back Back to NVB Online

Hê-bơ-rơ 2

1Vậy, ta càng phải lưu ý hơn nữa đến những điều đã nghe, để khỏi bị trôi lạc. 2Vì nếu sứ điệp của các thiên sứ là chắc chắn và mỗi kẻ phạm pháp, bất tuân đều bị trừng phạt công minh, 3thì ta làm sao thoát khỏi nếu coi thường ơn cứu rỗi vĩ đại đến thế? Ơn cứu rỗi ấy được Chúa truyền dạy từ ban đầu, rồi được những người đã nghe xác nhận cho chúng ta. 4Đức Chúa Trời cũng xác chứng bằng các dấu lạ, phép mầu, nhiều thứ phép lạ và các ân tứ Thánh Linh mà Ngài phân phối theo ý muốn mình.
Đấng Đem Chúng Ta Vào Sự Cứu Rỗi
5Vì Đức Chúa Trời không đặt thế giới tương lai mà chúng ta nói đây dưới quyền các thiên sứ, nhưng một câu trong Kinh Thánh đã chứng quyết rằng:
6“Loài người là gì mà Chúa nhớ đến.
Con loài người là chi mà Chúa lưu ý.
7Chúa đặt con người thấp hơn các thiên sứ một chút.
Chúa đội cho con người mão hoa vinh quang, danh dự
8Và đặt mọi vật dưới chân người.”
Khi đặt mọi vật dưới chân người, Đức Chúa Trời không chừa gì cả. Nhưng hiện nay, chúng ta chưa thấy con người khắc phục vạn vật. 9Nhưng chúng ta lại thấy Đức Giê-su, dù được đặt thấp hơn các thiên sứ một chút, nay lại đội mão hoa vinh quang, danh dự vì Ngài đã chịu chết, để bởi ân sủng Đức Chúa Trời, Ngài chết thay cho mọi người.
10Vì Đức Chúa Trời là cứu cánh và nguồn gốc của vạn vật, khi muốn đem nhiều con cái đến vinh quang, đã hành động thật đúng là khiến Đấng Tác Giả của sự cứu rỗi được hoàn hảo qua các thống khổ. 11Cả Đấng thánh hóa và những người được thánh hóa đều là con một Cha. Vì thế, Đức Giê-su không thẹn mà gọi họ là anh chị em, 12Ngài phán:
“Con sẽ công bố danh Chúa cho anh chị em con.
Giữa hội chúng, Con sẽ ca ngợi Chúa:
13‘Ta sẽ tin cậy Ngài.’ ”

“Tôi đây, với con cái Đức Chúa Trời ban cho tôi.”
14Như thế, vì con cái dự phần vào huyết và thịt nên Ngài cũng dự phần như vậy, để khi chịu chết, Ngài có thể tiêu diệt kẻ thống trị sự chết là quỷ vương 15và giải phóng những người vì sợ chết phải làm nô lệ suốt đời.
16Dĩ nhiên, Ngài không giúp đỡ các thiên sứ nhưng giúp đỡ dòng dõi Áp-ra-ham. 17Vì lý do đó, Ngài phải trở nên giống như anh em Ngài trong mọi mặt để làm vị thượng tế, đầy lòng thương xót và thành tín trước mặt Đức Chúa Trời để đền tội cho dân chúng. 18Vì chính Ngài đã chịu khổ khi bị cám dỗ nên mới có thể giúp đỡ những người bị cám dỗ.

What this boils down to is second chances. New starts. The deal is part of a larger transaction between Yantai Xinchao cheap football jerseys china and a second Chinese firm, according to a stock exchange filing on Saturday. Committee on Foreign Investment, the filing said.. Obviously, that last one isn’t true; the victim wasn’t a kid. The rest is correct. The class action lawsuit filed in Philadelphia accused the NFL of hiding what it knew about the link between concussions and chronic traumatic encephalopathy, the degenerative brain disease that has been found in dozens of former players after their deaths. District Judge Anita B. GOLDMAN: One hopes. I mean it’s a great matchup and certainly should put some interest back in the Eastern Conference, which has been the Miami Heat the Indiana Pacers pushing them a bit and then everyone else. Number one is that, after a basket is scored, the team then would have the entire baseline to run to in bound the ball. It doesn’t have to be any stop. Pro sports organizations may witness this in the form of a star player who pleads guilty to a crime and then requests to return to the field for example, like the situation the NFL’s Baltimore Ravens experienced when star running back Ray Rice was accused of domestic violence in 2014. It can be even more challenging when organization leadership exhibits unethical behaviors or attitudes, like NBA owner Donald Sterling’s racist statements in 2014. Often the attacking team are disadvantaged if one of their players is taken out, yet there’s no immediate punishment for the offending team. That’s not right.If players cheap football jerseys continue to get away with things because referees are reluctant to use the sin Cheap Jerseys from china bin, then they will continue to push things to the limit. He was all pro defensive back. He was a quarterback in high school. 12% of all cheerleaders fall between the ages of 5 13. 12% are dancers, and 62% of all cheerleaders are involved in a second sport. Spanos, he’s the prom king, most popular kid in class. Kroenke is somewhere in the middle.. Australia’s Foreign Minister Kevin Rudd wrote a piece for The Age oakley sunglasses this week in which he voiced Australia’s support for the ‘courage of the citizens who sought what is naturally theirs’ in Syria, Tunisia, Egypt and Libya. But he forgot to mention Yemen, or are we still supporting our ally who has been president since cheap oakleys outlet 1978?. He bought a BMW motorcycle in Anchorage, Alaska. Then, he rode it to the Arctic Ocean on the Dalton Highway. All you need to know how to do is take your back foot and scoop it around. To shove it, it’s going to look something like this. Trump bears little resemblance cheap football jerseys to prominent billionaires such as Warren Buffett, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Michael Bloomberg or Charles Francis Feeney, who have Cheap Football Jerseys dedicated huge sums of their wealth to aiding the less fortunate. There is no evidence that Trump has done much of anything to make the world a better place; what he has left behind is some buildings, along with a lot of wreckage and rancour..

back Back to NVB Online