back Back to NVB Online

I-sa 28

Lời Cảnh Cáo Vương Quốc Phía Bắc
1Khốn cho vòng hoa kiêu ngạo của những người Ép-ra-im say sưa;
Khốn cho đóa hoa tàn phai; là sự vinh quang hoa mỹ
Ở trên đầu thung lũng phì nhiêu
Của những người say rượu.
2Nầy, Chúa có một kẻ mạnh mẽ và dữ dội
Như giông tố mưa đá, như cơn gió tàn phá,
Như giông tố nước lớn tràn ngập.
Ngài lấy tay ném nó xuống đất.
3Vòng hoa kiêu ngạo của những người Ép-ra-im say sưa
Sẽ bị chà đạp dưới chân.
4Đóa hoa tàn phai, sự vinh quang hoa mỹ
Ở trên đầu thung lũng phì nhiêu
Sẽ giống như trái vả chín trước mùa hạ.
Ngay khi người ta thấy nó và tay vừa hái
Thì đã nuốt ngay.
5Vào ngày ấy CHÚA Vạn Quân
Sẽ là vòng hoa vinh quang,
Vương miện xinh đẹp
Cho những người còn sót lại của dân Ngài.
6Là thần công bình
Cho người ngồi trên tòa xét xử,
Là sức mạnh
Cho những người đẩy lui trận chiến tại cửa thành.
7Nhưng những người ấy lảo đảo vì rượu nho,
Nghiêng ngả vì rượu mạnh.
Thầy tế lễ và tiên tri đều lảo đảo vì rượu mạnh;
Họ bị rượu nho ăn nuốt,
Bị rượu mạnh làm cho nghiêng ngả;
Họ lảo đảo khi thấy khải tượng
Và vấp ngã trong khi xét xử.
8Thật vậy, người ta ói mửa đầy cả bàn tiệc,
Không có chỗ nào sạch.
9“Ngài sẽ dạy kiến thức cho ai?
Ngài sẽ giải thích sứ điệp cho ai?
Có phải cho trẻ con vừa dứt sữa,
Vừa rời vú mẹ chăng?
10Vì:
Lệnh này đến lệnh nọ, lệnh này đến lệnh nọ;
Thước đo này đến thước đo nọ, thước đo này đến thước đo nọ.
Một chút chỗ này, một tí chỗ kia.”
11Thật vậy, Ngài sẽ dùng môi miệng lắp bắp
Và ngôn ngữ xa lạ nói với dân này.
12Ngài phán với họ:
“Đây là nơi yên nghỉ, hãy để cho kẻ mệt mỏi yên nghỉ;
Đây là nơi yên tĩnh”
Nhưng chúng nó không nghe.
13Nên lời của CHÚA cho họ sẽ là:
Lệnh này đến lệnh nọ, lệnh này đến lệnh nọ;
Thước đo này đến thước đo nọ, thước đo này đến thước đo nọ.
Một chút chổ này, một tí chỗ kia
Để chúng nó đi tới và ngã ngửa,
Bị đánh tan, bị sập bẫy và bị bắt.
14Cho nên, hãy nghe lời của CHÚA. Hỡi những người chế nhạo,
Là người cai trị dân này tại Giê-ru-sa-lem.
15Vì các ngươi nói rằng: “Chúng ta đã kết ước với sự chết,
Chúng ta đã có hợp đồng với Âm phủ.
Khi tai họa lớn lao càn quét
Thì nó sẽ không đụng đến chúng ta,
Vì chúng ta dùng sự gian dối để trú ẩn
Và lừa đảo để trốn tránh.”
16Cho nên CHÚA phán thế này:
“Này, Ta đặt tại Si-ôn một tảng đá,
Tảng đá thử nghiệm,
Là đá góc nhà quí báu, một nền móng vững chắc
Để ai tin cậy sẽ không hốt hoảng.
17Ta sẽ lấy sự công bình làm thước đo
Và sự công chính làm dây chuẩn.
Mưa đá sẽ quét sạch nơi trú ẩn gian dối
Và nước sẽ tràn ngập chỗ trốn tránh.
18Bây giờ giao ước của các ngươi với sự chết sẽ bị hủy bỏ,
Hợp đồng của các ngươi với Âm phủ sẽ không đứng vững.
Khi tai họa lớn lao càn quét
Thì ngươi sẽ bị nó chà đạp.
19Mỗi khi tai họa đến, nó sẽ bắt lấy các ngươi.
Sáng này đến sáng khác, ban ngày cũng như ban đêm,
Tai họa sẽ đến.
Hiểu được sứ điệp này
Sẽ là một sự kinh hoàng.”
20Vì giường thì quá ngắn để nằm duỗi chân,
Mền thì quá nhỏ để quấn quanh mình.
21Vì CHÚA sẽ đứng lên như tại núi Phê-ra-xim,
Sẽ nổi giận như tại thung lũng Ga-ba-ôn
Để làm công việc Ngài, là công việc lạ lùng;
Để thực hiện công tác Ngài, là công tác xa lạ.
22Cho nên bây giờ, chớ khinh lờn,
E rằng xiềng xích của các ngươi sẽ nặng nề hơn chăng.
Vì ta có nghe từ CHÚA Vạn Quân
Lệnh hủy diệt toàn cả đất.
23Hãy lắng tai nghe tiếng ta,
Hãy chú ý nghe lời ta.
24Có phải người cầy để gieo giống cứ cầy mỗi ngày không?
Có phải người cứ vỡ đất và bừa mãi sao?
25Không phải khi đã san bằng mặt đất
Thì người rải hạt thìa là và gieo thìa là đen sao?
Chẳng phải người trồng lúa mì trên luống,
Lúa mạch theo chỗ nó
Và đại mạch trong lằn ranh nó sao?
26Ấy là Đức Chúa Trời chỉ dẫn người đúng
Và dạy cho người.
27Vì người ta không dùng búa mà đập thìa là,
Hay dùng bánh xe mà cán thìa là đen
Nhưng thìa là thì đập bằng que
Và thìa là đen thì bằng gậy.
28Lúa mì được xay ra để làm bánh
Nhưng không đập mãi.
Dù bánh xe hay ngựa cán trên lúa
Cũng không nghiền nát.
29Điều này cũng đến từ CHÚA Vạn Quân.
Kế hoạch của Ngài thật kỳ diệu, sự khôn ngoan của Ngài là vĩ đại.

6 horrible but real ways to teach your body superpowersOne very popular virtual world is called Second Life. Initially it met with the same euphoric reception that Twitter enjoys today. These companies literally have no other reasonable choice if they want the current television business model to survive into the next decade. All he has to do is show up to the discount football jerseys negotiation table and flash his NFL badge (we like to imagine he carries around the NFL logo in badge form, kind of like an old western sheriff would).. Every defense needs those players in order to be effective. Plus, Logan was a 4 3 DT at LSU.. Even our next door neighbours when I was growing up had a connection to show business. My Mum excitedly called me one day to say that Bruce Forsyth and Morecombe And Wise had visited next door. Clint Dempsey has played in three World Cups, beat Spain in the semifinals of a Confederations Cup and participated in a Europe League final. But after scoring one goal and assisting on the second Thursday in a 2 1 win over Ecuador in a Copa America Centenario quarterfinal, Dempsey was ready to place his most recent game custom jerseys alongside cheap nfl jerseys the most meaningful of his long soccer cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys career.. So I know this is not Erik the man I had married. He is in terrible pain which I attribute to football head trauma. Low impact exercises, such as walking, swimming or riding a stationary bicycle, strengthen muscles while improving discount football jerseys your cardiovascular fitness level. These activities allow you to maintain or increase your fitness level while rebuilding strength in your lower back.. PET time curves (TACs) were generated for all the subjects using the above mentioned ROI definitions. Following the proposed nomenclature for reversibly binding radioligands,46 VT represents the ratio of the radioligand concentration in the brain tissue to that in the plasma at equilibrium, which is proportional to the receptor density in the defined ROI. The reason Superman was going to save the shuttle in the first place was because you guessed it oakleys outlet Lois Lane was on board. She was the only non astronaut on board; a regular journalist covering the story of this amazing, experimental space plane, and she would’ve died, had Superman not intervened.. So here is one real alternative for young adults, and there are many others: It is a little known secret that in Thailand Buddhist monks and nuns are supported entirely by laypeople. This means that if you can get the airfare together, it will cost you nothing to live in Thailand as long as you remain at the monasteries and behave accordingly.

back Back to NVB Online