back Back to NVB Online

I-sa 23

Lời Tiên Tri Nghịch Ty-rơ
1Lời tiên tri về Ty-rơ:
Hỡi các tàu bè Ta-rê-si, hãy than khóc
Vì nó đã bị hủy phá
Không còn nhà cửa hay hải cảng.
Từ vùng đất Kít-tin
Người ta đã nghe tiếng đồn.
2Hãy nín đi, hỡi dân cư hải đảo,
Hỡi các thương nhân ở Si-đôn,
Là nơi đầy khách vượt biển.
3Trên các biển lớn,
Nguồn lợi của ngươi là hạt giống từ Si-hô,
Mùa màng của sông Ninh.
Ngươi là thị trường của các nước.
4Hỡi Si-đôn, hãy hổ thẹn vì biển đã nói,
Thành lũy của biển cả đã tuyên bố:
“Ta không đau đẻ cũng không sinh con,
Ta không nuôi con trai cũng không dưỡng con gái.”
5Khi tin tức đến Ai Cập,
Người ta sẽ đau khổ khi nghe tin tức về Ty-rơ.
6Hãy chạy qua Ta-rê-si.
Hỡi dân cư hải đảo, hãy than khóc.
7Có phải đây là thành vui vẻ của các ngươi không?
Là thành có từ xa xưa,
Thành đã gởi người
Đi xa lập nghiệp.
8Ai là người đã định điều này nghịch cùng Ty-rơ?
Là thành ban phát các mão miện;
Thành có thương nhân là các hoàng tử;
Thành có các nhà buôn được tôn trọng khắp đất.
9 CHÚA Vạn Quân đã định như vậy,
Để làm ô uế sự kiêu ngạo của tất cả vinh hiển
Và làm nhục mọi kẻ được tôn trọng trên đất.
10Hỡi con gái Ta-rê-si,
Hãy đi xuyên qua đất ngươi như sông Ninh,
Không còn hải cảng cho ngươi.
11Cánh tay Ngài đã giương lên trên biển,
Ngài làm các vương quốc rúng động.
CHÚA đã ra lệnh về Ca-na-an
Để hủy diệt các thành lũy của nó.
12Ngài phán: “Ngươi sẽ chẳng được vui mừng nữa,
Hỡi con gái đồng trinh tại Si-đôn bị áp bức,
Hãy đứng dậy, chạy qua Kít-tin,
Ở đó ngươi cũng không được bình an đâu.”
13Hãy xem đất người Canh-đê,
Dân này không là gì cả.
Người A-si-ri đã làm cho nó
Thành chỗ ở của thú rừng;
Chúng dựng tháp vây thành;
Chúng cướp sạch
Và làm cho các lâu đài hoang tàn.
14Hỡi tàu bè Ta-rê-si, hãy than khóc
Vì thành lũy các ngươi đã bị hủy diệt.
15Lúc ấy thành Ty-rơ sẽ bị quên lãng trong bảy mươi năm, như năm tháng của một vua. Mãn bảy mươi năm, thành Ty-rơ sẽ như bài hát của một cô điếm.
16“Hỡi cô điếm đã bị lãng quên,
Hãy lấy đàn, đi khắp thành.
Hãy đàn thật hay, hát nhiều bài hát,
Để người ta nhớ đến mầy.”
17Mãn bảy mươi năm CHÚA sẽ thăm viếng Ty-rơ và nó trở lại thực hành nghề cũ, buôn hương với tất cả các vương quốc trên mặt đất.
18Nhưng hàng hóa và tiền công của nó sẽ được để riêng ra cho CHÚA, không tích trữ cũng không cất giấu. Hàng hóa ấy sẽ cung cấp thực phẩm dồi dào và quần áo đẹp đẽ cho những người ở trước mặt CHÚA.

Now that the league has finally agreed to this settlement, these benefits are finally within our reach. We urge our fellow retired players to embrace them.Kevin Turner spent eight seasons in the NFL playing for the New England Patriots and Philadelphia Eagles. I was clueless. I knew I was a homosexual, but there was no chance I would ever act on those desires, even when confronted by another cowboy named Buck who wanted to wrestle naked. It’s been waiting to come out. It took way too long to do so but it was nice to be able to do it in Wholesale Jerseys that fashion,” he said.. Once planning has been established and organization has begun, motivation becomes necessary to carry out said plans and maintain the established organization. Motivating (or directing) is also necessary in order to determine where each company or team member should dwell within the organizational confines. I’m going to do it on the step first, so I’m just going to take my right leg on Cheap Football Jerseys the cheap fake oakleys step and just add, pull the knee up towards the chest. I’ll even do it facing you. It was December 2, 2010, and a number of you didn’t have much to do to prepare for Christmas that year, so you came up to uptown to our big Investor Day meeting. And as I think back on it, I mean, this was one of the slides, we talked about building a diversified growth story. There are benefits to resting Gronkowski thatwould go beyond Cheap NFL Jerseys just having a healthy body inside uniform No. 87 when it mattered most. It’s far too cynical to dismiss the entire event tickets industry as corrupt. Most states have enforceable (and enforced) laws designed to protect against consumer price gouging. He was humble. He was a team guy,” former Colorado coach Bill McCartney told The Associated Press.. The problem for Allen over the fake oakleys last couple years has been injuries. He can’t seem to stay completely healthy. Cutting back on the sugar by drinking the juice made with the Stevia sugar substitute is an option to consider. Talk to your physician, try the Cheribundi or another tart cherry drink, and even eat tart cherries. It’s strange how much can change so fast. Just one week ago I drove from London from Barnsley to spend the evening with my friends Chris and Megan. Suzi Perry and Murray Walker introduce highlights of three classic races from the F1 archives. There’s a chance to relive the final race of the 1996 season in Cheap Football Jerseys Japan when Damon Hill made F1 history, becoming the first son of an F1 world champion to follow in his father’s footsteps and win the world cheap oakleys title..

back Back to NVB Online