir everything together for a few minutes. Add the red wine, stirring to scrape up any stuck bits; then cook and stir to evaporate the alcohol. After the game they meet briefly with their coaches to review Cheap NFL Jerseys the game. They ride exercise bikes to flush wholesale jerseys the acid out, do strength maintenance work in the weight room. The mains electricity supply has likewise almost stopped and people rely on private generators, either their own or those owned by local businessmen who sell the power. This can be too expensive for many families. Working to repair his image and the league’s, Goodell announced Monday that the newly created position of vice president of social responsibility would be headed by NFL executive Anna Isaacson. In addition, Goodell named three female consultants who will work with Isaacson to help shape league policies on domestic violence and sexual assault..

back Back to NVB Online