back Back to NVB Online

I-sa 54

Giao Ước Bình An
1“Hỡi phụ nữ hiếm hoi,
Không sinh nở, hãy hát lên;
Hỡi người chưa từng đau đớn sinh nở
Hãy cất tiếng ca hát và reo hò.
Vì con cái của phụ nữ bị ruồng bỏ
Sẽ nhiều hơn con cái của phụ nữ có chồng,”
CHÚA phán như vậy.
2“Hãy nới rộng chỗ trại ngươi ở;
Căng các tấm bạt của trại ngươi ra,
Đừng giữ lại.
Hãy giăng dây cho dài,
Đóng cọc cho chắc.
3Vì ngươi sẽ tràn ra bên phải lẫn bên trái;
Dòng dõi ngươi sẽ chiếm hữu các nước
Và định cư trong các thành bỏ hoang.
4Đừng sợ; vì ngươi sẽ không bị xấu hổ,
Chớ lo; vì ngươi sẽ không bị nhục nhã;
Vì ngươi sẽ quên sự xấu hổ của thời thanh xuân
Và không còn nhớ nữa nỗi nhục nhã của thời góa bụa.
5Vì Đấng tạo ra ngươi là chồng ngươi;
Danh Ngài là CHÚA Vạn Quân.
Đấng chuộc ngươi lại chính là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên;
Ngài được xưng là Đức Chúa Trời của cả trái đất.
6Vì CHÚA đã gọi ngươi về
Như người vợ bị bỏ và đau khổ trong lòng;
Tức là người vợ cưới thời thanh xuân đã bị bỏ;”
Đức Chúa Trời ngươi phán như vậy.
7“Ta đã bỏ ngươi trong một thời gian ngắn
Nhưng với lòng thương xót lớn lao Ta sẽ đón ngươi về.
8Trong cơn thịnh nộ bừng bừng,
Ta đã tránh mặt không nhận ngươi trong một lúc;
Nhưng với tình yêu thương đời đời
Ta sẽ thương xót ngươi,”
CHÚA, Đấng Cứu Chuộc ngươi phán như vậy.
9“Điều này đối với Ta cũng như nạn nước lụt thời Nô-ê;
Như Ta đã thề rằng nước lụt thời Nô-ê sẽ không bao giờ tràn ngập đất nữa,
Thì Ta cũng thề rằng Ta sẽ không giận ngươi
Và không quở trách ngươi.
10Dù núi dời,
Dù đồi chuyển
Nhưng tình yêu thương Ta dành cho ngươi sẽ không đổi;
Giao ước bình an của Ta cũng không thay.”
CHÚA, Đấng thương xót ngươi, phán như vậy.
11“Hỡi kẻ khốn khổ, đang bị bão tố, không người an ủi,
Nầy chính Ta sẽ dùng đá màu lát đá cho ngươi;
Xây nền cho ngươi bằng lam ngọc.
12Ta sẽ xây các tháp canh ngươi bằng hồng ngọc,
Các cổng thành ngươi bằng ngọc lóng lánh
Và tất cả tường thành ngươi bằng đá quý.
13Tất cả con cái ngươi sẽ được CHÚA dạy dỗ;
Chúng sẽ được thái bình thịnh vượng.
14Ngươi sẽ được thiết lập trong sự công chính;
Ngươi sẽ tránh xa áp bức
Vì chẳng sợ chi
Và thoát khỏi kinh hoàng
Vì nó sẽ không đến gần ngươi.
15Nếu người nào lập mưu hại ngươi, điều đó không phải đến từ Ta.
Ai lập mưu hại ngươi sẽ vì ngươi mà ngã.
16Nầy, chính Ta đã tạo nên thợ rèn
Thổi lửa đốt than
Và chế ra vũ khí để dùng.
Chính Ta đã tạo nên kẻ phá hoại để gây ra sự tàn phá.
17Mọi vũ khí tạo nên để chống lại ngươi đều thất bại.
Mọi lưỡi dấy lên tố cáo ngươi đều sẽ bị bác bỏ.
Đó là cơ nghiệp của các tôi tớ của CHÚA
Và sự xác minh từ Ta mà đến;” CHÚA tuyên bố như vậy.

everett recovery warms freezing nfl weekendWith such numbers, one might think, It’s a town obsessed with football, and tick down the other places that come to mind: Aliquippa, Pennsylvania, Odessa, Texas, or perhaps even Long Beach, California, where Polytechnic High School alone has sent more than fifty players to the NFL since 1927. Or it could be one of a hundred other places in Texas, Pennsylvania, Ohio, or Michigan that inform Hollywood’s treatment of the Friday night game the cheap nfl jerseys story of bighearted kids winning it all behind a coach’s tough love in a town where football is like religion.. During my first year of college I used to stake my claim over the remote control in the student lounge on Sundays because I didn’t have a TV in my dorm room. I wore my Super Bowl Baratas Ray Ban Champions T shirt endlessly that year, until it became ratty and faded. Here’s Tony Dorsett, head down. I’m too smart of a person, I like to think, to make my life. Jabaal Sheard played just 16 snaps, and Chris Long continues to be stymied on the other end, while the big men in the middle Malcom Brown and Alan Branch are more adept at stopping the run. The Patriots led the NFL in sacks last season behind Chandler Jones, but rank 28th this season. Their reputation and their cheap nfl jerseys few violent Baratas Ray Ban incidents are totally misleading. Those which are aggressive have either been trained that way, suffered abusive treatment or were provoked in some way. Regardless of how physically fit an athlete is, genetics or chemical cheap football jerseys imbalances may influence the development of depression. Individual and personal sports create a high pressure environment that focuses on winning and achieving progress. We have also seen a decrease with his irritability. The process to get this therapy started can be frustrating and difficult, but the end result is well Cheap Jerseys worth it!. Sometimes they get it right. Transdimensional monsters attack, and after a brief standoff, a man and his son flee, fearing society has fallen but then they turn on the radio and hear two words through the static: “Hartford” and “hope.”. Once your range of motion is restored, begin strength building exercises like leg presses and leg extensions. If your knee feels sore while doing these exercises, slow down the pace.. I think the biggest reason for my success is I trade off of technical analysis alone. Whether it’s the latest OTC stock scam, or a cheap jerseys blue chip stock, I am trading the chart patterns I am most comfortable with and nothing more! I don’t let the latest earnings numbers or seemingly positive (or negative) PR cloud my judgment; I completely ignore those factors and just stick to playing the price action.

back Back to NVB Online