back Back to NVB Online

I-sa 52

Si-ôn Vui Mừng
1Hỡi Si-ôn, hãy thức dậy, thức dậy,
Mặc lấy sức lực ngươi.
Hỡi Giê-ru-sa-lem, thành thánh,
Hãy mặc các áo đẹp ngươi.
Vì kẻ không cắt bì và người ô uế
Sẽ không còn vào trong ngươi nữa.
2Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy rũ sạch bụi,
Đứng lên, hãy ngự trị.
Hỡi con gái Si-ôn, kẻ tù đầy,
Hãy tháo xiềng xích khỏi cổ ngươi.
3Vì CHÚA phán như vầy:
“Các ngươi đã bị bán không giá cả
Nên các ngươi sẽ được chuộc lại không phải bằng tiền bạc.”
4Vì CHÚA phán như vầy:
“Thời xưa, dân Ta đi xuống Ai-cập cư ngụ,
Nhưng người A-si-ri đã vô cớ áp bức chúng.”
5 CHÚA phán: “Bây giờ Ta làm gì đây?
Vì dân Ta đã bị bắt đi vô cớ,
Những kẻ cai trị chúng than khóc.”
CHÚA phán: “Danh Ta cứ tiếp tục
Bị phạm thượng suốt ngày.
6Vậy, dân Ta sẽ biết danh Ta;
Vào ngày ấy chúng nó sẽ biết rằng
Chính Ta là Đấng phán:
Nầy, Ta đây.”
7Chân của người đem tin mừng
Trên các núi xinh đẹp biết bao!
Tức là người công bố bình an,
Loan báo tin lành,
Công bố sự cứu rỗi;
Là người nói với Si-ôn rằng:
“Đức Chúa Trời ngươi cai trị.”
8Tiếng những người canh gác,
Họ cùng nhau cất tiếng ca hát vui mừng
Vì chính mắt họ sẽ thấy
Khi CHÚA trở lại Si-ôn.
9Hỡi những nơi hoang tàn của Giê-ru-sa-lem,
Hãy cùng nhau cất tiếng ca hát vui mừng.
Vì CHÚA đã an ủi dân Ngài,
Đã cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.
10 CHÚA đã xắn cánh tay thánh Ngài
Lên trước mắt mọi nước.
Mọi người trên khắp quả đất
Sẽ thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chúng ta.
11Hãy đi ra, hãy đi ra, hãy ra khỏi chỗ đó,
Đừng đụng đến đồ ô uế.
Hỡi những người mang vật dụng của CHÚA,
Hãy ra khỏi nó và trong sạch.
12Nhưng các ngươi sẽ ra đi không vội vã,
Không phải chạy trốn
Vì CHÚA sẽ đi trước mặt các ngươi
Và Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên sẽ đi phía sau bảo vệ các ngươi.
Tôi Tớ Của CHÚA
13Kìa, tôi tớ Ta sẽ thành đạt,
Sẽ được tán dương, được nâng lên rất cao.
14Như nhiều người kinh hoàng về người,
Hình dung người bị hủy hoại đến nỗi không còn giống con người;
Và dáng vẻ không còn giống con cái loài người nữa.
15Cho nên người làm ngạc nhiên nhiều quốc gia;
Các vua sẽ câm miệng vì người;
Vì họ sẽ thấy điều chưa ai bảo cho mình biết,
Hiểu điều mình chưa được nghe.

how to build bulk with heavy weights videoArians got the most out of aging veteran quarterback Carson Palmer last season, authentic nfl jerseys but the 34 year old still threw 22 interceptions (career high) while posting a QB rating of 83.9 (20th in NFL). There’s no doubting the fact that Arians has something cooking in Arizona, but four games against the Niners and Seahawks as well as showdowns with Philly, San Diego, Kansas City, Denver, Chicago and Washington makes a ten win season in 2014 a tough sell.. It’s certainly a different way to bring noise into the stadium, and it forces players to focus even harder on what they’re doing. Reporters had fun the first few days of offseason workouts charting Kelly’s taste in music. Mostly everyone will say they value their families and friends. But our heads may Replica ray bans be cluttered with what that truly means. Pull for 600 m, alternating breathing every three strokes and then every five strokes. Continue the breath control workout by alternately oakley outlet kicking fast for one cheap oakleys sunglasses lap and sprinting for one lap. He can do it again, albeit in a hostile environment, against a vulnerable Patriots defense. Rob Gronkowski Fake Oakleys is again the wild card for the Patriots’ offense: if he’s absent again, there’s no guarantee even Tom Brady can move the offense consistently. Who would have known that when they built the Mackinac Bridge to connect the lower peninsula of Michigan to the upper peninsula of Michigan that it would end up being one of the largest bridges in the world. In fact, with these facts about Michigan, we learn that the Mackinac Bridge is 5 miles as it spans across the Straits of Mackinac and is definitely a site that people that live in Michigan try to see yearly and those that are visiting Michigan definitely need to take a look at. The Texans quickly became one of the worst teams in the 2013 season, and are in need of some serious help as they enter the 2014 fake oakleys season. Mike Vrabel should have a bit of an edge when helping the team prepare for the Patriots since he is still familiar with Bill Belichick as a coach, although the Patriots are also still one of the best teams in the league.. Louis, according to the Rams’ filing. Airport is superiorto the one being jointly proposed by the San Diego Chargers and Oakland Raiders in nearby Carson, Calif. And the damage they cause. A blow that lasts less than a second, carrying the impact of a sledgehammer. If they make the shot, so then these two defensive players come down to play offense and the very next guy in line comes down to join them to play three on two against these guys. Alright. Regardless that England is amongst 1 of many favorite teams in South Africa this season, they aren beneficial for your World Cheap Football Jerseys Cup betting swimming pool. Unusual answer from an Englishmen? Possibly, nonetheless, if there is surely anything this is significant in sports betting, it definitely is counting on the statistics and background work rather than selecting your favorite team..

back Back to NVB Online