back Back to NVB Online

Hê-bơ-rơ 6

Tiến Lên! Đừng Bội Đạo!
1Vì thế, chúng ta hãy từ bỏ bài học vỡ lòng về đạo lý của Chúa Cứu Thế mà tiến lên bậc trưởng thành, tức là không cần phải đặt lại nền móng cho giáo lý ăn năn từ bỏ những công việc chết, đức tin nơi Đức Chúa Trời, 2giáo huấn về phép báp-tem, lễ đặt tay, sự sống lại của người chết và sự phán xét đời đời. 3Đây là điều chúng ta sẽ làm nếu Đức Chúa Trời cho phép.
4Những người từng được soi sáng, từng nếm ân tứ thiên thượng, từng dự phần về Thánh Linh, 5từng kinh nghiệm lời tốt lành của Đức Chúa Trời cũng như các quyền năng của đời tương lai. 6Nếu họ sa ngã thì không thể nào phục hồi để ăn năn trở lại; họ đã tự mình đóng đinh Con Đức Chúa Trời một lần nữa và công khai sỉ nhục Ngài.
7Vì đất mà được mưa dồi dào đượm nhuần, sinh cây cỏ ích lợi cho người canh tác thì nhận được phúc lành từ Đức Chúa Trời. 8Nhưng nếu sinh gai gốc, chà chuôm thì đất trở thành vô giá trị, gần bị rủa sả và cuối cùng bị thiêu đốt.
9Thưa anh chị em thân yêu, dù nói thế, chúng tôi tin chắc rằng trường hợp của anh chị em thì tốt đẹp hơn, là những điều tốt đẹp cặp theo sự cứu rỗi. 10Vì Đức Chúa Trời đâu có bất công mà quên công tác của anh chị em và lòng yêu thương anh chị em đã tỏ ra vì danh Ngài khi phục vụ các thánh đồ và hiện nay vẫn còn phục vụ. 11Nhưng chúng tôi mong muốn mỗi người trong anh chị em cũng bày tỏ lòng nhiệt thành như thế, để nhận thức được sự bảo đảm đầy đủ về niềm hy vọng cho đến cuối cùng, 12để anh chị em đừng biếng nhác, nhưng noi gương những người đã hưởng trọn lời hứa bởi đức tin và lòng kiên nhẫn.
Lời Hứa Của Đức Chúa Trời
13Khi Đức Chúa Trời hứa với Áp-ra-ham, vì không thể chỉ ai lớn hơn mình nên Ngài chỉ chính mình Ngài mà thề rằng: 14“Chắc chắn Ta sẽ ban phúc lành cho con và gia tăng dòng dõi con.” 15Áp-ra-ham đã kiên nhẫn nên nhận được điều Chúa hứa.
16Người ta thường nhân danh một vị lớn hơn mình mà thề nguyện, nếu có việc tranh chấp thì kết cuộc lấy lời thề mà xác định. 17Đức Chúa Trời cũng thế, muốn càng chứng tỏ mục đích không thay đổi của Ngài cho những người thừa hưởng lời hứa, Ngài đã xác nhận bằng lời thề. 18Để nhờ hai điều không thay đổi đó, là những điều Đức Chúa Trời không thể nào nói dối mà chúng ta, những người trốn vào nơi ẩn náu, được khích lệ mạnh mẽ, nắm lấy niềm hy vọng đặt trước mặt mình. 19Chúng ta có hy vọng nầy như cái neo vững vàng bền chặt của linh hồn, đi vào bên trong bức màn, 20là nơi thánh Đức Giê-su đã ngự vào, như Đấng Tiên Phong đại diện chúng ta, khi Ngài trở nên vị thượng tế đời đời, theo dòng Mên-chi-xê-đéc.

lions and ravens get key wins while chargers fall to bucsToday the NFL play offs begin with the wild card round, the start of the road to Super Bowl 50 (rather than the usual Roman numeral, L, in keeping with the sport’s gladiatorial leanings), to be held in Santa Clara, California, on 7 February. As the two top seeds in their conference, neither the Panthers nor the Cardinals will be in action this weekend, each rewarded with a bye to next weekend’s divisional round.. This development could be similar to the Fake ray bans smartphone market when Apple first introduced the iPhone. Originally thought to be a niche market for wealth consumers, they have now taken over the wireless phone market. “The game, the game I love, the game that made me who I am,” Ortiz said. “The game that I look forward to (getting) better every day is something that I’m definitely going to carry for the rest of my life. How airports are addressing long lines and “woefully understaffed” TSAJohnson said that nationwide 90 percent of Fake ray bans travelers experience an average of a 30 minute wait or less longer in busier airports such as in Chicago, Los Angeles and Newark. But he said that becoming a TSA PreCheck member would help cut the wait down to an average of five minutes or less.. 1. Find a team with lots of speed and choose them. The two have been engaged in a bitter divorce and custody battle, and now domestic violence has been added to the mix. The wife in this matter has been charged and is Wholesale China Jerseys currently in jail.. Granted, most of us would welcome anything that might diminish those “mesothelioma” ads that seem to be everywhere, but maybe you would feel differently if you knew that was a deadly cancer caused by breathing in asbestos fibers. Asbestos is still not banned in the United States and the replica oakleys litigation industry resulting from its use tops $10 billion a year it’s bigger than the NFL.. Wholesale Jerseys Numerous Replica Oakleys surveys have found out that around 17% of Americans are taking up second jobs in order to make ends meet, afford some more luxuries, or to simply save some money. If you too are planning to take up one, you will be glad to hear that there are a lot of options available for you. “I started to get so many letters hundreds and thousands of letters,” he says. As Oher heard from more and more former foster children, he realized that sharing his story in his own words had the power to help others. That indicates that that jersey is authentic. The only difference between getting an autographed jersey like the Vince Young and a jersey like the Matt Liner, is that you’re going to pay more for the authentic jersey because hockey jerseys the authentic jersey costs more.

back Back to NVB Online