back Back to NVB Online

I-sa 65

Lời Hứa Và Sự Giải Cứu
1“Những kẻ vốn chẳng hỏi Ta thì Ta sẵn sàng để cho cầu khẩn.
Những kẻ vốn không tìm kiếm Ta thì Ta sẵn sàng cho gặp.
Ta đã phán cùng một nước không được gọi bằng danh Ta:
‘Ta đây, Ta đây này.’
2Suốt ngày Ta đưa tay hướng về
Một dân tộc phản nghịch,
Là những người đi trong đường lối không tốt,
Theo ý riêng của mình;
3Một dân cứ tiếp tục chọc giận
Vào mặt Ta.
Chúng tế lễ trong các vườn,
Dâng hương trên những đống gạch.
4Chúng ngồi nơi mồ mả;
Ở đêm trong những nơi bí ẩn;
Ăn thịt heo,
Đựng nước canh của đồ ô uế trong chén bát mình.
5Chúng nói: ‘Hãy tránh ra, đừng đến gần Ta
Vì Ta quá thánh đối với ngươi.’
Những điều này như khói phun ra từ mũi Ta,
Như lửa cháy suốt ngày.
6Nầy, đây là điều đã được chép trước mặt Ta:
Ta sẽ không nín lặng nhưng Ta sẽ báo trả,
Ta sẽ báo trả vào lòng chúng nó những tội lỗi
7Của chúng lẫn tội lỗi tổ tiên chúng,”
CHÚA phán.
“Vì chúng đã dâng hương trên các núi,
Xúc phạm Ta tại các đồi
Nên Ta sẽ đong đầy vào lòng chúng
Sự báo trả về những công việc trước kia của chúng.”
8 CHÚA phán như vầy:
“Như người ta thấy nước cốt nho còn trong chùm nho,
Nên bảo: ‘Đừng phá hủy đi,
Vì có phúc lành trong đó.’
Ta cũng sẽ làm như thế vì cớ các tôi tớ Ta;
Ta sẽ không hủy diệt tất cả.
9Ta sẽ cho một dòng dõi xuất phát từ Gia-cốp;
Một người từ Giu-đa sẽ sở hữu các núi của Ta.
Những kẻ Ta lựa chọn sẽ sở hữu chúng
Và các tôi tớ Ta sẽ ở đó.
10Và cho dân Ta, là những người đã tìm kiếm Ta thì Sa-rôn sẽ thành đồng cỏ cho chiên;
Và thung lũng A-cô sẽ là nơi bầy bò nằm nghỉ.
11Còn các ngươi là những kẻ từ bỏ CHÚA,
Quên núi thánh Ta;
Các ngươi đã bày bàn tiệc cho thần May Mắn,
Đã rót đầy rượu pha dâng cho thần Định Mệnh.
12Ta sẽ định cho các ngươi bị gươm giáo,
Tất cả các ngươi sẽ phải cúi đầu cho người ta giết.
Vì Ta đã gọi nhưng các ngươi không đáp,
Ta đã phán nhưng các ngươi không nghe.
Các ngươi đã làm điều ác trước mắt Ta,
Và chọn những điều Ta không đẹp lòng.”
13Cho nên CHÚA phán như vầy:
“Nầy, các tôi tớ Ta sẽ ăn,
Nhưng các ngươi sẽ đói.
Nầy, các tôi tớ Ta sẽ uống,
Nhưng các ngươi sẽ khát.
Nầy, các tôi tớ Ta sẽ vui mừng,
Nhưng các ngươi sẽ hổ thẹn.
14Nầy, các tôi tớ Ta sẽ ca hát
Vì lòng vui vẻ
Nhưng các ngươi sẽ kêu gào
Vì lòng đau đớn;
Các ngươi sẽ than khóc
Vì tâm thần thống khổ.
15Các ngươi sẽ lưu danh lại
Để những người được chọn của Ta làm lời nguyền rủa,
Và CHÚA sẽ giết các ngươi,
Nhưng Ngài sẽ ban một tên khác cho các tôi tớ Ngài.
16Cho nên, ở trong xứ ai cầu phúc cho mình
Thì sẽ nhân danh Đức Chúa Trời chân thật mà cầu;
Ai thề thì sẽ nhân danh
Đức Chúa Trời chân thật mà thề.
Vì những nỗi khốn khổ trước kia
Đã bị quên lãng và đã ẩn tàng khỏi mắt Ta.
17Vì nầy, Ta đã sáng tạo
Trời mới và đất mới.
Những điều trước kia sẽ không còn được nhớ đến,
Cũng không được nhắc đến trong tâm trí.
18Nhưng hãy hân hoan và vui mừng mãi mãi
Vì những gì Ta sáng tạo.
Vì nầy, Ta tạo nên Giê-ru-sa-lem như một nguồn vui,
Ta dựng nên dân thành ấy như một niềm hoan hỉ.
19Ta sẽ vui mừng vì Giê-ru-sa-lem,
Ta sẽ hoan hỉ vì dân Ta.
Nơi đó sẽ không còn nghe
Tiếng khóc la, than vãn.
20Tại đó sẽ không còn
Trẻ con chết yểu,
Cũng chẳng có người già mà không sống đầy tuổi thọ.
Vì người chết lúc trăm tuổi
Là chết trẻ
Và kẻ chỉ sống đến trăm tuổi
Sẽ bị coi như bị rủa sả.
21Người ta sẽ xây dựng nhà cửa và được ở trong đó,
Sẽ trồng vườn nho và được ăn quả.
22Họ sẽ không xây nhà cho người khác ở,
Không trồng nho cho người khác ăn trái.
Vì tuổi thọ của dân Ta
Sẽ như số năm của cây;
Những người được chọn của Ta
Sẽ hưởng công lao của tay mình làm.
23Họ sẽ không làm việc vất vả vô ích,
Không sinh con cái để gặp tai họa bất ngờ,
Vì là dòng dõi được CHÚA ban phước;
Họ cùng con cháu của họ.
24Trước khi họ gọi, chính Ta đã đáp lời;
Khi họ còn đang nói, chính Ta đã nghe.
25Chó sói và chiên con sẽ ăn chung,
Sư tử sẽ ăn rơm như bò,
Bụi đất sẽ là thức ăn cho rắn.
Sẽ không có ai làm tổn hại hay tàn phá
Trên khắp núi thánh Ta,”
CHÚA phán như vậy.

“Xbox 360 has been a leader in delivering entertainment experiences for years, with over 170 global entertainment apps and experiences available cheap china jerseys today. We’re constantly adding new partners and experiences to the growing catalog on Xbox One. Another 8.5 million were working part time, either because employers cut back their hours or they couldn’t find a full time job. And 1.2 million stopped looking because they did not believe there were any jobs to be had.. And my stance that “the root of homophobia is sexism” I believe that’s true. The real issue is, most individuals, who have a problem with someone who is gay, frame us as being “feminine”, as being “weak”, as being “less than a man” which is the language of how we talk about women.. cheap oakleys Then you get used to it and the new design becomes second nature. By next week week, you won be able to remember what the old one looked like.. Reporter: It’s a message that resonates. Replica ray bans I get the impression that reaching out to kids is really important to you. I like Jacksonville. This year they did some tremendous things in the offseason. Some communication guidelines are only applicable to certain situations, while others could be understood as ethical in one situation and unethical in another. Every aspect of ethical communication should be considered within the boundaries of the issue at hand.. There is an overwhelming inclination to keep the unsavory particulars hidden from public view, to pretend the calamity never occurred. Thus it has always been, and probably always will be. IZRAEL: As it happens, it is Super Bowl time, and I’m down with Bruno Mars for halftime. But also, me and the cat, you know, we chose to watch the “Puppy Bowl” on the Animal Planet. In the early 1920s, Ford collected four entire volumes of his batshittiest rantings and published them under the vague title The International Jew. Presumably mistaking this for a spy thriller, Hitler picked up cheap football jerseys a German translation of the book well before he ever began his Replica ray bans own masterwork, Mein Kampf. We are, in large part, setting aside rights we won’t be using. Net, there is an incremental cash outlay of only $10 million versus existing contractual amounts.. However, during challenging times, you have to dig deep, work harder and commit to staying focused on your goals. It is your level of commitment that Wholesale NFL Jerseys ultimately distinguishes whether you accomplish your goals or give up. That wasn’t hard to do with Zippy. When she arrived from the rescue group BAD RAP (Bay Area Doglovers oakley outlet Responsible About Pitbulls) in October 2007, “she was afraid of her own shadow,” says Berenice. And just one more point. He says that it is at least 300 miles West of Toledo but that it is also in the Rocky Mountains.

back Back to NVB Online