back Back to NVB Online

I-sa 55

1“Hỡi tất cả những ai khao khát,
Hãy đến nơi các nguồn nước.
Và người không tiền bạc,
Hãy đến mua và ăn.
Hãy đến mua rượu và sữa
Mà không cần tiền và không phải trả phí tổn.
2Tại sao các ngươi tiêu phí tiền cho vật không phải là bánh,
Lao lực cho vật không làm cho mãn nguyện.
Hãy lắng nghe Ta, hãy ăn vật ngon,
Thì linh hồn các ngươi sẽ vui với đồ béo bổ.
3Hãy nghiêng tai và đến cùng Ta,
Hãy nghe thì linh hồn các ngươi sẽ sống.
Ta sẽ lập một giao ước đời đời với các ngươi,
Tức là tình yêu trung kiên Ta đã hứa cùng Đa-vít.
4Kìa, Ta đã lập người làm nhân chứng cho nhân dân,
Làm lãnh đạo và chỉ huy dân chúng.
5Kìa, ngươi sẽ kêu gọi nước mà ngươi không biết;
Nước không biết ngươi sẽ chạy đến cùng ngươi.
Vì CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi,
Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên
Tôn vinh ngươi.”
6Hãy tìm kiếm CHÚA đang khi mình có thể gặp được,
Hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần.
7Kẻ ác hãy từ bỏ đường lối mình,
Người bất chính hãy từ bỏ ý tưởng mình.
Hãy trở lại cùng CHÚA vì Ngài thương xót ngươi,
Hãy đến cùng Đức Chúa Trời vì Ngài tha thứ dồi dào.
8“Vì ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi,
Đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối Ta,”
CHÚA tuyên bố như vậy.
9“Vì trời cao hơn đất bao nhiêu
Thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi;
Ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi bấy nhiêu.
10Vì như mưa và tuyết
Từ trời rơi xuống,
Nó không trở lại trời
Nhưng tưới đất,
Làm cho đất đượm mầu và nẩy nở;
Đem lại hạt giống cho kẻ gieo và bánh cho người ăn.
11Này, lời đã ra từ miệng Ta,
Sẽ không trở về cùng Ta vô hiệu quả,
Nhưng sẽ làm điều Ta đã định
Và hoàn thành việc Ta đã sai khiến nó.
12Còn các ngươi sẽ đi ra trong vui mừng,
Và được dẫn về trong bình an.
Núi đồi sẽ
Cất tiếng hát trước mặt các ngươi.
Và tất cả cây cối ngoài đồng
Sẽ vỗ tay.
13Cây tùng sẽ mọc lên thay cho cây gai,
Cây hạnh đào thay cho gai góc.
Ấy là một kỷ niệm cho CHÚA,
Một dấu đời đời không bị cắt bỏ.”

dolphins earn 1st playoff berth since 2008 with denver lossBut what exactly is emotional infidelity? Emotional infidelity happens when you allow someone of the opposite sex to fulfill emotional needs that should be met by Cheap nfl jerseys Cheap NFL Jerseys your partner, creating an Cheap Football Jerseys intimacy that leads to an emotional attachment that then frequently culminates in sex. It can start innocently enough, that’s why you need to be aware of the behaviors that open the door to an inappropriate connection.. You can be a game changer, more intimidating, and strike more fear in your opponents. Great American football players like Ray Lewis, Troy Polamalu, and the late Sean Taylor are all examples of players who possess great hitting and tackling ability. When asked to comment on cheap ray bans Linta’s assertion, Flacco said, “I assume everybody thinks they’re a top five quarterback. I mean, I think I’m the best. I felt he should have stayed in school for one more year because despite being an electric player in the SEC, there wasn’t anything during the season that showed me this guy is a leader. Also there is a lot of Wholesale NFL Jerseys concerns whether or not his game could translate to the NFL field.. That’s what football players are supposed to do. Play hurt. DAVID: Well, certainly there’s been a lot of talk about the long term cumulative effect of concussions. And I think a problem in the past may have been that players were simply going back into the game without rest, without treatment, and one number that I’ll point you to that I think shows that that may be changing is that Fake Oakleys the amount of time missed for a concussion has been going up a lot in recent years. The new nike free 70 women friend in need belonged to the legal profession he nike free womens shoes was an advocate named Friley. Monsieur Friley s legal instincts led oakley military discount him straightway to a conclusion which seriously advanced the progress nike dunk sale of events. Jaekelopterus lived in Cheap NFL Jerseys freshwater lakes and streams, unleashing all eight feet of its anthropodic rage on unsuspecting victims. Though referred to as a sea scorpion, it was really more of an oversized lobster, a fact which does nothing to decrease its hideousness. Profits were up dramatically. And we added four points through our OIBDA margin versus last year’s second quarter. And there is the nature of rugby as a higher scoring game than soccer to consider. When so many soccer matches are settled by a single goal, it is bound to be tempting for players to try to goad or con the referee into awarding a penalty.

back Back to NVB Online