back Back to NVB Online

I-sa 59

Tội Lỗi Và Ăn Năn
1Nầy, chẳng phải tay của CHÚA quá ngắn để cứu
Và tai của Ngài quá nặng để nghe đâu!
2Nhưng vì sự gian ác các ngươi đã ngăn cách
Các ngươi với Đức Chúa Trời mình;
Và tội lỗi các ngươi đã làm Ngài ẩn mặt
Không nghe các ngươi.
3Bởi vì bàn tay các ngươi đã bị ô uế trong máu;
Ngón tay các ngươi bị ô uế vì gian ác;
Môi miệng các ngươi đã nói lời dối trá;
Lưỡi các ngươi đã thì thầm điều độc địa.
4Không ai kiện cáo theo lẽ công chính;
Cũng không ai tranh tụng trong sự chân thật.
Người ta tin cậy vào điều hư không và lời gian dối;
Cưu mang điều tai hại và đẻ ra điều gian ác.
5Chúng ấp trứng rắn,
Dệt màng nhện.
Ai ăn trứng của chúng sẽ chết;
Còn trứng bị bể sẽ nở ra rắn độc.
6Màng chúng dệt không thể làm áo mặc;
Chúng không thể che thân bằng đồ chúng làm ra.
Công việc của chúng là công việc gian ác;
Hành động trong tay chúng là bạo lực.
7Chân chúng chạy đến điều ác
Và nhanh nhẹn làm đổ máu người vô tội.
Tư tưởng của chúng là tư tưởng gian ác;
Chúng đem lại tàn phá và đổ nát trên đường chúng đi.
8Chúng không biết con đường bình an,
Cũng không có công bình nơi đường lối của chúng.
Chúng tự làm đường lối mình cong quẹo,
Ai đi trên đường ấy không biết được bình an.
9Cho nên sự công bình xa cách chúng ta;
Và lẽ công chính cũng không đến gần chúng ta được.
Chúng ta trông mong ánh sáng thì đây này, bóng tối!
Chúng ta trông mong sáng lạng thì lại bước đi trong u tối.
10Chúng ta mò mẫm men theo tường như người mù,
Như người không có mắt, chúng ta dò dẫm.
Ban ngày giữa trưa mà chúng ta vấp ngã như vào lúc chạng vạng;
Giữa những người mạnh khỏe mà chúng ta như người chết.
11Tất cả chúng ta gầm gừ như gấu,
Than thở não nề như chim bồ câu.
Chúng ta trông lẽ công bình nhưng không có;
Mong sự cứu rỗi nhưng nó xa cách chúng ta.
12Vì sự vi phạm của chúng tôi trước mặt Ngài thật nhiều;
Tội lỗi chúng tôi làm chứng nghịch chúng tôi.
Vì sự vi phạm của chúng tôi vẫn ở cùng chúng tôi
Và chúng tôi biết sự gian ác mình.
13Chúng tôi đã vi phạm, đã phản bội CHÚA
Và quay lưng không theo Đức Chúa Trời mình.
Chúng tôi đã nói lời bạo ngược và phản loạn;
Cưu mang những lời gian dối trong lòng rồi thốt ra.
14Lẽ công bình bị đẩy lui;
Sự công chính thì đứng xa;
Vì lẽ thật bị vấp ngã nơi quảng trường
Và sự ngay thẳng không thể vào.
15Lẽ thật không còn nữa
Và kẻ lánh xa điều ác thì bị cướp giật.
CHÚA nhìn thấy và Ngài buồn lòng
Vì không có sự công bình.
16Ngài thấy không có ai cả;
Và kinh ngạc vì không ai cầu khẩn
Nên Ngài dùng cánh tay mình để cứu rỗi;
Và sự công chính của Ngài hỗ trợ mình.
17Ngài mặc sự công chính như áo giáp
Và đội mão cứu rỗi trên đầu.
Ngài mặc áo báo trả làm y phục
Và choàng quanh mình bằng áo choàng nhiệt thành.
18Ngài sẽ báo trả
Tùy công việc chúng làm,
Thịnh nộ cho kẻ chống đối,
Báo oán cho kẻ thù nghịch;
Ngài sẽ báo trả dân các hải đảo.
19Từ phương tây người ta sẽ kính sợ danh CHÚA;
Những người từ phương đông sẽ kính sợ sự vinh quang Ngài.
Vì Ngài sẽ đến như sông chảy cuồn cuộn
Và hơi thở của CHÚA thúc đẩy nó.
20“Đấng Cứu Chuộc sẽ đến Si-ôn;
Đến cùng những người thuộc nhà Gia-cốp đã từ bỏ tội lỗi,”
CHÚA tuyên bố như vậy.
21 CHÚA phán: “Về phần Ta, đây là giao ước của Ta với chúng: Thần Ta ở trên ngươi và những lời Ta đặt trong miệng ngươi sẽ không rời khỏi miệng ngươi, cũng như miệng con cái và cháu chắt ngươi từ nay cho đến đời đời.” CHÚA phán như vậy.

6 insane coincidences you won’t believe actually happenedA whole library of books and videos exists which will help develop a player’s skills. Considered the “bible” of cue games, Byrne’s Standard Book of jordan sale Pool and Billiards, as a good place to start for any novice and a great resource for even advanced players. There’s no need to move to avoid the hitter or anyone else. There should just be two movements: Pop up, throw. A routine consists of 2 minutes and 30 seconds you can not go over that time limit. Choreography and process of the routine like I said you have to make a routine that is 2 minutes and 30 seconds long. The winner: The Rams. RGIII gave the Redskins one good season and never returned to form after injuries took their toll. Both films contain a command center that keeps track of the combatants and reads out lists of the dead over loudspeakers. Wholesale NFL Jerseys But that was the end of it. If you make a stadium with extra seats and it stays forever, that will be good. But if it is just temporary that is no good.”Hawke’s Bay TodayMcDonald’s ‘stabbing’ in Napier Two people were taken to hospital after a fight in Napier McDonald’s last night.. 3) Stickers: Why shouldn’t your ride show team spirit as well? Replica Oakleys Find your teams car decal, and paste it on the windows and sides of your car. Whenever people see you, they’ll immediately know which team your rooting for. After a breakout freshman year that saw him poised to be a first round draft pick, Rasheed Sulaimon (9.9 ppg., 41.0% 3pt.) found himself in Krzyzewski’s dog house and out of the rotation at various Cheap NFL Jerseys times last season. While the expectation is that he will start at wholesale nfl jerseys shooting guard or small forward, there will be plenty of competition, most notably from Cook and Justice Winslow. 7i). We found that GM CSF. No list of serial killers in America would ever be complete without a detailed description of Ted Bundy who famously said, “We serial killers are your sons, we are your husbands, we are everywhere. And there will be more of your children dead tomorrow.” His modus operandi would be the same. Indeed, this is the humble role of the journalist as the Fourth Estate and an essential pillar of democratic society. And this is wholesale jerseys exactly what Hinch has tried, and failed, to argue. There was a feeling that he had pretty much bought his way out of it, that his money and his fame allowed him to escape with a misdemeanor charge, that justice wasn’t served. There is something very disturbing to me cheap jordan about the fact that he has been the face of the NFL and that the NFL has gone out of its way to really make Ray Lewis the franchise of the shield with this hanging over it.

back Back to NVB Online