back Back to NVB Online

I-sa 58

Sự Kiêng Ăn Chân Thật
1“Hãy gân cổ mà kêu, đừng ngừng lại.
Hãy cất tiếng kêu lên như tiếng tù và.
Hãy công bố cho dân Ta sự phản nghịch của họ
Và cho nhà Gia-cốp tội lỗi của chúng.
2Mặc dù hằng ngày chúng tìm kiếm Ta,
Vui mừng biết đường lối Ta
Như một dân tộc làm điều công chính
Và không quên luật lệ của Đức Chúa Trời mình.
Chúng cầu xin Ta những quyết định công chính;
Vui mừng đến gần Đức Chúa Trời.
3Chúng hỏi: ‘Tại sao chúng tôi kiêng ăn
Nhưng Ngài không thấy?
Chúng tôi hạ mình
Nhưng Ngài không biết?’
Này, trong ngày kiêng ăn, các ngươi vẫn tìm kiếm điều mình ưa thích;
Bóc lột mọi công nhân của mình.
4Này, các ngươi kiêng ăn để tranh chấp và cãi vã;
Để nắm tay gian ác đánh đấm nhau.
Các ngươi không thể kiêng ăn như hiện nay
Để tiếng kêu của các ngươi được trời cao nghe thấy.
5Phải chăng đó là sự kiêng ăn Ta chọn lựa?
Là ngày các ngươi hạ mình;
Cúi đầu như cây sậy;
Nằm trên vải thô và tro bụi?
Phải chăng các ngươi gọi đó là kiêng ăn?
Là ngày đẹp lòng CHÚA?
6Không phải cách kiêng ăn mà Ta chọn lựa
Là tháo xiềng gian ác,
Mở dây cột ách,
Trả tự do cho kẻ bị áp bức,
Bẻ gãy mọi ách, hay sao?
7Chẳng phải là chia cơm với kẻ đói;
Đem người nghèo không nhà cửa về nhà mình;
Khi thấy người không áo che thân thì mặc cho
Và không tránh mặt làm ngơ đối với người ruột thịt, hay sao?
8Bấy giờ ánh sáng của ngươi sẽ tỏa ra như rạng đông;
Vết thương ngươi sẽ chóng lành;
Sự công chính ngươi sẽ đi trước mặt
Và vinh quang của CHÚA sẽ bảo vệ phía sau ngươi.
9Bấy giờ, ngươi cầu xin, CHÚA sẽ đáp;
Ngươi kêu cứu, Ngài sẽ trả lời: Có Ta đây!
Nếu ngươi vứt bỏ ách giữa các ngươi,
Không chỉ tay và nói lời hiểm độc.
10Nếu ngươi dốc lòng nuôi kẻ đói,
Đáp ứng yêu cầu người khốn cùng
Thì ánh sáng ngươi sẽ tỏa ra nơi tối tăm
Và sự âm u của ngươi sẽ như giữa trưa.
11 CHÚA sẽ luôn luôn hướng dẫn ngươi;
Đáp ứng yêu cầu ngươi trong nơi đất khô hạn;
Ngài sẽ làm xương cốt ngươi mạnh mẽ;
Ngươi sẽ như thửa vườn được tưới nước,
Như ngọn suối không bao giờ khô.
12Những người ra từ ngươi sẽ xây dựng lại những nơi cổ xưa đổ nát;
Sẽ lập lại các nền móng của nhiều đời trước.
Ngươi sẽ được gọi là người sửa chữa tường thành đổ vỡ,
Tu bổ đường phố cho dân cư ngụ.
13Nếu ngươi gìn giữ, không vi phạm ngày Sa-bát;
Không làm điều mình ưa thích trong ngày thánh của Ta;
Nếu ngươi coi ngày Sa-bát là niềm vui thích;
Ngày thánh của CHÚA là đáng trọng;
Nếu ngươi tôn trọng ngày ấy và không làm theo đường lối riêng của mình;
Không theo đuổi điều mình ưa thích và không nói nhiều.
14Bấy giờ ngươi sẽ được vui thích nơi CHÚA,
Và Ta sẽ cho ngươi cưỡi trên đỉnh cao của quả đất,
Ngươi sẽ được nuôi bằng gia nghiệp của Gia-cốp, tổ phụ ngươi.”
Vì chính miệng CHÚA
đã phán như vậy.

You will likely never score a touchdown or be named MVP. Nevertheless you’re essentially the most crucial players on the field. The AUCs in terms of quantitative measurements are also presented in Table 1. The two parameters with Cheap mlb Jerseys the highest cheap mlb jerseys discriminating ability for RNFL defects were the significance map (sensitivity 98.4 specificity 88.9 and AUC 0.937) and the thickness map (sensitivity 96.9 specificity 86.1 and AUC 0.915). The “F” is a photo slot and one of the “L” letters is as well. This fun football scrapbook template is great for those who have a ton of photos because it has many photo slots. It swells them? And he has an afro wig because . Well, shit. It contradicts the first rule in the book of baseball. Rule 1.1 (Official Major League Rulebook) states that “baseball is a game of two teams, each side consisting of a total of nine players.” When the “DH rule” is in effect, it is in direct violation of Rule 1.1. Multiply the number of outcomes on the first try by the number of outcomes on the first try minus one. Keep multiplying and subtracting one for as many times Replica Oakleys as the number of events that occurred. I emailed the contact right away, and her foster mom called me and talked to me about how special Nori was. I and decided to go see for myself later that day.. Case in point: They thought that Greek wasn’t just the best language, it was the only language that made any sense at all. All other languages just sounded like people saying “bar bar bar bar.” Thus the word “barbarian,” or someone who speaks the retarded monkey language that Wholesale NFL Jerseys Greeks associated with every other nation on Earth.. Driving automotive our audio segment second largest category was 26% increased from our Tier 3 local auto ship clients. Our office continue to generate results as well as expand our base of advertising and marketing partners. A location is finalized only after evaluating the cities individually, with respect to their stadium and ability to host the game. Till now, New Orleans and the Greater Miami have hosted the game for a maximum of nine times each.. Unfortunately, SAM doesn’t pay dividends. Although it grew earnings annually at 24.15% the past five years, it is only expected to grow at 9.06% for the next five years. It’s not expected to be fully accessible to the public or to coaches and teams until next season at the earliest. Tom Goldman, NPR News.. Cheap Jerseys Read discuss James 4:10. Compare wholesale jerseys our humility for God’s glory to one side of a lever. The development of any of these symptoms is a risk each patient takes Wholesale China Jerseys when undergoing laser eye surgery. For example, the American Academy of Opthalmology reports that the patient vision may be over or under corrected, which may require the patient to still wear glasses or contact lenses.

back Back to NVB Online