back Back to NVB Online

I-sa 43

Ân Huệ Giải Cứu
1Bây giờ CHÚA phán thế này:
“Hỡi Gia-cốp, Ngài là Đấng sáng tạo ngươi,
Hỡi Y-sơ-ra-ên, Ngài là Đấng dựng nên ngươi.
Đừng sợ, vì Ta đã cứu chuộc ngươi;
Ta đã kêu gọi ngươi bằng tên ngươi; ngươi thuộc về Ta.
2Khi ngươi đi qua các dòng nước,
Ta sẽ ở với ngươi.
Khi ngươi vượt qua các sông,
Nước sẽ không cuốn trôi ngươi.
Khi ngươi qua lửa,
Ngươi sẽ không bị cháy;
Ngọn lửa sẽ không thiêu đốt ngươi.
3Vì Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi,
Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, Đấng Cứu Rỗi của ngươi.
Ta ban Ai Cập làm tiền chuộc mạng cho ngươi;
Ê-thi-ô-bi và Sê-ba để đánh đổi lấy ngươi.
4Bởi vì ngươi là quí báu trước mắt Ta;
Ta tôn trọng và yêu thương ngươi.
Nên Ta ban người ta để đánh đổi lấy ngươi,
Ban các dân để thay cho mạng sống ngươi.
5Đừng sợ, vì Ta ở cùng ngươi.
Ta sẽ đem dòng dõi ngươi từ phương đông đến,
Tập hợp ngươi từ phương tây.
6Ta sẽ bảo phương bắc: ‘Hãy thả chúng ra;’
Với phương nam rằng: ‘Đừng cầm chúng lại.’
Hãy đem các con trai Ta từ phương xa về,
Hãy đem các con gái Ta về từ tận cùng quả đất.
7Tức là tất cả những người được gọi bằng danh Ta,
Những người Ta đã sáng tạo,
Đã dựng nên,
Phải Ta đã làm ra vì vinh quang Ta.”
Sự Cứu Rỗi Được Hứa Cho Dân Y-sơ-ra-ên
8Hãy đem dân ấy ra đây, là dân có mắt nhưng mù,
Có tai nhưng điếc.
9Hãy để tất cả các nước tập hợp với nhau,
Các dân tụ tập lại.
Ai trong vòng họ có thể công bố điều này?
Có thể nói cho chúng ta hiểu những điều từ trước không?
Hãy để họ đem nhân chứng ra và chứng tỏ rằng mình đúng.
Hãy để cho người ta nghe và công nhận rằng: “Ấy là thật.”
10 CHÚA phán: “Các ngươi là nhân chứng của Ta,
Đầy tớ Ta, người mà Ta đã chọn
Để biết và tin Ta;
Cũng hiểu rằng chính Ta là Ngài.
Không có một thần nào được tạo nên trước Ta
Và sau Ta cũng không có.
11Ta, chính Ta là CHÚA.
Ngoài Ta, không có một Đấng Cứu Rỗi nào khác.
12Chính Ta đã công bố, đã cứu rỗi, đã làm cho hiểu,
Chứ không có một thần lạ nào giữa vòng các ngươi.”
CHÚA phán: “Các ngươi là nhân chứng của Ta và Ta là Đức Chúa Trời.
13Phải, trước khi có ngày tháng, Ta chính là Ngài.
Không ai có thể giải cứu khỏi tay Ta.
Ta đã hành động thì ai có thể ngăn cản được?”
14 CHÚA, Đấng Cứu Chuộc các ngươi,
Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên phán thế này:
“Vì cớ các ngươi Ta đã sai đến Ba-by-lôn;
Làm cho tất cả chúng nó chạy trốn, tức là người Canh-đê
Chạy xuống các tàu mà chúng vui mừng.
15Ta là CHÚA, Đấng Thánh của các ngươi,
Đấng sáng tạo ra Y-sơ-ra-ên, Vua của các ngươi.”
16 CHÚA phán thế này:
Đấng làm đường đi qua biển,
Mở lối đi qua các dòng nước xiết.
17Đấng đem xe ngựa, ngựa,
Quân đội và binh sĩ lại với nhau;
Chúng ngã xuống không dậy nổi;
Bị tiêu diệt và dập tắt như tim đèn.
18Đừng nhớ đến những việc trước kia,
Cũng không nên suy nghĩ đến những điều xưa cũ.
19Này, Ta đang làm một điều mới.
Bây giờ nó đang xuất hiện, các ngươi không nhận thấy sao?
Phải, Ta sẽ làm một con đường trong sa mạc,
Tạo các sông nơi đồng hoang.
20Các dã thú, chó rừng
Và chim đà điểu sẽ tôn vinh Ta.
Vì Ta đã ban nước trong sa mạc,
Tạo các sông nơi đồng hoang
Để cho dân Ta đã chọn uống.
21Dân mà Ta đã dựng nên cho Ta;
Chúng sẽ công bố lời ca ngợi Ta.
22Hỡi Gia-cốp, ngươi đã không kêu cầu Ta.
Hỡi Y-sơ-ra-ên, vì ngươi đã chán Ta.
23Ngươi đã chẳng dâng cho Ta chiên làm tế lễ thiêu,
Cũng chẳng tôn vinh Ta bằng sinh tế.
Ta đã không đặt gánh nặng cho ngươi bằng các tế lễ chay;
Cũng không làm cho ngươi chán nản vì trầm hương.
24Người đã chẳng lấy bạc mua cho Ta một nén hương,
Cũng không làm Ta hài lòng với mỡ của các sinh tế ngươi.
Nhưng ngươi đã lấy tội lỗi ngươi làm gánh nặng cho Ta,
Lấy gian ác ngươi làm cho Ta chán.
25Ta, chính là Ngài;
Ta vì chính Ta mà xóa bỏ các vi phạm ngươi
Và sẽ không nhớ những tội lỗi ngươi.
26Hãy nhắc cho Ta nhớ,
Hãy cùng nhau tranh luận.
Hãy trình bày lý lẽ của ngươi để chứng tỏ rằng ngươi đúng.
27Tổ đầu tiên của ngươi đã phạm tội,
Những sứ giả của ngươi đã nổi loạn nghịch Ta.
28Nên Ta sẽ làm cho các hoàng tử thánh nhục nhã,
Phó Gia-cốp cho sự hủy diệt
Và Y-sơ-ra-ên cho sự khinh bỉ.

And what we are very much aware of, too, was the extent to which many of its insights were a straight steal from the writings of the great German critic Walter Benjamin but then Berger was always a bit of an over eagermagpie. That aside, Berger encouraged the hoi polloi to look hard and forensically at individual works of art, not to have our seeing blunted and rendered soft edged by easy pieties about the awe inspiring exercise of masterful technique.. Enjoyed the Fox broadcast team of Kevin Burkhardt and John Lynch, and not only because it was break from the usual and overly familiar Simms Fouts Green triumvirate of fake oakleys CBS analysts. Burkhardt is starting to get deserved recognition as one of the rising stars of the business, equally adept at play by play and studio work. The reality cheap fake oakleys is less awesome: Even the “darkest” centuries of the Dark Ages were all about harmless family cheap football jerseys fun. Compared to the eras before and since, sports and games during the Dark Ages were decidedly less combative. When once players were taught to “pin” an arm in a tackle, they now have to find a new Wholesale NFL Jerseys method. There was a backlash last year of players publicly stating their disgust via twitter and other social networks when Melbourne’s Jack Trengove was sidelined for a “sling tackle”. Hello, this is Conan Elliott, and I’m Director of Instruction here at Camas Meadows Golf Club in Camas, Washington. Today we’re going to talk about how to swing fairway woods. Pep had footwork that was superior to his contemporaries and his feints, jab, and amazing head move nt made him a spectacle indeed. Pep won the Featherweight crown twice, The first time by beating Chalky Wright and the second time he regained it from Sandy Saddler in a rematch. Hey, so Curt only won 216 games. That’s regular season. RB Willis McGahee BAL vs. CIN 7pts: Too many questions about his knee and with the performance of Rice in the pre season he may lose some carries to be safe in week 1, not to mention the fact CIN will likely be stacking the line trying oakley sunglasses to see if Flacco can beat them.. ET Oct. 23, 2016General view of NFL Shield logo helmet and the Big Ben clock tower and the Houses of Parliament Cheap china Jerseys and the Palace of Westminster prior to game 16 of the NFL International Series between the New York Giants and the Los Angeles Rams.(Photo: Kirby Lee, USA TODAY Sports)LONDON Game 16 of the National Football League’s bold crusade beyond its own borders arrived in London on Sunday, making this as good a time as any to take Cheap Jerseys from china a quick look at what we have learned from the ongoing experiment to give America’s game an English twist.Needless to say, football hasn’t conquered Britain enough to divert attention from its own passion: football (of the round ball variety).

back Back to NVB Online