back Back to NVB Online

I-sa 51

Phúc Lành Cho Con Dân Chúa
1“Hỡi những người theo đuổi sự công chính,
Những người tìm kiếm CHÚA, hãy nghe Ta.
Hãy nhìn xem vầng đá mà các ngươi đã được đẽo ra,
Và mỏ đá mà các ngươi đã được đào lên.
2Hãy nhìn xem Áp-ra-ham, tổ phụ các ngươi
Và Sa-ra, người sinh sản các ngươi.
Khi Ta kêu gọi, người chỉ có một mình
Nhưng Ta đã ban phước và làm cho người trở nên nhiều.
3Vì CHÚA sẽ an ủi Si-ôn,
An ủi tất cả những nơi hoang tàn của nó.
Ngài sẽ làm cho đồng hoang của nó như vườn Ê-đen,
Sa mạc như vườn của CHÚA.
Tại nơi ấy người ta sẽ tìm thấy hân hoan, vui mừng,
Lời cảm tạ và tiếng hát.
4Hỡi dân Ta, hãy nghe Ta,
Hỡi nước Ta, hãy lắng tai nghe Ta
Vì Kinh Luật sẽ ra từ Ta
Và sự công bình của Ta sẽ là ánh sáng cho các dân.
5Sự công chính của Ta sẽ nhanh chóng đến gần,
Sự cứu rỗi của Ta xuất hiện,
Cánh tay Ta sẽ cai trị các dân.
Các hải đảo trông đợi Ta
Và chúng hy vọng nơi cánh tay Ta.
6Hãy ngước mắt lên các tầng trời
Và nhìn xem quả đất phía dưới.
Vì các tầng trời sẽ tan đi như khói
Và đất sẽ cũ mòn như chiếc áo;
Những người sống trên đất cũng sẽ chết như vậy.
Nhưng sự cứu rỗi Ta sẽ còn đời đời
Và sự công chính của Ta sẽ không chấm dứt.
7Hỡi những người biết sự công chính,
Dân có Kinh Luật của Ta trong lòng, hãy nghe Ta.
Đừng sợ người ta trách móc,
Chớ hoảng hốt vì chúng sỉ vả các ngươi.
8Vì sâu sẽ cắn họ như cắn áo,
Mọt sẽ gặm chúng như gặm len.
Nhưng sự công chính của Ta sẽ còn lại mãi mãi
Và sự cứu rỗi Ta còn đến muôn đời.”
9Hỡi cánh tay CHÚA, hãy thức dậy,
Thức dậy để mặc lấy năng lực.
Hãy thức dậy như ngày xưa,
Như các thời cổ đại.
Chẳng phải Ngài là Đấng sẽ chặt Ra-háp ra từng mảnh,
Đã đâm quái vật đó sao?
10Chẳng phải Ngài là Đấng làm cho biển và nước vực sâu khô cạn sao?
Ngài đã làm vực thẳm của biển cả
Thành con đường
Cho những người được cứu chuộc đi qua.
11Những người được chuộc của CHÚA sẽ trở về
Và ca hát đi vào Si-ôn.
Sự vui mừng đời đời ở trên đầu họ.
Họ sẽ được hân hoan, vui mừng.
Buồn rầu, than vãn sẽ tránh xa.
12“Ta, chính Ta là Đấng an ủi các ngươi.
Ngươi là ai mà sợ loài người hay chết?
Hay sợ con cái loài người được sinh ra như cỏ?
13Ngươi đã quên CHÚA, Đấng tạo ra ngươi.
Ngài đã giương các tầng trời,
Lập nền quả đất
Nhưng suốt ngày ngươi cứ sợ
Cơn giận dữ của kẻ áp bức
Khi nó định hủy diệt.
Nhưng cơn giận dữ của kẻ áp bức ở đâu?
14Kẻ tù đày sẽ chóng được giải cứu,
Sẽ không chết nơi ngục tối
Cũng không thiếu lương thực.
15Vì chính Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi,
Đấng làm biển động và sóng gầm thét.
CHÚA Vạn Quân là danh Ngài.
16Ta đã đặt lời Ta trong miệng ngươi,
Giấu ngươi dưới bóng bàn tay Ta;
Giương các tầng trời,
Lập nền quả đất
Và phán với Si-ôn rằng: ‘Ngươi là dân Ta.’ ”
17Hãy thức dậy, thức dậy,
Hởi Giê-ru-sa-lem, hãy đứng lên.
Ngươi là người đã uống say
Chén thịnh nộ từ tay CHÚA.
Ngươi đã uống say tới cặn của chén,
Là chén làm cho ngả nghiêng.
18Trong vòng tất cả con cái mà Giê-ru-sa-lem đã sinh ra,
Không đứa nào hướng dẫn nó.
Trong số tất cả con cái mà Giê-ru-sa-lem đã nuôi dưỡng,
Không đứa nào cầm tay dắt nó.
19Hai điều này đã đổ xuống trên ngươi,
Ai sẽ chia buồn với ngươi?
Sự tan nát và hủy hoại, đói kém và gươm giáo,
Ai sẽ an ủi ngươi?
20Con cái ngươi đã ngất xỉu,
Nằm ở khắp các đầu đường
Như nai tơ bị mắc trong lưới,
Đầy cơn thịnh nộ của CHÚA
Cùng sự quở trách của Đức Chúa Trời ngươi.
21Vậy, hỡi kẻ khốn cùng, hãy nghe đây,
Hỡi người say nhưng không phải do rượu,
22 CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi phán như vầy:
“Ta sẽ bênh vực dân Ta.
Nầy, Ta sẽ lấy khỏi tay ngươi
Cái chén làm nghiêng ngả.
Ngươi sẽ không còn uống thêm chén nào nữa,
Là chén thịnh nộ của Ta.
23Ta sẽ đặt chén ấy trong tay những kẻ hành hạ ngươi,
Tức là những người nói với ngươi rằng:
Hãy quỳ xuống để ta bước qua
Và ngươi đã lấy lưng làm như đất,
Như đường đi cho họ đi qua.”

While the world’s greatest athletes compete for gold in Rio, the United States’ biggest social media platforms, namely Facebook (NASDAQ:FB) and Snapchat (Private:CHAT), are competing for audience hockey jerseys engagement during the Olympics. It is a year of several firsts in the sports media space, and a year that marks a crucial turning point in how users consume sports media.. Seattle, the top NFC seed, finished the 2013 season with 13 wins and only 3 losses. They command an intimidating home field Cheap Football Jerseys advantage where supporters have seen the team win 15 of its last 16 games at CenturyLink Field. It’s going to actually exercise your form and your wrist and the more you do it, the stronger you will become. Fluidity is very, very important, you don’t want to be too jerky, so if you’re coming around here you don’t want your arm flailing out from side to side, instead, you want to keep as centered as possible. Record your measurement and compare it to the recommended glove size for each particular glove. According to Foot Locker, cheap jerseys general guides have sizes from 7 inches to 7 inches as a small, 7 inches to 7 inches as a medium, 7 to 8 inches as a large, 8 inches to 8 inches as an extra large, and anything above 8 inches as an extra extra Wholesale NFL Jerseys large.. You like cheap jordans wow faces don’t you?And thenAfter carefully prying off the plastic bubble I removed nfl jerseys cheap the glued on paper with nail polish remover. Some ink residue remained and I’m ok with that. Eddie Jones’ use of drones sends out a really strong message to the rugby world. It can help make England fly if the players buy into it in trainingEngland have been using drones in training as they strive to be No 1Use of innovative technology puts Eddie Jones’ men ahead of the restIt sends out a really strong message that the Red Rose mean businessTechnology can really improve performance if the players buy into itREAD: Why use drones? England’s new technology explainedBy. San Diego and St. Louis eventually assembled stadium proposals that included hundreds of millions of dollars in public financing, although San Diego’s hinged on a public vote later this year. Walter Reed is generally credited with originating the theory of yellow fever transmissions by mosquitoes. The truth is that he only confirmed this Replica ray bans theory. We want to be fast and rapid. Those are squat jumps. Super bowl tickets are notoriously famous for its less availability. It is very difficult to find cheap superbowl tickets. In terms of Target opening a store on Chapel Street, i think it deserves a chance. Es ist nicht niemand wie Ma mit einem Pferd .

back Back to NVB Online