back Back to NVB Online

I-sa 1

1Đây là các khải tượng mà tiên tri I-sa, con trai A-mốt, thấy về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem trong thời các vua Ô-xia, Giô-tham, A-cha và Ê-xê-chia của Giu-đa.
2Hỡi các từng trời, hãy nghe, hỡi đất hãy lắng tai nghe.
Vì CHÚA phán:
“Ta đã nuôi nấng và trưởng dưỡng con cái,
Nhưng chúng nó chống đối Ta.
3Bò biết chủ mình,
Lừa biết máng của chủ.
Nhưng Y-sơ-ra-ên không biết,
Dân ta không hiểu.”
4Ôi, một nước tội lỗi,
Một dân phạm tội nặng nề.
Dòng dõi của những người gian ác,
Con cái làm điều bại hoại.
Họ đã từ bỏ CHÚA,
Khinh bỉ Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.
Họ đã quay mặt đi; bước giật lùi.
5Tại sao ngươi muốn bị đánh nữa?
Ngươi vẫn tiếp tục phản loạn sao?
Mọi đầu đều bị thương tích,
Mọi lòng đều bị đau đớn.
6Từ bàn chân đến đỉnh đầu,
Không có chỗ nào lành.
Chỉ toàn là vết bầm, lằn roi,
Vết thương chảy máu;
Chưa được rửa sạch, chưa băng bó
Và chưa được xức dầu cho dịu.
7Đất nước ngươi hoang tàn,
Các thành bị lửa thiêu đốt.
Người ngoại quốc ăn nuốt ruộng đất ngươi
Ngay trước mặt ngươi.
Nó sẽ bị hoang tàn như bị ngoại bang lật đổ.
8Con gái Si-ôn bị bỏ lại
Như chòi canh trong vườn nho,
Như lều canh nơi ruộng dưa,
Như thành bị vây.
9Nếu CHÚA Vạn Quân
Không chừa lại cho chúng ta một ít người sống sót,
Thì chúng ta đã như thành Sô-đôm
Và trở nên như Gô-mô-rơ rồi.
10Hỡi giới lãnh đạo Sô-đôm,
Hãy nghe lời CHÚA phán.
Hỡi dân Gô-mô-rơ,
Hãy lắng tai nghe Kinh Luật của Đức Chúa Trời chúng ta.
11 CHÚA phán: “Muôn vàn tế lễ của các ngươi
Có nghĩa gì đối với Ta?
Ta đã chán ngán các tế lễ thiêu
Chiên đực, mỡ thú vật mập,
Ta không vui về huyết của
Bò đực, chiên con và dê đực.
12Khi các ngươi đến hiện diện trước mặt Ta,
Ai đòi hỏi thứ này từ tay các ngươi?
Là người chà đạp các hành lang Ta.
13Đừng dâng tế lễ chay vô ích cho Ta nữa;
Ta ghét mùi hương;
Ngày trăng mới, ngày Sa-bát, các lễ hội,
Ta không chịu nổi các ngày lễ trọng thể cùng tội ác.
14Linh hồn Ta ghét các ngày trăng mới
Và các kỳ lễ hội của các ngươi.
Các lễ ấy trở thành gánh nặng cho Ta,
Ta lấy làm mệt mỏi để gánh chúng.
15Khi các ngươi đưa tay lên cầu nguyện,
Ta che mắt ta khỏi các ngươi;
Dù khi các ngươi cầu nguyện nhiều,
Ta sẽ chẳng nghe.
Tay các ngươi đầy máu.
16Hãy tắm rửa, hãy làm cho mình tinh sạch.
Hãy loại bỏ những việc ác
Khỏi trước mắt Ta.
Đừng làm ác nữa.
17Hãy học làm điều thiện,
Tìm kiếm công bình,
Sửa sai kẻ hà hiếp,
Binh vực kẻ mồ côi,
Biện hộ cho người góa bụa.”
18 CHÚA phán:
“Bây giờ, chúng ta hãy đến, tranh luận với nhau:
Dù tội lỗi ngươi đỏ như vải điều
Sẽ trở nên trắng như tuyết.
Dù đỏ như màu đỏ thẵm,
Sẽ trắng như lông chiên.
19Nếu các ngươi mong muốn và vâng lời,
Các ngươi sẽ ăn sản vật tốt lành của đất.
20Nhưng nếu các ngươi từ khước và phản loạn
Các ngươi sẽ bị gươm ăn nuốt;”
vì miệng CHÚA đã phán.
21Thế nào một thành trung nghĩa
Đã trở thành gái điếm?
Thành vốn đầy công bình
Và công chính cư ngụ,
Nhưng nay toàn những kẻ giết người.
22Bạc của ngươi đã biến thành cặn bã,
Rượu nho ngươi đã bị pha lẫn nước.
23Các hoàng tử của ngươi là những kẻ phản loạn,
Là bạn với phường trộm cướp.
Mỗi người đều yêu của hối lộ,
Chạy theo quà biếu.
Họ không bênh vực kẻ mồ côi,
Không xét duyên cớ cho người góa bụa.
24Vì vậy, CHÚA Vạn Quân,
Đấng Quyền Năng của Y-sơ-ra-ên phán:
“Này, Ta sẽ rửa hận đối với những kẻ đối nghịch Ta
Và báo thù các kẻ thù Ta.
25Ta sẽ trở tay chống ngươi,
Ta sẽ luyện lọc cặn bã ngươi như với nước tro.
Và tinh luyện mọi tạp chất nơi ngươi.
26Ta sẽ phục hồi các quan án của các ngươi như thuở xưa,
Các cố vấn của các ngươi như lúc ban đầu.
Bấy giờ, ngươi sẽ được gọi là
Thành công chính,
Thành trung nghĩa.”
27Si-ôn sẽ được cứu chuộc bởi sự công bình,
Và những người trong thành ăn năn nhờ sự công chính.
28Nhưng những kẻ phản loạn cùng người tội lỗi sẽ bị đánh tan
Và những kẻ từ bỏ CHÚA sẽ bị tiêu diệt.
29“Vậy các ngươi sẽ hổ thẹn vì các cây sồi
Mình ưa thích
Và xấu hổ vì các vườn cây
Mình đã chọn lựa.
30Vì các ngươi sẽ như cây sồi lá khô héo,
Như vườn cây không có nước.
31Người mạnh mẽ sẽ trở nên vỏ khô,
Công việc của nó như mồi lửa.
Cả hai sẽ cùng nhau cháy,
Không ai dập tắt được.”

During and after your education, the way to hone your skills in photography is to shoot often. Naturally, cheap oakleys that’s going to involve investing in your own equipment. Half an hour later, they sent one hostage out with a typewritten note: They wanted a getaway car, a helicopter and 17 million deutchemarks (about $12.2 million in 1995 dollars). After negotiations, jordan sale 5 million marks were delivered at 9:30pm as a down payment. AEG spent $27 million on a 10,000 page environmental impact report for its Farmers Field proposal in 2012, company officials estimate, and another $50 million cheap jerseys on the cheap mlb jerseys now scrapped project all told. While the Inglewood and Carson plans have many costs that aren’t disclosed in campaign filings from architects to lawyers to land deals both saved similarly big bills because of a new state law that exempts projects proposed by ballot initiative from the environmental impact review process.. The Packers also have a dangerous TE in Jared Cook. CB Leodis McKelvin will play after clearing the NFL’s concussion protocol, but he is not having a good season. A flagrant foul 2 is more serious and occurs when the contact is excessive and unsportsmanlike. This type of foul warrants immediate ejection, a possible suspension and a fine not more than $35,000.. Now I’m going to turn to the front so you can see I don’t clop wide like this. I’m going to clap nice and narrow. The size of each block side 6 6 and it it really spacious when the whole thing is put together. It does require alot of beads to up the size (4 perler beads for each one used in the original pattern), but once I got working I seemed to zoom through making it! Took about 3 days total to make both, working off and on. Jy Simpkin is there with him now, having moved from Mooroopna to take part in the school’s cheap oakleys Indigenous program last year. Jake Waterman watched his older brother Alex get drafted to West Coast two drafts ago, only cheap nfl jerseys to get ground down by glandular fever and adrenal fatigue. His third year in the league should show continued progression. Mr. Acai has been and will continue being the wholesale nfl jerseys most talked about nutritional aid for all types of people. This superfood is capable of benefiting so many people with its many positive attributes. HBO and Showtime already have announced plans for stand alone Internet offerings, and CBS launched one in October. Those don’t include live sports, though.. Just think. If you are moving faster, then that means your body mass is moving faster and thus you will collide harder with your opponent and possibly cause a fumble with your tackle..

back Back to NVB Online