back Back to NVB Online

I-sa 63

Ngày Báo Trả Và Ơn Cứu Rỗi
1Ai là Đấng từ Ê-đôm đến?
Ai là Đấng mặc áo đỏ thẫm đến từ Bốt-ra?
Ai trang phục lộng lẫy,
Tiến bước với sức mạnh vĩ đại.
“Chính là Ta, Đấng phán lời công chính,
Đấng quyền năng để cứu rỗi.”
2Tại sao y phục Ngài nhuộm đỏ?
Ngài trang phục như người đạp bồn nho.
3“Một mình Ta đã đạp, ép nho,
Không có người nào từ các dân ở với Ta.
Trong cơn giận, Ta đã đạp chúng,
Trong cơn thịnh nộ, Ta đã chà đạp chúng.
Máu của chúng bắn lên áo Ta,
Toàn thể y phục của Ta bị vấy hết.
4Vì Ta đã định ngày báo thù trong lòng
Và năm của những kẻ được cứu chuộc của Ta đã đến.
5Ta nhìn xem nhưng không ai giúp,
Ta ngạc nhiên nhưng không ai hỗ trợ.
Nên Ta đã dùng cánh tay Ta để tạo chiến thắng cho Ta
Và cơn thịnh nộ của Ta đã hỗ trợ Ta.
6Ta chà đạp các dân trong cơn giận,
Ta khiến chúng nó say trong cơn thịnh nộ
Và Ta đổ máu chúng nó ra trên đất”.
Tình Yêu Thương Kiên Trì Của CHÚA
7Tôi sẽ nhắc lại tình yêu thương của CHÚA
Cùng những lời ca ngợi CHÚA
Vì tất cả những gì CHÚA đã làm cho chúng ta
Và sự tốt lành lớn lao Ngài ban cho nhà Y-sơ-ra-ên;
Là những điều Ngài đã ban cho chúng ta.
Theo như lòng thương xót và tình yêu thương lớn lao của Ngài.
8Ngài phán: “Thật, họ là dân Ta;
Những đứa con không lừa dối.”
Và Ngài đã trở thành Đấng Cứu Rỗi của họ.
9Trong mọi cơn khốn quẫn của họ, Ngài cũng chịu khốn quẫn
Và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ.
Vì tình yêu thương và lòng thương xót,
Chính Ngài đã cứu chuộc họ,
Nâng họ lên và bồng bế họ suốt trong những ngày xưa.
10Nhưng họ đã phản nghịch
Và làm buồn lòng Đức Thánh Linh của Ngài;
Cho nên Ngài đã trở thành kẻ thù của họ;
Chính Ngài chiến đấu chống lại họ.
11Bấy giờ họ nhớ lại ngày xưa;
Nhớ đến Môi-se và dân Ngài nên hỏi:
Đấng đã đem họ ra khỏi biển
Cùng với những người chăn và bầy chiên của Ngài đâu rồi?
Đấng đã đặt Đức Thánh Linh của Ngài
Ở giữa họ đâu rồi?
12Ai khiến cánh tay vinh hiển Ngài
Đi bên phải Môi-se,
Ai rẽ nước ra trước mặt họ
Đặng lưu danh muôn đời?
13Ai đã dẫn họ qua các vực sâu
Như ngựa trong sa mạc,
Không hề vấp ngã?
14Như bầy súc vật đi xuống thung lũng.
Thần của CHÚA đã ban cho họ an nghỉ.
Ngài đã dẫn dắt dân Ngài như thế
Để làm danh Ngài vinh hiển.
15Từ trời xin Ngài hãy nhìn xuống,
Từ nơi ở thánh và vinh hiển xin hãy xem.
Lòng nhiệt thành và sức mạnh của Ngài ở đâu?
Ngài đã thu lại tấm lòng tha thiết và thương xót chúng tôi.
16Thật, chính Ngài là Cha chúng tôi.
Dù Áp-ra-ham không biết chúng tôi;
Y-sơ-ra-ên không công nhận chúng tôi
Thì Ngài, lạy CHÚA, vẫn là Cha chúng tôi.
Danh Ngài là Đấng Cứu Chuộc chúng tôi từ muôn đời.
17Lạy CHÚA, sao Ngài để chúng tôi lầm lạc xa đường lối Ngài?
Sao Ngài để lòng chúng tôi chai đá không kính sợ Ngài?
Vì cớ các tôi tớ Ngài,
Và vì cớ các chi tộc thuộc gia sản Ngài xin hãy trở lại.
18Dân thánh Ngài sở hữu nơi này
Trong ít lâu nhưng kẻ thù Ngài đã giầy đạp nơi thánh Ngài.
19Đã từ lâu chúng tôi trở thành
Như một dân không do Ngài cai trị
Và không mang danh Ngài.

Filipinos who had been fighting for indepen dence for years were outraged that the United States had annexed their islands. Rebel leader Emilio Aguinaldo led an armed revolt against the Americans. In custom jerseys fact I didn know he done it until we seen pictures of his face. A mix of grossed out, amazed, disbeliefe. Take the common tomato, for example. If a caterpillar is chewing on it, experiments show that the humble tomato can throw up a chemical smoke signal that summons an army of parasitic wasps to come fight them off. With that in mind, we took a look back at the last 15 years of NFL draft busts and broke them down by school. Here are the results The 2015 draft class is not included in these numbers.). New construction in your neighborhood may be running $90 to $100 per square foot, but if you add debris removal costs from fire, water or wind damage, the cost Cheap Jerseys will rise. Many contractors specialize in insurance work and can help throwback nba jerseys with this calculation. His lowlights were losing in all three big games, twice to the Minnesota Vikings, including a 14 10 loss wholesale china jerseys in 1974 that featured a phantom illegal procedure call against Mack nullified a Rams touchdown. He later created the foundation for the Seahawks greatness by leading them to their first playoff berth, and after nine seasons there he eventually was inducted into the franchise Ring of Honor.. What kids sports are available in your area? There could be some that you don’t even know about. You likely have football, baseball, basketball, and soccer. I suspect they haven’t. If you look back at the end of September, Kathleen cheap fake oakleys Sebelius, the secretary of Health and Human Services, said that success looks like at least 7 million people signing up for the exchanges by the end of March.. That’s right: “is.” You can still see the radioactive parking garage on . Oh, don’t worry, the highly contaminated vehicles aren’t just sitting around, waiting for unsuspecting children to come play pilot. A total of eight big circles have been recorded in west central Jordan, between the Wadi el Hasa and the edge of the Shara escarpment. There is also a second group, made of four Big Circles, just north of Azraq Oasis. The regular rate is $360/45, or $8 per hour. Divide $8 by 2, which equals $4. In a style befitting his record setting career, Manziel led the Aggies to a 52 48 come from behind win over Duke in the Chick Fil A Bowl on New Year’s Eve in his final college game. Texas A trailed 38 17 at halftime before Manziel guided cheap jerseys them to the victory by finishing with 382 yards passing with four TD tosses Wholesale NFL Jerseys and 73 yards rushing and another score..

back Back to NVB Online