back Back to NVB Online

I-sa 34

Sự Phán Xét Các Nước
1Hỡi các nước, hãy đến gần mà nghe;
Hỡi các dân, hãy chú ý,
Hỡi quả đất và các vật đầy dẫy trên đất,
Hỡi thế giới và các vật ra từ thế giới, hãy nghe!
2Vì CHÚA thịnh nộ cùng tất cả các nước;
Ngài nổi giận nghịch cùng tất cả các đạo quân của họ.
Ngài đã định cho họ bị diệt vong
Và giao họ cho sự tàn sát.
3Kẻ bị giết của chúng sẽ bị ném ra ngoài,
Mùi hôi thối của các xác chết xông lên,
Núi non tràn ngập những máu.
4Tất cả các thiên thể trên trời sẽ tiêu tan;
Các từng trời sẽ cuộn lại như cuốn sách.
Tất cả các thiên thể sẽ rơi xuống
Như lá nho,
Rụng như trái vả non rơi từ cây vả.
5Khi lưỡi gươm Ta đã uống say trên trời,
Này, nó sẽ giáng xuống Ê-đôm,
Xuống dân đã bị định diệt vong để chịu đoán xét.
6Gươm của CHÚA đầy máu,
Vấy mỡ,
Là máu của cừu và dê,
Mỡ trên trái cật của cừu đực.
Vì CHÚA có một tế lễ ở Bốt-ra,
Một cuộc tàn sát lớn trên đất Ê-đôm.
7Các bò rừng sẽ ngã xuống với chúng;
Cả bò tót tơ lẫn bò đực mạnh mẽ.
Đất đai chúng nó sẽ say vì máu,
Bụi đất sẽ đượm những mỡ.
8Vì CHÚA có một ngày báo thù,
Một năm báo trả vì cớ Si-ôn.
9Các suối của Ê-đôm sẽ trở thành nhựa thông,
Bụi đất trở thành diêm sinh.
Đất đai nó trở thành nhựa thông bùng cháy
10Suốt ngày đêm không tắt;
Khói bốc lên mãi mãi;
Nó sẽ bị hoang phế từ đời nọ sang đời kia,
Muôn đời sẽ không ai đi qua đó.
11Con bồ nông và nhím sẽ chiếm lấy nó,
Cú và quạ sẽ ở tại đó.
Ngài sẽ căng cái dây
Rối loạn trên nó,
Và đo bằng thước trống không.
12Những người quý tộc của họ sẽ không có gì để gọi là vương quốc.
Tất cả các hoàng tử đều như không.
13Gai sẽ mọc trên các lâu đài;
Bụi gai và gai gốc sẽ mọc trên thành lũy chúng.
Nó sẽ trở thành hang chó rừng,
Và nơi ở của chim đà điểu.
14Thú rừng sẽ gặp chó rừng,
Dê rừng đực gọi nhau.
Loài chim ăn đêm nghỉ ngơi ở đó
Và chúng tìm được nơi an nghỉ.
15Chim cú sẽ làm tổ ở đó, đẻ trứng,
Ấp cho nở và gom con lại dưới bóng cánh mình.
Tại đó, chim ưng cũng tụ họp lại,
Cả trống lẫn mái với nhau.
16Hãy tìm kiếm sách của CHÚA và đọc đi.
Trong những con vật này không thiếu một con nào,
Không một con nào thiếu đôi.
Vì ấy là miệng Ngài đã truyền lệnh
Và thần linh của Ngài tụ họp chúng lại.
17Chính Ngài đã bắt thăm cho chúng nó,
Tay Ngài đã dùng dây phân ranh cho chúng.
Các thú vật ấy sẽ chiếm cứ đất này mãi mãi,
Chúng sẽ ở đó đời đời.

Okay, we’re going to, on this drill, it’s a straight length drill back hand, and we’re going to add a drop shot option. So what this does is, if the player that hits good length hangs back, the other player now can hit a drop shot which could be a winning point. The basic punch is a straight punch. It’s basically me coming into the target, throwing a jab, the body turned, hips rotated pushing that body weight into it, putting the opponent away from you. According to NCAA rules, a student athlete “may not benefit from the use of his or her name, likeness or image used to promote or endorse a Cheap NFL Jerseys commercial product or entity.” This bizarre rule gained national attention in February, when University of Minnesota wrestler Joel Bauman alleged he lost his playing cheap oakleys eligibility for selling a song under his own name. (Texas A football player Johnny Manziel was also recently suspended for signing autographs.). But you are going to adjust the weight based on your own strength. With me I go 20 percent. M: Is it their year? Well I can’t spoil it for our dear readers so let’s just say perhaps it is. oakley outlet They are the best team in the NHL this season, without a doubt. The Fake Oakleys stunning dress is by designer Wes Gordon and with its intricate beading would cost thousands. It not available to buy, so don worry, you can be tempted. But he’s Fake Oakleys progressing well and we feel very fortunate. We’ll see where we’re at each day.”If Siemian can’t go, the Broncos will turn to rookie Paxton Lynch.Cam sits out practice againThe 2015 league MVP was among four players not at the first 20 minutes of practice Thursday that are open to the media. The fact that Andi announced the relationship was over before Juan Pablo had a chance to and was allowed by ABC to do so is damn near revolutionary in the “Bachelor” world. Like Sharleen Joynt who peaced out (by choice) before her, Andi just didn’t want to date Juan Pablo and wasn’t going to fake it once she realized that for sure.. For more active children, consider a medieval obstacle cheap nfl jerseys course. Obstacle courses were a common way for medieval men to prove their worthiness for knighthood. Security continues to be the top of the mind for our business customers. Every enterprise must rethink its place in today’s connected world. The defense, meanwhile, failed to sack Wentz and allowed 4.2 yards per carry. Still, this game feels very much like an instance where an elite team overlooks a rising one or at least fails to oakleys outlet plan properly for what a new coaching staff has planned..

back Back to NVB Online