back Back to NVB Online

I-sa 24

Sự Phán Xét Quả Đất
1Nầy CHÚA sẽ tàn phá quả đất
Và làm cho nó hoang tàn.
Ngài sẽ bóp méo mặt đất
Và làm dân cư tan lạc.
2Thầy tế lễ cũng như dân chúng,
Tôi trai cũng như ông chủ,
Tớ gái cũng như bà chủ,
Người mua cũng như kẻ bán,
Kẻ cho mượn cũng như người mượn,
Chủ nợ cũng như người thiếu nợ;
3Quả đất sẽ bị tàn phá, tan nát,
Bị cướp bóc và chiếm đoạt.
Vì CHÚA đã phán lời này.
4Quả đất sẽ bị khô hạn và tàn héo,
Thế giới mòn mỏi và tàn héo,
Những kẻ được tôn trọng trên đất mòn mỏi.
5Quả đất bị dân cư làm ô uế;
Vì họ không tuân luật,
Vi phạm điều lệ,
Phạm giao ước đời đời.
6Cho nên sự rủa sả đã ăn nuốt đất,
Dân cư phải mắc tội.
Cho nên dân cư trên đất bị thiêu đốt,
Chỉ có ít người còn sót lại.
7Rượu mới khô hạn, cây nho mòn mỏi,
Mọi tấm lòng vui tươi đều than thở.
8Tiếng trống vui vẻ đã dứt,
Tiếng vui nhộn đã ngừng,
Tiếng đàn vui vẻ đã tắt.
9Người ta không còn uống rượu ca hát,
Rượu mạnh trở nên đắng cho người uống.
10Thành rối loạn đã sụp đổ,
Mọi nhà đều đóng cửa, không ai vào được.
11Người ta kêu la trên đường phố để tìm rượu,
Mọi sự hân hoan trở nên tối tăm,
Mọi sự vui vẻ trên đất biến mất.
12Trong thành chỉ còn tiêu điều,
Cổng thành bị đập phá tan nát.
13Các dân trên đất sẽ như vậy,
Sẽ như cây ô-liu bị rung;
Như mót nho sau khi
Mùa hái nho đã hết.
14Họ cất tiếng ca hát vui mừng,
Từ biển cả họ tung hô sự uy nghiêm của CHÚA.
15Cho nên hỡi người ở phương đông, hãy tôn vinh CHÚA.
Hỡi người ở các hải đảo hãy tôn vinh danh CHÚA,
Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên
16Từ đầu cùng quả đất chúng tôi nghe những bài hát ca ngợi:
“Hãy tôn vinh Đấng Công Chính.”
Nhưng tôi nói: “Tôi mệt mỏi, tôi mệt mỏi,
Khốn nạn cho tôi.
Những kẻ phản bội,
Những kẻ phản bội phản trắc lắm.”
17Hỡi dân cư trên đất, kinh hoàng,
Hầm hố và bẫy lưới đang chờ đợi các ngươi.
18Người nào trốn thoát khi nghe tiếng kinh hoàng
Sẽ rơi xuống hố.
Người trèo lên miệng hố
Sẽ bị mắc bẫy
Vì các cửa sổ trên trời đều mở,
Các nền của đất đều rung chuyển.
19Quả đất bị vỡ tan tành;
Đất bị nứt rạn,
Đất bị rung chuyển dữ dội.
20Đất nghiêng ngả như người say;
Lắc lư như chiếc chòi tranh.
Tội lỗi nặng trĩu trên đất;
Nó sẽ sụp đổ và không dậy được nữa.
21Vào ngày ấy CHÚA sẽ hình phạt
Các cơ binh trên trời
Và các vua chúa của loài người dưới đất.
22Họ sẽ bị tập trung lại
Như tù binh dưới hầm sâu
Và bị nhốt trong ngục.
Sau nhiều ngày họ sẽ bị hình phạt.
23Mặt trăng sẽ bối rối, mặt trời sẽ hổ thẹn
Vì CHÚA Vạn Quân sẽ cai trị
Trên núi Si-ôn tại Giê-ru-sa-lem
Một cách vinh quang trước mặt các trưởng lão.

Titans overwhelm Ravens for Munchak’s first win Matt Hasselbeck (8) of the Tennessee Titans drops back to pass against the Baltimore Ravens during the first half at LP Field on Sept. 18, 2011 in Nashville, Tenn. When you do what you love to do, it’s not really a juggle so much. It is just living in your purpose. However, the phone does include a touchscreen for easy launch of apps or so you can perform tasks just with a few taps. The touchscreen is fully functional with the phone’s new Windows Mobile 6.5 interface enhancements, which include a Today screen like the Zune, Lock Screen Notification and the new Start menu as well. Let us see what amount gucci tshirt of credit can be attached to the evidence of these three gucci slides witnesses. Friley was the first to Baratas Ray Ban be examined. I think it cheap jordan is an intelligent sport played like a Fake ray bans chess game strategy, with the added benefit of guys in tight uniforms. You don’t have to be one of those sports fanatics to understand the game. “What would a queen bee cheap oakleys doing flying around? Because they don’t fly around usually.”Another said it was strange time of the cheap nfl jerseys day to be transporting bee hives.”Not unless it was cold or wet. Queen bees don’t sting humans . Sports Illustrated, CBS and Yahoo. The coolest part is if you go to YouTube Sports Videos. Total adjusted SG expense improved 20 basis points to 37.4% in the quarter, the company leverage rent, central and earnings expense. Selling salary expense in total however deleveraged by 10 basis points. Improve Your SpeedIt might sound odd that getting faster helps you improve your endurance for sports, as they are thought of as opposing qualities. The reason improving your speed will in turn improve your endurance Replica Oakleys is due to the concept of “speed reserve” that was introduced by the late Charlie Francis. ALCHABAOUN: Yes. It really is. After meeting other trans people, he told me cheap ray bans that his life had changed.”I finally feel that I don’t have to hide being trans,” he said. “Having the chance to speak to other teens that have found acceptance has given me the confidence to be myself and not hide anymore, and knowing I will find someone to love me for being me is amazing. As with everything else on this list, scientists are doing a lot of shrugging and guesstimating at what we’re actually looking at. After all, the water cloud is 10 billion light years away, so it’s not like the next generation of astronauts are going to be packing their swimming trunks or anything.

back Back to NVB Online