back Back to NVB Online

I-sa 31

Liên Kết Với Ai Cập Là Vô Ích
1Khốn cho những kẻ đi xuống Ai Cập để cầu cứu;
Nhờ những ngựa,
Cậy các xe vì chúng nó đông;
Tin cậy vào kỵ binh vì chúng nó mạnh
Nhưng không nhìn xem Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên
Và không tìm kiếm CHÚA.
2Ngài cũng là Đấng khôn ngoan, là Đấng giáng tai họa,
Đấng không thay đổi lời.
Ngài sẽ đứng dậy nghịch với nhà kẻ ác
Và chống lại những kẻ giúp bọn làm ác.
3Những người Ai Cập chỉ là người, không phải Đức Chúa Trời,
Ngựa của họ chỉ là xác thịt, không phải thần linh.
Nhưng CHÚA sẽ giương tay ra
Thì kẻ giúp đỡ sẽ vấp,
Kẻ được giúp sẽ ngã,
Và cả hai sẽ cùng nhau bị hủy diệt.
4Vì CHÚA đã phán với ta như vầy:
“Như sư tử gầm thét
Hoặc như sư tử tơ vồ mồi,
Dù một đám người chăn chiên
Họp lại chống nó
Thì nó cũng không sợ vì tiếng la hét
Hay chạy trốn vì tiếng động của họ.
Cũng vậy, CHÚA Vạn Quân sẽ xuống
Để chiến đấu trên núi Si-ôn và các đồi.
5Như chim bay lượn thể nào
CHÚA Vạn Quân sẽ bảo vệ Giê-ru-sa-lem thể ấy.
Ngài bảo vệ và giải cứu,
Ngài vượt qua và cứu vớt nó.”
6Hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, hãy trở lại cùng Đấng mà các ngươi đã phản loạn rất nhiều. 7Vì vào ngày ấy, mọi người sẽ ném bỏ các hình tượng bằng bạc, bằng vàng mà tay ngươi đã làm ra trong tội lỗi.
8“Bấy giờ A-si-ri sẽ sụp đổ vì gươm, không phải do loài người.
Gươm, không phải người ta, sẽ ăn nuốt nó.
Chúng nó sẽ chạy trốn trước lưỡi gươm
Và thanh niên của họ sẽ bị làm lao động cưỡng bách.
9Thành đá của nó sụp đổ vì sợ hãi,
Các hoàng tử của nó bỏ chạy khi thấy cờ hiệu.”
CHÚA,
Đấng có lửa tại Si-ôn
Và là lửa tại Giê-ru-sa-lem phán như vậy.

It talks about his wife and kids, but the headline is sedate, befitting the great man: Roger Federer on historic career: ‘I never thought it would be like this’.) Then again, Federer’s personal life has been as sedate as that headline, which leads me to Point Three: If one’s personal life is flashy or unconventional, then that becomes the overwhelming focus. Ask poor Virat Kohli. The young creative class stays here instead of fleeing someplace else. People are moving back into the city from the suburbs.”. On average, cheap nfl jerseys shop TNF football games attracted 17 million viewers each week. Granted, Twitter’s streams will likely attract a significantly smaller portion of viewers each week, because the games will continue to be streamed by national broadcasters, but cord cutting is also an accelerating trend that could draw more viewers to the Twitter streams. Top of pageCommentOccult giant cell arteritis has been variously said to occur in 8 of cases of giant cell arteritis.4 Some confusion has arisen because not all studies have included only biopsy positive cases. In Hayreh’s study of 85 cases of ray ban sunglasses sale biopsy confirmed giant cell arteritis with ocular involvement, 18 (21.2%) had occult giant cell arteritis.1. During the first Giants Draft Day Party in 2004 at Giants Stadium in East Rutherford, New Jersey, I was in attendance as Eli Manning walked up to the podium Wholesale Jerseys to speak to the throng of excited Giants fans. The current Giants General Manager Ernie Acorsi had just made the blockbuster deal in which the Giants traded away their first pick (fourth overall) quarterback Philip Rivers to the San Diego Chargers for Eli Manning (with the addition of four other compensatory picks in both the 2004 and 2005 NFL Drafts). Pulse in a food processor with 1 avocado, 1/2 chopped small white onion, the juice of 2 limes, 1 serrano chile, 1/2 cup torn cilantro, and salt to taste. Fold in 1 chopped tomato.. So, if we start out with a nice level seat, so we’re not always sliding ray ban outlet down off the nose if it’s pointed down, or sliding off the back if it’s pointed up. That’s a good starting point go get a nice, balanced position. The Broncos won a game in a most unusual way returning a blocked extra point by the cheap jerseys Saints for two points and a 25 23 victory.3. The Cowboys Steelers and Seahawks Patriots were games actually worthy of national television audiences. Training and preparation are fundamental to the individuals who make up a winning team whether it a family or a business. For an athlete, you have to be at your best.

back Back to NVB Online