back Back to NVB Online

I-sa 27

Sự Giải Cứu Y-sơ-ra-ên
1Vào ngày ấy,
CHÚA sẽ dùng gươm cứng,
Lớn và mạnh để trừng phạt:
Lê-vi-a-than, là con rắn lanh lẹ,
Phạt Lê-vi-a-than, là con rắn uốn khúc.
Ngài sẽ giết con rồng dưới biển.
2Vào ngày ấy
“Hãy hát về một vườn nho sinh rượu.
3Chính Ta, CHÚA là Đấng canh giữ nó,
Ta thường xuyên tưới nước.
Ta sẽ canh giữ nó ngày đêm
Kẻo có người phá hại chăng.
4Ta không nóng giận.
Nhưng nếu nó chỉ sinh chà chuôm và gai gốc cho Ta,
Ta sẽ ra trận chiến đấu nghịch chúng nó,
Ta sẽ thiêu đốt chúng nó với nhau.
5Ngoại trừ chúng nó nhờ Ta bảo vệ,
Hãy làm hòa với Ta,
Hãy làm hòa với Ta.”
6Trong những ngày đến, Gia-cốp sẽ đâm rễ,
Y-sơ-ra-ên sẽ nẩy mầm và trổ hoa;
Trái đầy trên khắp thế giới.
7Có phải Đức Chúa Trời đã đánh chúng
Như Ngài đã đánh kẻ đánh chúng không?
Hay chúng có bị giết
Như những kẻ đã giết hại chúng bị giết không?
8Cùng một cách ấy Ngài bằng lòng để cho chúng nó bị lưu đày.
Ngài dùng ngọn gió mạnh dời chúng đi
Trong ngày gió đông thổi.
9Cho nên, nhờ điều này mà tội của Gia-cốp sẽ được tha;
Và đây là tất cả kết quả của sự xóa bỏ tội lỗi nó đi
Khi nó làm cho tất cả đá bàn thờ
Như đá vôi bị đập nát;
Không còn tượng Át-tạc-tê
Hay bàn thờ dâng hương đứng vững.
10Vì thành bền vững đã trở nên hoang vắng,
Nơi định cư đã bị bỏ hoang và quên lãng như sa mạc.
Ở đó bò tơ ăn cỏ;
Ở đó nó nằm
Và gặm các cành cây.
11Khi cành khô gãy;
Các phụ nữ đến lấy mà nhóm lửa.
Vì dân này không hiểu biết
Nên Đấng làm nên chúng không thương xót
Và Đấng tạo ra chúng không ban ơn cho.
12Vào ngày ấy CHÚA sẽ đập lúa từ sông Ê-phơ-rát đến suối Ai Cập; hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, các ngươi sẽ được thu nhặt từng người một. 13Vào ngày ấy, có tiếng kèn lớn thổi lên; những kẻ thất lạc trên đất A-si-ri và những kẻ bị lưu đày trên đất Ai Cập sẽ đến thờ phượng CHÚA trên núi thánh tại Giê-ru-sa-lem.

liverpool fc star philippe coutinho attends disney premiere on crutchesYou are already very well aware that you are a huge football sports fan. However, what you really want to be is a fantastic fantasy football player. To me this is something that has to change. When there’s significant change and I feel like that flag represents what it’s supposed to represent, this country is representing people the way that it’s supposed to, I’ll stand.”. England’s financial muscle should become more obvious in the next four years as the Premier League’s new 1.7bn three year television deal kicks in from 2007 onwards. The leading English clubs can throwback nba jerseys expect about 20m more income per season each from that alone, much of which will go in wages.. Connect your set top box to the video source. The device should have enough connections on the back to allow you to hook up to three different video sources at once. Now it is basketball’s turn. The first two weeks of the NBA season have already been lost, in a familiar argument over money. As a show of thanks and support, the Howard County Fire Rescue has ordered a special cake for the event: a replica of a fire truck with a special 9/11 flag suspended from authentic nfl jerseys the back. The Baltimore Theater Group is asking Duff to create a replica of Cinderella’s carriage. As you all know, I’m always up for a challenge and deciding to wean myself and my family off sugar has been my biggest yet. At first, the idea of giving up processed foods and cutting sugar down and then out seemed like a very major challenge, if I’m honest, but not impossible. Since this cheap nfl jerseys high intensity interval workout routine is to be performed at a fast pace, be sure that your form is perfect during each move. Do not sacrifice your form in order to complete more repetitions or out do your previous scores. I began from the beginning, as a child with no history and no ego. I practiced, I didn’t workout. If you are below this limit, then a go kart can help you understand the basics of racing. While go karts may not look the part, cheap jerseys they offer great driving education. Everybody’s got a home field advantage of some sort. There’s something that each cheap oakleys sunglasses team has acclimated to, that opposing teams have to cheap oakleys quickly try to get used to.”. When it was over, they had ground out a 22 17 win that maintains their wiggle room within the East, keeps cheap jerseys them atop the AFC, moved them to 6 0 on the road this season. All together, it meant that Tom Brady had tied the NFL record with his 200th career victory..

back Back to NVB Online