back Back to NVB Online

I-sa 33

Vua Giải Cứu Si-ôn
1Khốn cho kẻ hủy diệt,
Ngươi chưa bị hủy diệt.
Còn kẻ phản bội,
Ngươi chưa bị phản bội!
Khi ngươi ngừng hủy diệt,
Ngươi sẽ bị hủy diệt.
Khi ngươi chấm dứt phản bội,
Ngươi sẽ bị phản bội.
2Lạy CHÚA, xin gia ân cho chúng tôi,
Chúng tôi trông đợi Ngài.
Xin Ngài ban sức mạnh cho chúng tôi mỗi buổi mai,
Xin Ngài giải cứu khi chúng tôi gặp hoạn nạn.
3Vì tiếng náo động của Ngài các dân bỏ chạy,
Vì khi Ngài dấy lên các nước tan vỡ.
4Của cải của các ngươi bị thâu góp lại như cào cào thâu góp.
Như đám châu chấu vồ chụp, người ta vồ chụp nó.
5 CHÚA được tôn cao vì Ngài ngự trên cao.
Ngài làm cho Si-ôn đầy dẫy công bình và công chính.
6Ngài sẽ là sự bền vững cho thời đại các ngươi;
Sự cứu rỗi, khôn ngoan và tri thức sẽ đầy dẫy.
Sự kính sợ CHÚA sẽ là kho báu của ngươi.
7Này, những dũng sĩ kêu la ngoài đường,
Các sứ giả hòa bình khóc lóc đắng cay.
8Đường cái bị bỏ hoang.
Khách du hành không còn qua lại nữa.
Giao ước bị hủy;
Các thành bị khinh bỉ;
Con người không được tôn trọng.
9Đất đai than khóc, mòn mỏi;
Li-ban thì xấu hổ và tàn héo;
Sa-rôn giống như sa mạc;
Ba-san và Cạt-mên tiêu điều.
10 CHÚA phán: “Bây giờ Ta sẽ đứng lên;
Bây giờ Ta sẽ nâng Ta lên;
Bây giờ Ta sẽ được tôn cao.
11Các ngươi mang thai trấu
Và sinh ra rơm rạ,
Hơi thở của các ngươi là lửa thiêu nuốt mình.
12Các dân sẽ như đá vôi bốc cháy;
Như gai góc bị chặt và cháy trong lửa.”
13Hỡi những kẻ ở xa, hãy nghe việc Ta đã làm;
Hỡi những người ở gần, hãy biết năng lực Ta.
14Những kẻ tội lỗi tại Si-ôn khiếp sợ,
Các kẻ vô đạo thì run rẩy.
“Ai trong chúng ta có thể sống với lửa thiêu nuốt?
Ai trong chúng ta có thể sống với lửa cháy đời đời?”
15Những người sống công chính,
Nói ngay thẳng,
Khinh lợi lộc do sự áp bức,
Phủi tay không nhận hối lộ,
Bịt tai không bàn chuyện đổ máu,
Nhắm mắt không chăm chú điều gian ác.
16Người ấy sẽ sống ở nơi cao,
Trú ẩn trong thành lũy bằng đá;
Bánh sẽ đầy đủ
Và nước không thiếu.
17Mắt người sẽ thấy sự tốt đẹp của vua,
Sẽ nhìn thấy vùng đất trải rộng.
18Lòng ngươi sẽ suy gẫm sự khủng khiếp:
“Các quan viên đâu rồi?
Các người thu thuế đâu rồi?
Những người đếm các tháp canh đâu?”
19Các ngươi sẽ không thấy một dân kiêu căng nữa,
Là dân có tiếng nói xa lạ khó nghe,
Lưỡi líu lo khó hiểu.
20Hãy nhìn xem Si-ôn, là thành của lễ hội chúng ta.
Mắt các ngươi sẽ thấy Giê-ru-sa-lem,
Nơi cư trú yên tĩnh, một trại không bị dời đổi,
Các cọc không bao giờ bị nhổ đi
Và tất cả các dây sẽ không bị đứt.
21Vì CHÚA quyền uy sẽ ở với chúng ta tại đó,
Là nơi có sông ngòi lớn;
Thuyền chèo không đi được
Mà tàu lớn cũng không vượt qua nổi.
22Thật, CHÚA là Đấng xét đoán chúng ta;
CHÚA là Đấng cai trị chúng ta;
CHÚA là vua chúng ta;
Ngài sẽ cứu rỗi chúng ta.
23Dây của các ngươi bị tháo lỏng,
Không thể giữ chân cột buồm vững
Và không thể giương buồm được.
Bấy giờ người ta sẽ chia nhau nhiều chiến lợi phẩm;
Ngay cả những kẻ què cũng lấy được của cải.
24Dân cư sẽ không ai nói: “Tôi bị bịnh.”
Dân cư ngụ tại đó sẽ được tha tội.

louis rams players show solidarity with ferguson protestersAnd he saw two men kissing each other in front of his wife and kid and he got very angry. They were kissing each other and touching each other and he said, ‘Look at that. In an interview with ESPN, Foster revealed that he considered leaving football after the injury, but ultimately decided to return. Foster has, however, taken a conservative approach to his recovery, sitting out of several practices, but the team does not appear concerned about his ability to play.. Further, the NFL enjoys nonprofit status meaning it pays no income tax and many Replica Oakleys games are played in stadiums financed in large wholesale jerseys part with taxpayer dollars. Federal regulations shouldn’t favor multi billion dollar sports leagues over consumers, especially when those leagues have benefited so greatly from those very same taxpayers and sports fans.. The atmosphere at places like Bayern Munich, Barcelona and Real Madrid was always the same. When United arrived they tried to make it as intimidating as possible and one of the features of the game we would discuss beforehand was trying to keep the ball in the early stages to quieten the home crowd.. The reason, just minutes before the draft began, this video of the all star athlete smoking out of a bong was posted to his Twitter page. The video and tunsil’s Twitter account quickly deleted but the damage was already done. This film doesn’t take on the NFL. It’s a story about one man’s journey toward the truth. I mean if I wanted the stem this high I could just put on a stack of spacers to achieve that. This, we have hockey jerseys to remember we adjust these the same way; you have to adjust the headset every time you take off cheap jerseys the stem. Now a true pirate would have rushed down to the nightclub and stabbed the accordion player through the heart before marching back up to bed. Instead I chose to embrace the moment and pretend I was attending my own private concert. As you shoot, develop a portfolio of your work that you can show to potential clients or employers. As a budding sports photographer, you’ll of course include some of your best shots from sporting events, but don’t restrict your portfolio to only sports material. Michael Sam, the first openly gay player drafted to an NFL team, has been released by the St. ET cheap nhl jerseys when all NFL teams had to trim their rosters down to the league mandated 53 players. So too has the NFL, as it tries to turn itself into a global sporting brand, with talk of even locating a team in London. What better than a foreigner breaking into its all American sanctum? And how better to deflect the spotlight from the problems facing the League: concussions and later life brain damage, domestic violence not to replica oakleys mention that damaging farce known as cheap jerseys “Deflategate?”.

back Back to NVB Online