back Back to NVB Online

I-sa 29

Lời Cảnh Cáo Giê-ru-sa-lem
1Khốn cho A-ri-ên, A-ri-ên,
Là thành Đa-vít đã đóng trại.
Năm này đến năm nọ cứ thêm lên;
Hãy để cho lễ hội xoay vần.
2Nhưng ta sẽ làm cho A-ri-ên buồn thảm;
Sẽ có khóc lóc, than vãn;
Đối với ta nó sẽ như bàn thờ dâng tế lễ.
3Ta sẽ đóng trại bao vây ngươi,
Lập đồn chống ngươi
Và đắp lũy chung quanh nghịch ngươi.
4Ngươi sẽ bị hạ thấp. Ngươi sẽ nói từ dưới đất,
Lời nói ngươi bị hạ thấp từ bụi đất.
Tiếng ngươi sẽ giống như tiếng ma quái ra từ đất,
Lời nói ngươi thì thầm như bụi đất.
5Nhưng đám đông kẻ thù ngươi sẽ như bụi nhỏ,
Và đám đông tàn bạo sẽ như trấu tung bay.
Nó sẽ xảy đến thình lình, ngay tức khắc.
6 CHÚA Vạn Quân sẽ dùng
Sấm sét, động đất, tiếng động lớn,
Bão trốt, giông tố và ngọn lửa thiêu đốt mà phạt nó.
7Đám đông tất cả các nước đánh A-ri-ên,
Tất cả những kẻ tấn công, phá thành lũy
Và làm cho nó buồn thảm sẽ như chiêm bao,
Như khải tượng ban đêm.
8Chúng nó sẽ như người đói mơ thấy mình ăn
Nhưng thức dậy mình vẫn đói;
Như người khát mơ thấy mình uống
Nhưng thức dậy bị kiệt sức, và mình vẫn khát.
Đám đông tất cả các nước
Tấn công núi Si-ôn cũng sẽ như vậy.
9Hãy kinh ngạc và sững sờ.
Hãy làm cho mình mù lòa và không thấy.
Hãy say nhưng không phải vì rượu nho,
Hãy lảo đảo nhưng không phải vì rượu mạnh.
10Vì CHÚA đã đổ thần ngủ mê trên các ngươi.
Ngài đã bịt mắt các ngươi, là các tiên tri,
Và trùm đầu các ngươi, là các vị tiên kiến.
11Khải tượng về tất cả những điều này đối với các ngươi sẽ như lời của một cuốn sách bị niêm phong. Nếu đưa cho một người biết đọc và bảo: “Hãy đọc sách này,” người ấy sẽ nói: “Tôi không thể đọc được vì sách này đã niêm phong.” 12Và nếu đưa cuốn sách cho một người không biết đọc rồi bảo: “Hãy đọc sách này,” người ấy sẽ nói: “Tôi không biết đọc.”
13Chúa phán:
“Vì dân này đến gần Ta bằng miệng;
Tôn vinh Ta bằng môi
Nhưng lòng thì xa cách Ta.
Sự chúng nó kính sợ Ta
Chỉ là điều răn của loài người, do loài người dạy bảo.
14Cho nên, này một lần nữa, Ta sẽ làm cho dân này kinh ngạc,
Từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác.
Sự khôn ngoan của người khôn ngoan sẽ tiêu mất,
Sự thông thái của người thông thái sẽ bị giấu kín.
15Khốn cho những kẻ giấu chương trình của mình một cách sâu kín
Khỏi CHÚA.
Chúng làm việc trong bóng tối và nói:
Ai sẽ thấy, ai sẽ biết chúng ta?”
16Các ngươi thật ngược đời.
Thợ gốm mà coi như đất sét!
Đồ vật có nên nói với người làm ra mình:
“Người không làm ra tôi,”
Hay đồ gốm nói với thợ gốm rằng:
“Người không hiểu.”
17Có phải trong ít lâu nữa Li-ban sẽ trở thành ruộng phì nhiêu
Và ruộng phì nhiêu được coi như rừng rậm hay sao?
18Vào ngày ấy, kẻ điếc sẽ nghe lời trong sách,
Con mắt kẻ mù từ nơi tối tăm
Sẽ thấy.
19Những kẻ khốn cùng sẽ một lần nữa vui mừng trong CHÚA.
Những kẻ nghèo khổ giữa loài người sẽ hân hoan trong Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.
20Vì những kẻ bạo ngược sẽ hết,
Những kẻ chế nhạo sẽ chấm dứt
Và tất cả những kẻ sẵn sàng làm ác đều sẽ bị đốn ngã.
21Những kẻ dùng lời nói làm cho người ta bị kết án;
Những kẻ gài bẫy người thưa kiện tại toà;
Và những kẻ dùng lý do giả dối gạt bỏ công bình cho những người vô tội.
22Cho nên, CHÚA, Đấng cứu chuộc Áp-ra-ham phán về nhà Gia-cốp thế này:
“Gia-cốp sẽ không còn hổ thẹn nữa,
Mặt người sẽ không còn tái xanh nữa.
23Vì khi người thấy con cái mình ở giữa mình,
Tức là công việc của tay Ta,
Thì chúng sẽ tôn thánh danh Ta;
Tôn thánh Đấng Thánh của Gia-cốp
Và sẽ kính sợ Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.
24Những kẻ có tâm thần lầm lạc sẽ hiểu biết
Và những kẻ hay than phiền sẽ được giáo huấn.”

You’ve almost certainly seen one before. Open up your image editing program, it’ll have a version of it. To Alonso this is an instinctive response to the demands of a particular corner or section of track. To F1 observers of a more technical bent it is a detail to be deconstructed, analysed, classified and logged in a file marked driving style,’ the content of which provides Grand Prix worthies with an important item to discuss over dinner.. 1. Pele: Pele was born in Brazil in 1940 and he won the FIFI World Cup three times. Yes, goddamn horseshoe throwing was all the rage during the Dark Ages. Compare that to the full on gladiatorial carnage that went down during Roman times, or the tournaments Cheap Football Jerseys that came during the later Middle Ages. A narrow stripe of bright color accenting the line of an empire waist can draw attention up from your natural waist and accent a beautiful neckline. A wider pleated sash wrapping around your natural waistline and falling in fanned tails over the train adds drama and can give you lovely hourglass silhouette. His family, wife Janice, children Dara, Tabitha, Nicholas and Alexis, along with countless family, friends, and fans, all mourn his loss. More than anything Darryl accomplished in his basketball career as the inimitable ‘Chocolate Thunder,’ he was most proud of his role and responsibility as a cheap nfl jerseys husband and father. They estimate in their lawsuit that they put in about 20 hours of unpaid labor per week, totaling 840 hours of unpaid work per year. For nearly a year’s work the plaintiffs earned between $105 and $806. cheap jerseys Luckily there’s only 10 simple rules you need to know before you can cheap oakleys sunglasses start playing. Since Ultimate is self officiated, it’s important for all the players to have a good understanding of the rules.. Don’t know what I am talking cheap ray bans about? Imagine curly hair type between curly Afro and wavy hair. What you imagined are the spiral curls. See? We weren’t being uh . oakley outlet Since humans typically have at least two forward facing eyes, they can look at an object from slightly different angles at the same time, triangulating its location in space with an accuracy we take for granted. And basically, 9 Ball is rotation pool, where you pocket the balls in numbered order. And to win the game, you make the 9 ball. They’re televised. There hockey jerseys was absolutely no reaction, not one word. “I don’t know how many times you want me to say it, but I’ve said he hasn’t been what we thought he’d be,” Dick Steinberg, then the Jets’ general manager, told The New York Times before the 1993 NFL Draft. “We’re not stupid and we’re not blind.

back Back to NVB Online