back Back to NVB Online

I-sa 46

1Bên cúi đầu, Nê-bô gò lưng,
Các tượng của chúng được chở trên lưng thú và súc vật.
Những tượng các ngươi mang đè nặng
Như những gánh nặng trên các con thú mệt mỏi.
2Chúng nó cùng nhau cúi đầu, gò lưng;
Không thể nào cất bỏ gánh nặng.
Nhưng chính họ lại bị bắt đi làm phu tù.
3“Hỡi nhà Gia-cốp,
Hỡi tất cả những người còn lại của nhà Y-sơ-ra-ên,
Hãy nghe Ta. Ta đã bồng ngươi từ khi mới sinh,
Ta đã bế ngươi từ trong lòng mẹ.
4Cho đến khi các ngươi già cả, Ta vẫn là Đấng ấy;
Cho đến lúc tóc bạc, Ta sẽ gánh vác các ngươi.
Ta đã tạo ra thì Ta sẽ bồng bế,
Ta sẽ gánh vác và Ta sẽ giải cứu các ngươi.
5Các ngươi nghĩ Ta giống ai? Ta bằng ai?
Các ngươi so sánh Ta với ai? Để thấy rằng chúng ta giống nhau?
6Người ta lấy vàng trong bị,
Cân bạc trên cân.
Họ thuê một thợ bạc làm ra một thần
Rồi quỳ xuống thờ lạy.
7Họ vác tượng thần trên vai, khiêng đi.
Họ đặt tượng vào chỗ của nó thì nó đứng,
Không dời khỏi chỗ.
Nếu có ai kêu cầu cùng tượng thần, thần không đáp lời,
Không cứu họ thoát nạn được.
8Hãy nhớ điều này, hãy suy xét.
Hỡi những kẻ phạm tội, hãy nhớ lại trong lòng.
9Hãy nhớ lại những việc thời xưa.
Vì Ta là Đức Chúa Trời, không có trời nào khác;
Ta là Đức Chúa Trời, không có ai giống như Ta.
10Ta tuyên bố sự cuối cùng từ buổi ban đầu,
Ta tuyên bố từ thời cổ đại những việc chưa xảy ra.
Ta phán: Mục đích của Ta sẽ đứng vững,
Ta sẽ làm tất cả những gì Ta đẹp ý.
11Ta gọi chim săn mồi từ phương đông;
Gọi người thực hiện mục đích Ta từ miền đất xa xôi.
Điều Ta đã phán, Ta sẽ hoàn thành,
Điều Ta đã định, Ta sẽ thực hiện.
12Hỡi những người có lòng chai đá,
Xa cách sự công chính, hãy nghe Ta.
13Ta đem sự công chính Ta đến gần,
Nó không xa đâu;
Sự cứu rỗi của Ta sẽ không chậm trễ.
Ta sẽ ban sự cứu rỗi tại Si-ôn
Cho Y-sơ-ra-ên, là vinh quang của Ta.

So the intent here is to actually shorten our back swing but you can be a little misled by that sentence in that it’s not our backswing that we actually want to shorten. What we want to do is make sure that we’re making a good full shoulder turn with a shorter arm swing. Irvin was inducted into the Professional cheap oakleys Football Hall of Fame on August 4, 2007. The emotional speech by a tearful Irvin was well received by both fans and critics of Irvin. Jonathan Sanders, cheap nfl jerseys a 39 year old Stonewall resident, died last Wednesday evening following an altercation with an officer. Sanders who owned horses and a buggy was exercising his horses when he was approached by officer Kevin Herrington. The 4th Circuit’s ruling dooms Hamdi to legal limbo unless fake oakleys and until the appeals court reconsiders its ruling or the Supreme Court reverses it.But the Hamdi ruling already is affecting, in immediate and practical ways, the fate of Jose Padilla, the “other” American citizen designated an enemy combatant by President Bush. Padilla was captured in Chicago and initially labeled a “dirty bomb” suspect. Daisey, a long time Apple enthusiast, was appauled when he interviewed several factory workers when posing undercover as a businessman. The SMH quotes Daisey calling Jobs a “brutal tyrant who to think different about anything. The results showed significant (PFig. 2B). A higher ratio suggests a stock is expensive because, in a sense, it takes more years of earnings for investors to get back they paid for it. A lower ratio suggests it is cheap.. Before you Replica ray bans begin planning your exit, review your contract if you have one. Your contract may establish specific requirements you must href=”http://cheapjerseysupply.com/” target=”_blank”>cheap jerseys meet before Replica Oakleys quitting, and it almost certainly details the obligations you must meet to get paid. He also went to the Pro Bowl nine times. He holds neariy every passing record that Brett Favre doesn’t. I don want nothing from you guys. My mother taught me this: When you go to replica oakleys somebody house, don you go eating up everything. The process is ongoing, but we hope many of the dogs will recover and find good homes. However, these are the lucky ones this year alone, millions of other dogs (and cats) will be slaughtered in the most brutal manner in hellish meat markets in China.. Added a rib of celery. Used a whole fennel no need to remove heart. So let me start with Latin America. Despite the macroeconomic, political and operational challenges that we encountered in 2014, I think DIRECTV Latin America had a very solid year, navigating a really difficult environment.

back Back to NVB Online