back Back to NVB Online

I-sa 53

Tôi Tớ Chịu Khổ
1Ai tin điều chúng tôi đã nghe?
Và cánh tay của CHÚA đã bày tỏ cho ai?
2Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cây non;
Như cái rễ từ đất khô khan.
Người không có hình dung, cũng không uy nghi để chúng ta nhìn ngắm;
Người cũng không có bề ngoài để chúng ta ưa thích.
3Người bị người ta khinh bỉ và ruồng bỏ;
Là người chịu đau khổ và biết sự đau ốm.
Người như kẻ giấu mặt trước chúng ta;
Người bị khinh bỉ; chúng ta cũng không xem người ra gì.
4Thật, chính người đã mang những bệnh tật của chúng ta
Và gánh những đau khổ của chúng ta.
Nhưng chúng ta lại tưởng
Người bị Đức Chúa Trời đánh, phạt và bị khổ sở.
5Chính người bị đâm vì sự vi phạm của chúng ta,
Bị chà đạp vì sự gian ác của chúng ta.
Hình phạt người chịu để chúng ta được bình an,
Vết thương người mang để chúng ta được chữa lành.
6Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc,
Mỗi người đi theo đường lối riêng của mình.
Nhưng CHÚA đã chất
Tội lỗi của tất cả chúng ta trên người.
7Người bị áp bức và khổ sở
Nhưng không hề mở miệng.
Như chiên bị dẫn đi làm thịt,
Như cừu câm nín đứng trước kẻ hớt lông;
Người không hề mở miệng.
8Người đã bị ức hiếp, xử đoán và giết đi.
Những người đồng thời với người có ai suy xét rằng
Người bị cắt đứt khỏi đất người sống
Là vì tội lỗi dân Ta đáng bị đánh phạt.
9Người ta đã đặt mồ người chung với những kẻ ác
Và khi chết người được chôn với một người giầu có,
Dù người đã không hành động hung bạo
Và miệng không hề lừa dối.
10Nhưng CHÚA bằng lòng để người bị chà đạp và đau đớn
Khi người dâng mạng sống mình làm tế lễ chuộc tội.
Người sẽ thấy dòng dõi mình, các ngày của người sẽ lâu dài
Và nhờ tay người, ý của CHÚA sẽ được thành đạt.
11Do sự thống khổ của linh hồn mình
Người sẽ thấy ánh sáng.
Nhờ sự hiểu biết của mình người sẽ hài lòng. Người công chính tức là tôi tớ Ta sẽ làm cho nhiều người được công chính
Và người sẽ gánh lấy tội lỗi họ.
12Cho nên Ta sẽ chia phần cho người cùng với những người vĩ đại
Và người sẽ chia chiến lợi phẩm với những kẻ mạnh.
Vì người đã đổ mạng sống mình cho đến chết,
Bị liệt vào hàng tội nhân.
Nhưng thật ra chính người đã mang lấy tội lỗi của nhiều người
Và cầu thay cho những kẻ tội lỗi.

It’s irrelevant,” Smith told his “First Take” cohorts. “He can live his life any way he chooses. The eagle represents freedom and riding a Harley motorcycle represents freedom also. The eagle is also represented in the National Football League or NFL. As Tom set up, my role here is very much to talk about elevating brands. Put another way, elevating brands is really about our portfolio strategy. They had tried moral assassination before and with some hockey jerseys small measure of success, for, indeed, the Polish question, like all living reproaches, had become a nuisance. Given the wrong, and the apparent impossibility of righting it gucci outlet 2014 without running risks of a serious nature, some moral alleviation may be found in the belief that the victim had brought its misfortunes on its own head by its own sins. A primary issue is a large portion of the stadium’s exterior covered in metal skin. The FAA report warned that the building’s proximity to LAX runways plus the metal skin could interfere with radar that tracks inbound aircraft. The Buccaneers defeated the Falcons 31 24 in their season opener and there certainly a chance they can do it again on Thursday. However, they may be doing so Replica Oakleys without running back sixth year veteran running back Jacquizz Rodgers who suffered a foot sprain in Sunday loss to the cheap nfl jerseys Raiders. After starting out the hockey jerseys season a surprising 3 0, the Philadelphia Eagles lost their first game of the season last week. Meanwhile, the Washington Redskins started the season 0 Fake ray bans 2, but have since won three in a row. In fact “a rat per person” is actually an official government means of estimating how many there are in a given place, and not just the worst campaign promise we’ve ever heard.”Don’t listen to him! We’ll have GIANT RATS. On our MOON BASE.”. So go find out how symmetrical you are, then get out on the dance floor. Oh didn’t we mention? More symmetrical people tend cheap authentic jerseys to be better dancers, indicating dancing may have evolved as a way to advertise that fact.. You do this for like a minute; your heart rate is going to go up. The abdominals are going to burn. It simply goes to show that the lack of upset over these deaths is even more telling of where some Americans stand when serious issues like Cheap Football Jerseys police brutality, which disproportionately affects African Americans fall along racial lines. Ultimately, their silence exposes just how quick some are to vilify a black man for peacefully standing up for his rights than they are to speak out against the violent killing of black people by police..

back Back to NVB Online