back Back to NVB Online

I-sa 45

Đức Chúa Trời Dùng Vua Si-ru
1 CHÚA phán cùng vua Si-ru,
Người được xức dầu của Ngài thế này: Ta đã nắm lấy tay phải ngươi
Để ngươi chinh phục các nước trước mặt;
Để tháo bỏ cân đai của các vua;
Để mở các cửa trước mặt ngươi
Và các cổng sẽ không bị đóng lại.
2Chính Ta sẽ đi trước mặt ngươi,
San bằng các núi;
Đập tan các cửa đồng
Và bẻ gãy các then sắt.
3Ta sẽ ban cho ngươi các kho báu trong bóng tối,
Của cải nơi bí mật
Để ngươi biết rằng: chính Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên,
Đấng đích danh gọi ngươi.
4Vì cớ Gia-cốp, tôi tớ Ta
Và Y-sơ-ra-ên, kẻ Ta lựa chọn,
Ta đã đích danh gọi ngươi
Và ban tước vị cho ngươi
Nhưng ngươi không nhận biết Ta.
5Ta là CHÚA, không có Đấng nào khác.
Ngoài Ta không có Đức Chúa Trời nào khác.
Dù ngươi không nhận biết Ta,
Ta trang bị cho ngươi,
6Để người ta từ phương đông
Đến phương tây
Biết rằng ngoài ta không có Đấng nào khác.
Ta là CHÚA, không có Đấng nào khác.
7Ta làm thành ánh sáng, tạo ra bóng tối;
Ta làm cho thái bình và tạo ra tai họa.
Ta là CHÚA, Đấng làm mọi sự này.
8Hỡi các tầng trời trên cao, hãy đổ xuống;
Hãy để các đám mây đổ công chính xuống.
Hỡi đất, hãy mở ra
Và để sự cứu rỗi đâm chồi,
Hãy để sự công chính cùng nứt lộc.
Ta là CHÚA, Đấng tạo ra điều đó.
9Khốn cho kẻ cãi lại Đấng tạo ra mình.
Một chậu sành giữa những đồ sành từ đất?
Đất sét có hỏi người thợ nặn nên mình:
‘Ông làm gì vậy?’
Hoặc: ‘Vật ông làm ra không có cán!’
10Khốn cho kẻ nói với cha mình:
‘Cha sinh ra gì?’
Và cùng một người đàn bà:
‘Bà đẻ ra gì?’
11 CHÚA, Đấng Thánh
Và Đấng tạo thành Y-sơ-ra-ên phán thế này:
Ngươi sẽ chất vấn Ta
Về tương lai của con dân Ta chăng?
Ngươi sẽ truyền lệnh cho Ta về công việc của tay Ta sao?
12Chính Ta là Đấng làm ra quả đất
Và tạo ra loài người trên ấy.
Chính tay Ta đã giương các tầng trời ra
Và truyền lệnh cho tất cả các thiên thể.
13Ta sẽ đánh thức người dậy trong công chính
Và làm cho bằng phẳng mọi đường lối người.
Người sẽ xây dựng lại thành ta
Và giải phóng những kẻ lưu đày của Ta
Mà không cần giá chuộc cũng như phần thưởng;”
CHÚA Vạn Quân phán.
14 CHÚA phán thế này:
“Của cải Ai-cập, hàng hóa của Ê-thi-ô-bi
Và người Sa-bê,
Là những kẻ cao lớn sẽ đến cùng ngươi
Và thuộc về ngươi.
Họ sẽ theo sau ngươi,
Sẽ đến với ngươi trong xiềng xích.
Họ sẽ quỳ trước mặt ngươi
Và cầu xin:
‘Thật Đức Chúa Trời ở với người, không có Đấng nào khác.
Không có một Đức Chúa Trời nào khác.’ ”
15Thật vậy, Ngài là Đức Chúa Trời bí ẩn,
Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là Đấng Cứu Thế.
16Còn tất cả chúng nó đều sẽ bị xấu hổ và bối rối;
Những kẻ làm tượng thần đều bối rối bỏ đi.
17Y-sơ-ra-ên sẽ được CHÚA cứu rỗi
Bằng sự cứu rỗi đời đời.
Các ngươi sẽ không bị xấu hổ
Hay bối rối cho đến muôn đời.
18Vì CHÚA,
Đấng tạo ra các tầng trời,
Ngài là Đức Chúa Trời;
Ngài tạo thành và làm ra quả đất,
Ngài thiết lập nó.
Ngài tạo ra quả đất không phải là trống không,
Ngài tạo thành nó để ở;
Phán thế này:
“Ta là CHÚA,
Không có Đấng nào khác.
19Ta đã không phán với các ngươi một cách bí mật
Hay trong miền đất tối tăm.
Ta đã không bảo dòng dõi Gia-cốp rằng:
‘Hãy tìm Ta trong chỗ hư không.’
Ta là CHÚA, Đấng phán sự thật
Và công bố điều phải.
20Hỡi những người lánh nạn từ các nước,
Hãy tụ họp lại và đến, hãy cùng nhau đến gần.
Họ không hiểu biết! Những người khiêng thần tượng bằng gỗ,
Cầu khẩn với thần không thể cứu rỗi.
21Hãy công bố, hãy trình bày ra;
Phải, hãy bàn luận với nhau đi.
Ai là người đã phán điều này từ trước?
Đã công bố điều ấy từ xa xưa?
Không phải Ta là CHÚA sao?
Không có Đấng nào khác.
Ngoài ta, không có Đức Chúa Trời nào khác,
Một Đức Chúa Trời công chính, Đấng Cứu Thế.
Ngoài Ta, không có Đấng nào khác.
22Hỡi tất cả mọi người ở tận cùng quả đất,
Hãy quay lại cùng Ta để được cứu rỗi,
Vì Ta là Đức Chúa Trời, không có Đấng nào khác.
23Ta tự mình thề rằng:
Trong sự công chính, một lời đã ra từ miệng Ta
Thì sẽ không trở lại.
Mọi đầu gối sẽ quỳ
Và mọi lưỡi sẽ tuyên thệ trước mặt Ta.
24Người ta sẽ nói về Ta: ‘Chỉ ở trong CHÚA
Mới có sự công chính và sức mạnh.’ ”
Người ta sẽ đến với Ngài.
Tất cả những kẻ giận Ngài sẽ bị hổ thẹn.
25Trong CHÚA, tất cả dòng dõi Y-sơ-ra-ên
Sẽ được công chính và vinh hiển.

los angeles once again has an nfl teamAccording to them, the issue is not only how much growth but what kind of growth. They formulated Human Development Index Cheap Jerseys (HDI). Balance on those equipments, that equipment is very important. The equipment is very narrow, so to know your sense of gravity is very important. Excluding stock based compensation of $2.7 million in the first quarter and $3.6 million in the prior year, G expenses for the first quarter would have totaled $27.8 cheap jerseys from china million or 6.3% of total revenue, compared to 6.7% last cheap jerseys year. This is a $1 million lower this is $1 million lower than we estimated, due to timing of professional fees.. Prudence in counseling a child is advisable to avoid the possibility of evoking bias against the game. The whole point of educating them about the possible dangers is to ensure that they adhere to the rules of the game, do not hurt anyone on purpose, and also don the right equipment and safety gear while playing. Hopefully later in the season, when I have more experience, I will start to get faster and challenge more. It is early days. Mike Trout beats out Mookie Betts for AL MVP: Mike Trout became just the 5th player in league history to win the MVP while playing for a non playoff team. Trout admitted his surprise at the decision, and cheap nhl jerseys praised Mookie Betts. This implication is not necessarily the case. Further, it’s not possible to sustain industrial competitiveness without attention to them. He will be up against one of the most uncompromising and experienced rearguards in the Ravens, coached by Harbaugh’s elder brother John, whose relaxed style plays well with the cast of characters from Baltimore. They include Terrell Suggs, the trash talking linebacker who called the defeated New England Patriots “arrogant pricks” after the AFC Championship game, a repeat of the 2011 game that cheap nfl jerseys ended in heartbreaking defeat for Baltimore.. However, I selected this player and I really thought he should have been more. His price tag of $9,400 is getting out of control but when he contributes 6 receptions, 63 receiving yards and a touchdown, it is hard to argue against picking him week in and week out. This year, it happened again when the Rams took Jared Goff at No. 1 and the Eagles selected Carson Wentz at No. If they go after the ball, they are giving up their position. Practicing this play is also important because a lot of times catchers want to go out and get the ball instead of letting it come.. The second year pro, whose lone NFL snap last year wasa kneeldown, will start Saturday against the Los Angeles Rams despite a sore shoulder, and Broncos coach Gary Kubiak expects to name astarter for the season opener at some pointnextweek.Siemian must avoid the mistakes that have plagued the turnover prone Sanchez, wholesale jerseys as both quarterbacks had costly errorslast week against the San Francisco 49ers. Rookie Paxton Lynch could take over at some point, but Siemian could at least be a bridge starter until the first round pick is ready.USA TODAYMichael Bennett is a Wholesale Jerseys funny guy and other things Jarrett Bell learned in training campRamsAfter moving to Los Angeles and tradingup to select Jared Goff with the No.

back Back to NVB Online