back Back to NVB Online

I-sa 5

1Ta sẽ hát cho người yêu dấu của Ta
Một bài tình ca về vườn nho của người.
Người yêu dấu của Ta có một vườn nho
Trên ngọn đồi tươi tốt.
2Người đào xới, dọn sạch đá sỏi
Và trồng loại nho chọn lọc.
Người xây một tháp canh giữa vườn,
Đào một hầm ép nho nơi ấy.
Người trông mong nó sanh nho tốt
Nhưng nó sinh nho hoang.
3“Này, hỡi cư dân thành Giê-ru-sa-lem và người Giu-đa,
Hãy xét giữa Ta và vườn nho Ta.
4Có điều gì cần làm thêm cho vườn nho Ta
Mà Ta không làm cho nó chăng?
Khi Ta trông mong nó sinh nho tốt
Thì nó lại sinh nho hoang.
5Này, Ta sẽ bảo các ngươi
Điều Ta sẽ làm cho vườn nho Ta.
Ta sẽ phá rào
Thì nó sẽ bị ăn nuốt.
Ta sẽ đập đổ tường
Thì nó sẽ bị chà đạp.
6Ta sẽ làm cho nó hoang phế,
Không tỉa cành, không vun xới;
Cỏ gai và bụi gai sẽ mọc trên nó.
Ta sẽ ra lệnh cho mây
Không mưa xuống nữa.
7Vì vườn nho của CHÚA Vạn Quân
Là nhà Y-sơ-ra-ên
Và những người của Giu-đa
Là những cây trồng Ngài ưa thích.
Ngài mong công bình nhưng kìa, chỉ thấy đổ máu.
Ngài mong công chính nhưng kìa, chỉ thấy tiếng kêu la.
8Khốn cho các ngươi! Những người mua thêm nhà,
Tậu thêm ruộng
Cho đến khi hết đất
Và ngươi phải cư trú một mình trong xứ.”
9 CHÚA Vạn Quân phán vào tai ta:
“Chắc chắn nhiều nhà cửa sẽ bị hoang phế,
Những nhà lớn và đẹp không có người ở.
10Vì vườn nho mười mẫu chỉ sản xuất được một bình rượu.
Mười thùng hạt giống chỉ thu được một thùng thóc.”
11Khốn cho những kẻ từ sáng sớm
Đã chạy theo rượu,
Đến đêm khuya
Vẫn bị rượu thiêu đốt.
12Trong tiệc tùng chúng có đàn hạc, đàn lia,
Trống, kèn và rượu nữa.
Nhưng chúng không để ý đến việc làm của CHÚA,
Cũng chẳng thấy công việc của tay Ngài.
13Cho nên, dân Ta phải bị lưu đày
Vì thiếu hiểu biết,
Giới thượng lưu của họ chết chóc vì đói,
Dân chúng bị nung đốt vì khát.
14Cho nên, sự thèm thuồng của Âm phủ đã gia tăng,
Miệng nó mở rộng vô cùng.
Những người cao sang và dân chúng;
Đám đông và những kẻ hân hoan trong thành đều xuống đó.
15Phàm nhân phải cúi đầu,
Loài người bị hạ thấp,
Con mắt kẻ kiêu căng phải hạ thấp.
16Nhưng CHÚA Vạn Quân sẽ được tôn cao bằng sự công bình.
Và Đức Chúa Trời thánh khiết sẽ bày tỏ Ngài là thánh trong sự công chính.
17Bấy giờ các chiên con sẽ ăn cỏ như tại đồng cỏ mình.
Còn chiên thì ăn nơi hoang tàn của kẻ giàu
18Khốn cho kẻ kéo theo sự vi phạm bằng sợi dây gian dối;
Và kéo theo tội lỗi như dây kéo xe.
19Chúng nói: “Ngài hãy mau mau,
Hãy vội thực hiện công việc đi
Để chúng ta thấy.
Chương trình của Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên hãy đến gần,
Hãy thành tựu
Để chúng ta biết.”
20Khốn cho kẻ gọi ác là thiện
Và thiện là ác;
Lấy tối làm sáng
Và sáng làm tối,
Lấy đắng làm ngọt
Và ngọt làm đắng.
21Khốn cho kẻ tự coi mình là khôn ngoan;
Tự thấy mình là lanh lợi.
22Khốn cho kẻ anh hùng trong việc uống rượu
Và là kẻ dũng sĩ nhờ việc pha rượu.
23Chúng tha kẻ gian ác vì của hối lộ
Nhưng từ khước công bình cho người vô tội.
24Cho nên, như ngọn lửa thiêu đốt gốc rạ,
Như cỏ khô chìm sâu trong ngọn lửa
Thì gốc rễ của họ cũng sẽ mục nát,
Hoa quả họ cũng sẽ bay lên như tro bụi.
Vì họ đã từ khước Kinh Luật của CHÚA Vạn Quân
Và khinh bỉ lời của Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.
25Vì vậy, CHÚA nổi giận cùng dân Ngài,
Giáng tay đánh chúng.
Núi non rung chuyển;
Xác chết của họ như phân giữa đường.
Dầu vậy, cơn giận của Chúa cũng không nguôi,
Ngài vẫn giương tay ra nghịch cùng họ.
26Ngài sẽ giương cao ngọn cờ cho các nước xa xôi,
Huýt sáo kêu gọi họ từ tận cùng quả đất,
Và kìa, chúng nhanh nhẹn,
Vội vã kéo đến.
27Trong đám chúng không một người mệt mỏi, vấp ngã,
Không ai buồn ngủ hay ngủ mê,
Khố của chúng không sút,
Dây giày không đứt.
28Mũi tên của chúng bén nhọn,
Tất cả cung đều giương lên.
Móng ngựa của chúng như đá lửa,
Bánh xe như gió lốc.
29Tiếng gầm như sư tử,
Tiếng rống như sư tử tơ.
Chúng gầm gừ bắt mồi và đem đi;
Không ai giải cứu được.
30Vào ngày ấy, chúng sẽ gầm thét
Như biển cả gầm thét.
Và nếu ai nhìn vào đất ấy,
Kìa, chỉ toàn là tối tăm và hoạn nạn.
Ngay cả ánh sáng cũng bị mây che tối.

magnesium in your child’s dietThe result has been a treasure trove of new species the 27 square miles of lush forest have revealed pygmy chameleons, Swynnerton’s robin, four new species of butterfly, pseudo scorpions, crabs, monkeys, antelopes, rare orchids, giant snakes like the gaboon viper and a previously unknown type of adder, as well as entire colonies of rare birds. The list goes on like a yacht party with Noah.. Good afternoon. My name is Doris and I will be your conference operator today. Yes, Curt Schilling is a bit of a big mouth. I would prefer to always have someone like Curt talking to me than someone who tells you what he knows you want to hear, so you’ll shut up and like the guy. Esteban Santiago said in August that he was hearing voices, Bryan Santiago said in Spanish on Saturday as he cheap nfl jerseys stood outside his family home. He said he told his brother then to seek help.. DON sweat the small stuff. Make sure the kids are safe, fed and can afford shoes at all. This year, the Patriots are back and playing the defending champion Seahawks. Can NFL Jerseys Cheap this Super Bowl bring in more money?Because football is a game with frequent stoppages in play, it often gets called boring by cheap jordan people unfamiliar with the sport. Health awareness is on a prominent rise and this has made people to self explore the medicinal aspect of anything that claims relief from their condition. CBD infused products are under scrutiny from a long time and has gained a wide acceptance from the people. “Just Do It” singlehandedly increased Nike’s market share of athletic footwear from 18% to 43% and solidified its leadership position. “Protect this House. Virtually faultess after the break, he brought the Colts level with three href=”http://cheapjerseysupply.com/” target=”_blank”>cheap jerseys TDs, then cheap jerseys won the game on the first possession of overtime. In the process the Colts put an end to the NFL’s last remaining 100 per cent record, and posed some serious questions about the supposed steeliness of the Miami defense.. Whether you feel you are ready for marriage or not is okay. One should never feel pressured either way. The CEO bought $400,000 of new shares in the company’s secondary offering this month. The Baker Bros. These broadcasts are the cornerstone of massive revenue streams from fantasy to Fake Oakleys memorabilia and merchandising. This season has seen the first drop in ratings in many years. There were no precipitating factors and no associated symptoms except minor discomfort behind the right eye. He had a coronary artery bypass graft 11 years previously; his general cheap football jerseys health was good. And on Mar 15, 2010. 5:11 PM U say that U r 64 (just 7 month difference between comments ) .

back Back to NVB Online