back Back to NVB Online

I-sa 42

Đầy Tớ CHÚA
1“Đây là tôi tớ Ta, người Ta nâng đỡ,
Ta đã chọn và linh hồn Ta vui thích.
Ta đã đặt thần Ta trên người,
Người sẽ đem lại công bình cho các nước.
2Người sẽ chẳng khóc lóc, kêu la;
Không để ngoài đường phố nghe tiếng mình.
3Người sẽ không bẻ gẫy cây sậy đã giập,
Không dập tắt tim đèn gần tàn.
Người sẽ trung kiên đem lại công bình.
4Người sẽ không kiệt sức, cũng chẳng ngã lòng
Cho đến khi thiết lập công bình trên đất.
Các hải đảo trông đợi luật pháp của người.”
5Đức Chúa Trời, tức là CHÚA,
Đấng sáng tạo các tầng trời và giương ra;
Đấng trải đất và các vật đến từ đất ra;
Đấng ban hơi thở cho dân trên ấy
Và thần linh cho những người bước đi trên đó, phán như vầy:
6Ta là CHÚA, Ta đã gọi ngươi trong sự công chính.
Ta sẽ nắm tay ngươi,
Gìn giữ ngươi. Ta sẽ lập ngươi
Làm giao ước của dân,
Làm ánh sáng cho các nước.
7Để mở mắt cho những kẻ mù;
Đem tù nhân ra khỏi ngục tối;
Đem những kẻ ngồi nơi tối tăm ra khỏi nhà tù.
8“Ta là CHÚA, ấy là Danh Ta.
Ta sẽ không ban vinh quang của Ta cho ai khác,
Cũng không nhường sự ca ngợi Ta cho các tượng thần.
9Kìa, những điều trước tiên đã ứng nghiệm,
Và Ta công bố cho các ngươi những điều mới;
Trước khi chúng xảy ra,
Ta bảo trước cho các ngươi biết.”
Thánh Ca Ngợi Khen
10Hãy hát cho CHÚA một bài ca mới.
Những lời ca tụng Ngài đến từ đầu cùng quả đất.
Các ngươi là những người đi biển cùng các sinh vật trong biển;
Các hải đảo và dân cư trên ấy.
11Hỡi sa mạc và các thành trong ấy hãy cất tiếng lên,
Hỡi các làng nơi Kê-đa tọa lạc,
Hỡi dân cư Sê-la hãy vui mừng ca hát,
Hãy reo hò từ các đỉnh núi.
12Hãy dâng vinh quang cho CHÚA,
Hãy công bố sự ca ngợi nơi các hải đảo.
13 CHÚA tiến lên như dũng sĩ,
Như chiến sĩ giục lòng hăng say.
Ngài thét lên, phải, Ngài hô lớn;
Ngài anh dũng chiến thắng các kẻ thù.
14“Ta đã giữ im lặng từ lâu,
Ta đã nín lặng và tự kiềm chế mình.
Nhưng bây giờ Ta rên la, Ta thở hổn hển,
Đứt quãng như đàn bà sinh đẻ.
15Ta sẽ làm cho đồi núi hoang vu,
Tất cả cây cỏ khô héo.
Ta sẽ làm sông ngòi thành những đảo,
Ao hồ đều khô cạn.
16Ta sẽ dắt những kẻ mù bằng con đường mà chúng chưa biết;
Dẫn họ đi trên các nẻo mà chúng chưa hay.
Ta sẽ biến bóng tối trước mặt họ thành ánh sáng,
Những nơi gồ ghề thành bằng phẳng.
Ta sẽ làm những việc này
Và không bỏ qua.
17Còn những kẻ tin tưởng thần tượng,
Những người nói với tượng đúc rằng: Các ngài là thần của chúng tôi,
Đều sẽ bị thối lui và hoàn toàn hổ thẹn.
18Hỡi những kẻ điếc, hãy nghe;
Hỡi những kẻ mù, hãy nhìn để thấy.
19Ai là người mù? Nếu không phải là tôi tớ của Ta.
Ai là người điếc như sứ giả Ta sai đi?
Ai là người mù như người tận hiến cho ta?
Mù loà như tôi tớ CHÚA?
20Người nhìn nhiều điều nhưng không chú ý,
Tai người mở ra nhưng không nghe.”
21 CHÚA, vì sự công chính của mình,
Vui lòng làm cho Kinh Luật vĩ đại và vinh quang.
22Nhưng ấy là một dân bị cướp giật, bị chiếm đoạt.
Tất cả chúng nó đều bị sập hố,
Bị nhốt trong ngục sâu.
Chúng trở thành con mồi
Nhưng không ai giải cứu,
Thành vật bị cướp đoạt
Nhưng không ai nói: “Hãy trả lại đây.”
23Ai trong vòng các ngươi sẽ lắng tai nghe điều này?
Ai sẽ chú ý và lắng nghe từ nay về sau?
24Ai đã trao Gia-cốp cho kẻ chiếm đoạt
Và phó Y-sơ-ra-ên cho kẻ cướp?
Không phải CHÚA là Đấng
Mà chúng ta phạm tội nghịch cùng sao?
Đường lối Ngài chúng nó chẳng đi theo
Và Kinh Luật Ngài chúng nó không tuân giữ.
25Cho nên Ngài đổ cơn thịnh nộ
Và chiến tranh dữ dội trên nó.
Lửa cháy xung quanh nhưng nó không biết;
Lửa thiêu đốt nó nhưng nó vẫn không để tâm đến.

how to become a major league baseball scout”He is my brother and I love him, and we don’t see eye to eye on any political issues, certainly gay rights,” Jim Burkman added. “But I told him years ago he Cheap Jerseys from china should cheap oakleys back off on gay issues, and if he ever crosses the line I would be happy to speak Replica Oakleys up as his gay brother. What the terms should be and what to look for in a golf course , how to price out your contracts. How to process and clean the golf balls you collect. As a scientist and conservationist, I have spent much of my professional life in the rainforests of the world trying to understand andpreserve these incredible and irreplaceable ecosystems. Replica ray bans The river’s lower valley, in the southwest corner of the country, is a wild, beautiful, remote region. The Prime Minister will leave for Delhi from Begumpet airport itself at 6.40 pm. The official communication stated that the Prisme Minister would inaugurate the first phase of Mission Bhagiratha, the piped drinking water scheme to every household, for nine constituencies by unveiling a href=”http://cheapjerseysupply.com/” target=”_blank”>cheap jerseys pylon at Gajwel which is among the assembly segments covered in the first phase.. Marketers are trying to see how and at what price goods/services can be sold. PR persons try to gauge public perception and reactions to the product and its sales strategies. Subscribe to USA TODAYAlready a print edition subscriber, but don’t have a login?Activate your digital access.Manage your account settings. ET Jan. If the franchisee violates the agreement, the franchisor can take necessary actions that are spelled out in the agreement, which may include terminating the franchisee’s operating rights. Other areas of litigation have included whether franchisees Fake ray bans should be considered employees instead of independent contractors, as well as the extent of liability franchisors have for the actions of their franchisees.. Subscribe to USA TODAYAlready a print edition subscriber, but don’t have a login?Activate your digital access.Manage your account settings. ET March 19, 2013Houston Texans inside linebacker Brian Cushing (56) is injured in the first half of the game agains the New York Jets at MetLife Stadium on Oct. Vancouver is the greenest city in Canada; the government promotes green building, planning and technology. It was ranked the 10th most cleanest city by Forbes in the year 2007, and it now aims at becoming the greenest city in the world by 2020.. List the benefits you offer potential sponsors, including, but not limited to: signage at the event, free tickets, naming rights, cheap China Jerseys access to attendee lists, product sampling, and logos on marketing materials, tickets, T shirts and your website. Explain your organization mission and tell sponsors they can affiliate with your good works, creating brand loyalty and preference among your audience.

back Back to NVB Online