back Back to NVB Online

Hê-bơ-rơ 4

1Vậy, chúng ta hãy kính sợ kẻo có ai trong anh chị em bị rớt lại trong khi lời hứa cho vào sự an nghỉ của Ngài vẫn còn hiệu lực. 2Vì chúng ta cũng được nghe truyền giảng Phúc Âm như họ được nghe ngày trước, nhưng sứ điệp họ nghe chẳng có lợi ích gì vì họ đã không kết hợp với đức tin khi nghe. 3Còn chúng ta đã tin cậy nên được vào sự an nghỉ, đúng như Ngài đã phán:
“Ta đã thề trong cơn thịnh nộ:
‘Chúng sẽ chẳng được vào sự an nghỉ Ta.’ ”
Dù công việc của Ngài đã hoàn tất từ khi sáng tạo vũ trụ.
4Trong Kinh Thánh có chỗ nói về ngày thứ bảy như sau: “Và ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời nghỉ tất cả các công việc mình.”
5Cũng vấn đề này, Ngài lại phán: “Chúng sẽ chẳng được vào sự an nghỉ Ta.”
6Vậy vẫn còn một số người sẽ được vào sự an nghỉ đó, và những người trước kia được nghe Phúc Âm nhưng không được vào đó vì không vâng phục. 7Nên Đức Chúa Trời lại ấn định một ngày khác gọi là “ngày nay,” vì sau một thời gian dài Ngài phán dạy qua Đa-vít như đã nói ở trên:
“Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài
Thì đừng cứng lòng.”
8Nếu Giô-suê thật cho họ an nghỉ, thì sau khi đó Đức Chúa Trời đã không phán về một ngày khác. 9Thế thì vẫn còn sự an nghỉ ngày thứ bảy cho dân Đức Chúa Trời, 10vì người nào vào sự an nghỉ đó thì nghỉ các công việc mình cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài.
11Vậy, chúng ta hãy gắng sức vào sự an nghỉ đó, để không một ai sa ngã vì theo gương những kẻ không vâng phục.
12Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và đầy năng lực, sắc bén hơn mọi gươm hai lưỡi, xuyên thấu, đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tủy, xét đoán các tư tưởng, và ý định trong lòng người.
13Không có tạo vật nào che giấu được Đấng Tạo Hóa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mắt Ngài là Đấng chúng ta phải báo cáo mọi việc losartan potassium 25mg.
14Vậy, vì chúng ta có vị thượng tế vĩ đại đã vượt qua các tầng trời là Đức Giê-su, Con Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy giữ vững niềm tin; 15vì chúng ta không có một vị thượng tế chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối chúng ta, nhưng vị thượng tế này đã chịu cám dỗ đủ mọi mặt cũng như chúng ta song không hề phạm tội. 16Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngai ân sủng, để được thương xót và tìm được ân sủng khả dĩ giúp đỡ chúng ta kịp thời.

“Got blankets from our rooms, and we’re all huddled on the street, no aftershocks for a while.” After the Haitian earthquake, Internet users quickly became used to donating to relief organizations either online or through their mobile phones. Unfortunately, there were more than wholesale football jerseys a few scam artists on the prowl, too, seeking to take advantage cheap nfl jerseys of the world’s generosity.. Typically the labels slide into the plastic wholesale jerseys tabs, and the tabs can be inserted into the slots on the inside top rim of the folders. Stagger the tabs along the tops of the folders so that all of the tabs can be easily seen when the drawers are opened.. I had to earn my stripes. I didn’t come from an acting background or a performing arts school.”. They can be pushed against the wall out of the way when not in use or adjusted to create additional seating for entertaining oakleys outlet guests. This is a good solution for a house that lacks a formal dining room.. Leading up to tonight, there are mock drafts. They’re a big deal, whether it’s ESPN experts or people in your office. He made me a radically better human being.” One evening when the Suns were on the road, Steve discovered that cheap oakleys sunglasses Griffin had watched the game from home instead of traveling. “I’m proud of you,” he told him.. Two, whenever there’s talk of someone from the LGBTQ community, there’s the tendency to focus on their sexuality. (For contrast, see the August 2014 Sports Illustrated interview with Roger Federer. It’s hard to spot a pyramid scheme; however, the Federal Trade Commission (FTC) says a sure way to spot one cheap oakleys sunglasses is via “lack of retail sales” and “inventory loading.” Inventory loading is where new recruits are required to purchase large amounts of inventory they will probably never sell with all the profits going to the higher ups in the pyramid. If one is promised the product is selling like wild fires and upon research, it’s revealed the only people buying the product are those inside the pyramid then this is known as lack of retail sales. “This does not reflect some of the success that he’s having and has had. I do have reason to be encouraged about his future.”. A few years back, we had a rodeo team, but I think it dissolved. I sometimes accompanied the team to practices, along with our horses.. The power of the offense is what got the Denver Broncos to the Super Bowl last season, but perhaps their defense will receive a big boost with the addition of DeMarcus Ware, and be an even Wholesale NFL Jerseys bigger threat next year. The Cowboys released Ware, their all time leader in sacks, in order to save $7.4 million against the salary cap..

back Back to NVB Online