back Back to NVB Online

I-sa 30

Lời Đe Doạ Giu-đa
1 CHÚA phán:
“Khốn cho con cái bướng bỉnh,
Lập kế hoạch nhưng không phải của Ta,
Kết liên minh nhưng không phải bởi thần Ta,
Cho nên tội càng thêm tội.
2Chúng nó đi xuống Ai Cập
Nhưng không hỏi ý Ta,
Nhờ Pha-ra-ôn bảo vệ
Và núp bóng Ai Cập.
3Cho nên sự bảo vệ của Pha-ra-ôn sẽ là sự hổ thẹn cho các ngươi
Và sự núp bóng Ai Cập sẽ là điều sỉ nhục.
4Dù các hoàng tử nó đã có mặt tại Xô-an,
Các đại sứ nó đã đến Ha-ne.
5Tất cả đều sẽ bị hổ thẹn
Vì một dân chẳng ích lợi gì cho mình;
Chẳng giúp đỡ cũng chẳng ích lợi gì
Nhưng đem lại hổ thẹn và nhục nhã.”
6Lời tiên tri về các thú vật ở Nê-ghép.
Trong một vùng đất gian nan, sầu khổ;
Xứ của sư tử đực và sư tử cái;
Xứ của rắn lục và rắn lửa bay.
Chúng nó chở của cải trên lưng lừa,
Chở các báu vật trên lưng lạc đà
Đến một dân chẳng giúp ích gì chúng được.
7Sự giúp đỡ của Ai Cập chỉ là vô ích, hư không,
Cho nên Ta gọi nó là Ra-háp,
Kẻ ngồi yên chẳng làm được gì!
8Bây giờ, hãy đi, khắc nó trên một tấm bảng cho họ,
Chép nó vào một cuốn sách
Để làm bằng chứng
Cho những ngày sau đời đời.
9Vì dân này phản nghịch, con cái bội tín,
Con cái không muốn nghe lời giáo huấn của CHÚA.
10Chúng nói với những vị tiên kiến rằng:
“Đừng nhìn thấy;”
Với những vị tiên tri:
“Đừng phán tiên tri cho chúng tôi những điều phải.
Hãy nói cho chúng tôi những điều dễ nghe,
Hãy phán tiên tri những điều ảo tưởng cho chúng tôi.
11Hãy từ bỏ con đường,
Hãy rẽ khỏi lối;
Hãy cất bỏ Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên
Khỏi trước mặt chúng tôi.”
12Cho nên Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên phán như vầy:
“Vì các ngươi đã từ khước lời này
Nhưng tin cậy vào áp bức
Và lừa dối.
13Vì vậy, tội các ngươi sẽ
Như một bức tường cao bị nứt, bể ra sắp sụp.
Tường sẽ thành bình bể nát trong nháy mắt.
14Nó sẽ sụp đổ như bình gốm
Bị bể nát không thương tiếc
Đến nỗi người ta không tìm được một mảnh nào trong các mảnh vụn
Để lấy lửa từ bếp
Hay múc nước từ hồ.”
15Vì CHÚA, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên phán như vầy:
“Các ngươi sẽ được giải cứu nhờ quay trở lại và yên nghỉ.
Các ngươi sẽ được sức mạnh nhờ yên lặng và tin cậy.
Nhưng các ngươi không muốn như thế.
16Các ngươi nói: ‘Không, chúng tôi sẽ cưỡi ngựa chạy trốn.’
Vì vậy các ngươi sẽ chạy trốn.
‘Chúng tôi sẽ cưỡi ngựa chạy nhanh,’
Vì vậy những kẻ săn đuổi các ngươi cũng chạy nhanh.
17Một người dọa,
Ngàn người bỏ chạy;
Năm người dọa,
Các ngươi đều bỏ chạy
Cho đến khi số người còn sót lại
Như cây trên đỉnh núi,
Như bảng hiệu trên đồi.”
18Thật ra, CHÚA chờ đợi để ban ơn cho các ngươi.
Thật vậy, Ngài sẽ đứng lên để tỏ lòng thương xót các ngươi.
Vì CHÚA là Đức Chúa Trời công bình.
Phước cho người nào trông đợi Ngài.
19Vì hỡi dân ở Si-ôn, những người ở tại Giê-ru-sa-lem, các ngươi sẽ chẳng khóc lóc nữa. Chắc chắn khi các ngươi kêu, Ngài sẽ ban ơn; khi nghe tiếng ngươi, Ngài sẽ đáp lời. 20Dù Chúa ban cho các ngươi bánh nghịch cảnh và nước buồn phiền nhưng Đấng hướng dẫn ngươi sẽ không còn ẩn mặt nữa, mắt ngươi sẽ thấy Đấng hướng dẫn ngươi. 21Tai các ngươi sẽ nghe tiếng nói từ phía sau: “Đây là con đường, hãy đi theo” khi các ngươi rẽ sang bên phải hay bên trái. 22Các ngươi sẽ phế bỏ các tượng dát bạc, các hình tượng bọc vàng của mình. Các ngươi sẽ ném chúng nó ra xa như đồ ô uế và bảo: “Hãy ra khỏi đây!”
23Ngài sẽ ban mưa cho hạt giống các ngươi gieo trên đồng ruộng. Bánh, là sản phẩm của đồng ruộng sẽ trù phú và nhiều. Vào ngày ấy súc vật của các ngươi sẽ gặm cỏ nơi đồng ruộng. 24Bò và lừa cày ruộng sẽ ăn rơm rạ chọn lọc vừa được người ta dùng chĩa và xẻng để rải ra. 25Vào ngày chém giết lớn, các thành lũy sụp đổ; trên tất cả các núi cao, các đồi lớn đều sẽ có suối nước chảy. 26Ánh sáng mặt trăng sẽ giống như ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trời sẽ sáng hơn gấp bảy lần như ánh sáng của bảy ngày, trong ngày CHÚA băng bó vết thương của dân Ngài và chữa lành những vết đòn Ngài đã đánh.
27Kìa, danh của CHÚA đến từ xa;
Cơn giận của Ngài bùng cháy, khói đen dày đặc bốn bên.
Môi Ngài đầy thịnh nộ
Và lưỡi Ngài như ngọn lửa thiêu nuốt.
28Hơi thở Ngài như giòng nước
Tràn ngập đến tận cổ
Để sàng sẩy các nước bằng sàng hủy diệt
Và đặt cái khớp hướng dẫn
Sai lạc trên hàm các dân.
29Các ngươi sẽ ca hát
Như trong đêm lễ thánh,
Lòng các ngươi sẽ vui mừng
Như người đi ra thổi sáo,
Lên núi của CHÚA,
Đến vầng đá của Y-sơ-ra-ên.
30 CHÚA sẽ làm cho người ta nghe tiếng uy nghiêm của Ngài;
Thấy cánh tay giáng xuống
Trong cơn giận dữ thịnh nộ và ngọn lửa thiêu nuốt;
Trong cơn mưa gió, bão tố và mưa đá.
31A-si-ri sẽ khiếp sợ vì tiếng của CHÚA;
Ngài sẽ lấy roi đánh nó.
32Mỗi lằn roi trừng phạt đã định
Mà CHÚA đánh nó
Sẽ có tiếng trống, tiếng đàn.
Trong chiến tranh Ngài sẽ giương tay chiến đấu với nó.
33Vì Tô-phết đã được chuẩn bị từ xa xưa,
Thật vậy, nó được chuẩn bị cho vua.
Hồ lửa sâu và rộng,
Đầy lửa và củi.
Hơi thở của CHÚA
Như suối diêm sinh đốt lửa.

day 4 tuesday august 9 highlightsIf a player is not moved to the active roster after three weeks of practice, he reverts to injured reserve and can’t practice or play the rest of the season. The PUP list, like the designation to return, is essentially a short term injured reserve.. Disney currently have a theme park in Hong Kong which cheap nfl jerseys is not mainland China. In 2016, it will open a new state of the art park in Shanghai. That’s about it. It appeared that few, if any, came to protest Beyonce’s performance, and the person who organized the rally was nowhere to be seen.. Personal confession: Around mile 19 of the 2010 Georgia Marathon, I accepted a Jolly Rancher from a roadside spectator, and, breathing very hard (as one at mile 19 is wont to do), nearly choked to death on the sweet taste of sour apple. So I know the dangers of the finest of hard candies.. You’d be surprised how many designers out there apparently have no idea what a penis looks like. Take, for example, the Atherton Car Centre:. Because it is determined as two minor penalties, if a goal is scored in the first 2 minutes, then the rest of that 2 minute period is removed and the second minor is started. If a goal is scored in the second 2 minute period, then the player can come out of the box and continue play.. This helps us build better products, grow revenue, and aligns the company towards areas of growth. As of the end of the Q2, we had just under 11,000 full time employees and 780 contractors work cheap jerseys for the company. That very likely is an issue about reporting and now brain injuries are recognized for what they are and there has been a bit of a leveling off. Some of the recent rule changes also probably had an effect there.. The spin can turn in either direction depending on the position of the blocker. It is important to maintain momentum during the spin move, so that you can still get cheap jerseys to the quarterback for the sack.. I have great respect for the men and women that have fought for this country. I have family, I have friends that have gone and fought for this country. Even cheap oakleys sunglasses the highways and the transportations are ready to take both the locals and the tourists to the stadium. The hotels and inns are all Wholesale NFL Jerseys geared up for the event as well. “It’s been very difficult cheap ray bans because I’m a little disappointed,” Culliver told SI about the past 24 hours. “(People think) that I don’t like homosexuals and I don’t support gay communities and things like that, which I do. According to ESPN, Giants defensive end Jason Pierre Paul lost several fingers in that fireworks accident, not Cheap china Jerseys just one. He might miss the season.10. When grilling you add flavor to your burgers without having to add excess seasoning. You also cook without adding excessive amounts of unhealthy fats and oils.

back Back to NVB Online