back Back to NVB Online

I-sa 25

Ca Ngợi Vì Được Giải Thoát
1Lạy CHÚA, Ngài là Đức Chúa Trời tôi.
Tôi tôn vinh Ngài, ca ngợi danh Ngài.
Vì Ngài đã làm những việc kỳ diệu
Cách hoàn toàn thành tín,
Là những việc đã định từ xưa.
2Vì Ngài đã làm cho thành trở nên một đống đất,
Thành lũy kiên cố trở nên đổ nát,
Dinh thự của người ngoại quốc không còn là thành nữa,
Nó sẽ chẳng bao giờ được xây cất trở lại.
3Cho nên dân tộc hùng cường sẽ tôn vinh Ngài,
Thành của các nước bạo ngược sẽ kính sợ Ngài.
4Vì Ngài là thành tín cho kẻ nghèo,
Là thành trì cho kẻ khốn khó trong cơn gian nan của họ;
Là nơi trú ẩn khỏi cơn bão tố,
Là bóng mát tránh cơn nóng cháy
Khi hơi thở của kẻ bạo ngược
Như bão tố thổi vào tường thành,
5Như sức nóng trong sa mạc.
Ngài khuất phục tiếng huyên náo của người ngoại quốc
Như sức nóng dưới bóng mát của đám mây;
Tiếng hát của kẻ bạo ngược im bặt.
6Tại núi nầy, CHÚA Vạn Quân sẽ ban cho mọi dân tộc
Một tiệc yến béo bổ,
Một tiệc yến với rượu ngon;
Thịt béo với tủy; rượu ngon tinh khiết.
7Tại núi nầy, Ngài sẽ hủy diệt
Cái màn che mặt phủ trên tất cả các dân tộc,
Tấm khăn che trên khắp các nước.
8Ngài sẽ hủy diệt sự chết đến đời đời.
CHÚA sẽ lau ráo nước mắt
Trên mọi mặt;
Ngài sẽ cất đi sự nhục nhã của dân Ngài
Trên toàn quả đất.
Vì CHÚA đã phán vậy.
9Vào ngày ấy người ta sẽ nói rằng:
“Kìa, đây là Đức Chúa Trời của chúng ta.
Chúng tôi đã trông đợi Ngài để Ngài cứu rỗi chúng tôi.
Đây là CHÚA mà chúng ta đã trông đợi,
Chúng ta hãy hân hoan và vui mừng trong sự cứu rỗi của Ngài.”
10Vì tay CHÚA sẽ đặt trên núi này,
Nhưng Mô-áp sẽ bị chà đạp tại chỗ nó
Như rơm rạ bị chà đạp nơi hố phân.
11Dù họ giương tay
Như người bơi lội giương tay để bơi;
Ngài sẽ hạ sự kiêu ngạo của nó xuống
Dù tay nó khéo léo.
12Những nơi cao, kiên cố trên thành ngươi,
Ngài sẽ phá đổ, sẽ hạ xuống,
Ném xuống đất,
Xuống tận bụi đất.

We also noticed that management tried to talk down results in China, going as far as to say a 3% increase in constant currency future orders may not be indicative of performance. Our big worry here is that China’s economy is in worse shape than it seems because a slowdown in China could hit several pockets of global growth. “At first, just kind of come in and put your head down and work hard, and just kind of stay low and gain their respect,” he said during a news conference last week. “I think you have to do that for a little while and once you do that then you can begin to lead fake oakleys outlet and be the leader that you need to be, and as a quarterback you have to do that.”. 3. The Mellow Mushroom. But what I remember the most is the parents that came up to me afterwards and told me how they thought I should’ve been a starter all along. No one spoke up for me! I had to do it myself. The rest of the figures sport Taco’s crazed, wide eyed expression of war time rage, with the exception of Sergeant Scoop. A half melted chocolate and vanilla ice cream cone that, judging by his googly eyes and retard smile, was drafted into this war of dinnertime dominance straight out of his “special care” institution.. In last three vs. Patriots, Fitzpatrick has thrown for 928 yards, seven TDs, one INT for 102.4 rating. “This is because the loan officers and the credit officers typically work in the same building and are able to work on a loan together and find the best way to get it done. Small business loans typically require careful thought and creativity. Do NOT use pine. It emits a very corrosive smoke when burnt/scorched, and it will not do your lungs any good at all. So, but I cheap oakleys do have some suggestions for you. Now, one of the things you can do to make your workout less painful is go into your agility drills, because with agility drills you can break your workout or you can actually stop, you know, take a little break and then go back to it. If this occurs, play will stop if the next player who plays the puck is on the same team as he who touched the puck hockey jerseys with a high stick. Also, if hockey jerseys a goal is scored by a player who last touched the puck with a high stick, that goal will not be counted and the face off will come to the face off circle or dot closest to where that player cheap football jerseys was standing at the time of the high stick. His team had not made the playoff for three years, and his defense was awful. Now, you could say, Mike Shanahan, he’s supposed to be good at offense. As for what the Trojans can control, they can only continue to play well and hope to position themselves for the biggest bowl cheap jerseys possible. Nothing less than authentic nfl jerseys a smackdown of struggling Notre Dame (4 7), which coughed up a pair of 17 point leads last week in a 34 31 home loss to Virginia Tech, is expected..

back Back to NVB Online