back Back to NVB Online

I-sa 26

Bài Ca Chiến Thắng
1Vào ngày ấy, tại đất Giu-đa người ta sẽ hát bài hát này:
Chúng ta có thành vững chắc,
Ngài dấy sự cứu rỗi
Làm thành làm lũy.
2Hãy mở các cổng
Để một nước công chính,
Là nước giữ đức tin vào đó.
3Người nào có tâm trí kiên định,
Ngài ban cho sự bình an hoàn toàn
Vì người tin cậy nơi Ngài.
4Hãy tin cậy nơi CHÚA đời đời,
Vì trong Chúa, chính CHÚA là vầng đá muôn đời.
5Vì Ngài đã hạ thấp những cư dân cao cả,
Phá đổ thành kiêu kỳ,
Phá đổ xuống đất,
Ném nó xuống tận bụi đất;
6Bị chà đạp dưới chân,
Là chân của những người khốn cùng,
Bước chân của những người thiếu thốn.
7Con đường của người công chính là ngay thẳng,
Lạy Đấng Ngay Thẳng, Ngài làm con đường của người công chính suôn sẻ.
8Thật vậy, trên con đường đoán xét của Ngài, lạy CHÚA,
Chúng tôi trông đợi Ngài.
Linh hồn chúng tôi khao khát danh Ngài
Và sự kỷ niệm Ngài.
9Ban đêm linh hồn tôi khao khát Ngài,
Phải, ban mai, tâm linh tôi tìm kiếm Ngài.
Vì khi Ngài đoán xét quả đất
Thì dân cư thế giới học sự công chính.
10Dù được ơn, kẻ ác
Vẫn không học sự công chính,
Ở trên đất ngay thẳng nó vẫn hành động gian ác
Và không thấy sự uy nghiêm của CHÚA.
11Lạy CHÚA, tay Ngài đã giương lên
Nhưng chúng nó vẫn không thấy.
Hãy để chúng nó hổ thẹn khi thấy sự nhiệt thành của Ngài đối với dân Ngài.
Thật vậy, hãy để lửa dành cho kẻ thù của Ngài thiêu nuốt chúng.
12Lạy CHÚA, Ngài lập sự bình an cho chúng tôi.
Vì tất cả những gì chúng tôi thực hiện, Ngài đã làm cho chúng tôi.
13Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời chúng tôi. Ngoài Ngài có các Chúa khác cũng đã cai trị chúng tôi,
Nhưng chúng tôi ghi nhận một mình danh Ngài.
14Họ đã chết, không còn sống nữa,
Bóng ma sẽ không dậy được.
Thật vậy Ngài sẽ trừng phạt và hủy diệt chúng,
Ngài đã quét sạch tất cả di tích chúng nó.
15Lạy CHÚA, Ngài tăng cường đất nước này,
Lạy CHÚA, Ngài tăng cường đất nước này.
Ngài được vinh quang.
Ngài mở mang mọi bờ cõi của đất nước.
16Lạy CHÚA, trong khi sầu khổ họ tìm kiếm Ngài,
Họ thì thầm lời cầu khẩn
Khi Ngài trừng phạt họ.
17Như người đàn bà mang thai sắp sinh,
Người quặn thắt, kêu la trong cơn đau đớn,
Lạy CHÚA, chúng tôi cũng vậy vì cớ Ngài.
18Chúng tôi đã có mang, chúng tôi quặn thắt
Nhưng chúng tôi sinh ra gió.
Chúng tôi không đem lại sự cứu rỗi trên đất,
Và dân không ra đời trên thế gian.
19Những kẻ chết của ngươi sẽ sống,
Các xác chết của ta sẽ sống lại.
Hỡi những kẻ ở trong bụi đất,
Hãy thức dậy và vui mừng ca hát.
Vì sương của người là sương ban mai,
Và đất của bóng ma sẽ sinh sản.
20Hỡi dân ta, hãy đi, vào phòng ngươi,
Đóng cửa lại sau ngươi;
Hãy ẩn núp ít lâu
Cho đến khi cơn thịnh nộ đã qua.
21Vì kìa, CHÚA từ chỗ Ngài đến
Để trừng phạt dân cư trên đất vì tội lỗi họ.
Bấy giờ đất sẽ bày tỏ các vụ đổ máu ra,
Nó không che giấu những người bị giết nữa.

florida bartender fighting growler craft beer jug banYahoo continued to build content, and during the quarter, signed up with Taylor Swift and Prince for exclusive content to Yahoo in advance of their album releases. They expanded the reach cheap oakleys sunglasses of their Digital Magazines by launching an Android app and also released Yahoo Style, which boasts of editor in chief Joe Zee, who was an ELLE Magazine alumnus. Houston Noema knows how it feels to miss out because of money.Growing up, the sports lover often had to say no to taking part because he knew his single mother could not afford extras like football boots. But not this time.The 20 year old from West Auckland has been offered a place at the City College of San Francisco and a spot on the university’s American football team, the Rams.He is determined not to let money get in the way any longer.Mad about sport, but unable to permanently join a team due to “family issues”, cheap nfl jerseys Noema always longed to play rugby as a kid.He said his childhood was spent moving from place to place.”I couldn’t really settle down into a team, and even when I did at one point, I didn’t have any boots so I couldn’t actually show up to any of the trials.”Noema said his single mother worked hard for her three kids, but the family never really had the money and “even struggled a little bit for food”.”She had to feed all three of us, so asking for boots was a big ask. James will comment further on our intense focus around creative excellence and storytelling, the consumer experience, and on our operating strength cheap nfl jerseys and execution. But on the point of financial strength, I did want to underscore our ongoing commitment to having 21st Century Fox in a strong financial position to pursue opportunities while providing appropriate levels of shareholder returns.. Marie cheap nfl jerseys produced ray ban new wayfarer eyeglasses a saucepan, an earthen vessel, a stew pan, and several plates oakley store locations piled on each other, in one of which there were voice coach the remains of some soup. These articles Bertot locked up oakley cycling glasses in the wholesale jerseys china kitchen cupboard, and took away the key with oakley hdo him. It still does.”The game was the only one in the NFL between 0 2 teams, and looked it. The Dolphins won because Browns kicker Cody Parkey signed Saturday as an injury replacement missed three field goal attempts, including a 46 yarder on the Cheap china Jerseys final play of regulation.”It’s a terrible way to win,” Miami defensive tackle Ndamukong Suh said. wholesale china jerseys First and foremost, you’ll need an image that you’d like to transferWhen considering an image, keep in mind that light colors may not produce results like solid, dark colors. You’ll be printing the iron on transfer with your home printer. Ideally, go up one shoe size, sometimes even a size and a half, she advises. “You need space in the toe box so your feet can move.

back Back to NVB Online