back Back to NVB Online

Hê-bơ-rơ 11

Sức Mạnh Của Đức Tin
1Đức tin là thực chất của những điều ta hy vọng, là bằng chứng của những việc ta không xem thấy. 2Nhờ đức tin mà người xưa được lời chứng tốt.
3Bởi đức tin, chúng ta hiểu rằng vũ trụ được hình thành bởi Lời Đức Chúa Trời; do đó những vật hữu hình ra từ những sự vô hình.
4Bởi đức tin, A-bên đã dâng lên Đức Chúa Trời một sinh tế tốt hơn lễ vật của Ca-in. Nhờ đó, ông được chứng nhận là người công chính khi Đức Chúa Trời chấp nhận các lễ vật của ông; nhờ đó, dù chết rồi ông vẫn còn nói.
5Bởi đức tin, Hê-nóc được cất lên, không phải thấy sự chết, người ta không tìm thấy ông đâu cả vì Đức Chúa Trời đã cất ông lên. Trước khi được cất lên, ông đã được chứng nhận là người đẹp lòng Đức Chúa Trời; 6không có đức tin thì không thể nào đẹp lòng Đức Chúa Trời vì người đến gần Đức Chúa Trời phải tin Ngài hiện hữu và tưởng thưởng những ai hết lòng tìm kiếm Ngài.
7Bởi đức tin, Nô-ê được cảnh cáo về những việc chưa thấy và ông thành kính đóng một chiếc tàu để cứu gia đình mình; nhờ đức tin đó, ông kết tội thế gian và trở thành người thừa kế sự công chính bởi đức tin.
8Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi đi đến nơi mình sẽ nhận làm cơ nghiệp, ông ra đi dù chẳng biết mình đi đâu. 9Bởi đức tin, ông cư ngụ như một ngoại kiều trong xứ Chúa đã hứa cho mình, sống trong các lều trại cũng như Y-sác và Gia-cốp, là những người đồng thừa kế cùng một lời hứa ấy, 10vì ông mong đợi một thành phố có nền móng do Đức Chúa Trời thiết kế và xây dựng.
11Bởi đức tin, chính Sa-ra dù hiếm muộn và tuổi đã quá cao vẫn nhận được năng lực thụ thai vì bà cho rằng Đấng đã hứa cũng giữ đúng lời hứa. 12Vì thế, chỉ một người coi như đã chết, lại sinh ra con cháu đông như sao trên trời, như cát bãi biển, không thể đếm được.
13Tất cả những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận được những điều Chúa hứa, chỉ trông thấy và chào mừng những điều ấy từ đàng xa, nhìn nhận mình là người xa lạ và lữ khách trên mặt đất. 14Những người nói như thế minh định rằng họ đang tìm kiếm một quê hương. 15Nếu còn nhớ đến quê cũ là nơi họ đã ra đi, tất họ cũng có cơ hội trở về. 16Trái lại, họ mong ước một quê hương tốt hơn, là quê hương ở trên trời, nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn khi được gọi là Đức Chúa Trời của họ vì Ngài đã chuẩn bị cho họ một thành phố.
17Bởi đức tin, Áp-ra-ham dâng hiến Y-sác làm sinh tế khi bị Chúa thử nghiệm. Ông sẵn sàng dâng hiến con một của mình, dù đứa con đó chính là lời hứa ông đã nhận. Vì Đức Chúa Trời 18đã phán bảo ông: “Từ Y-sác, con sẽ có một dòng dõi mang tên con.” 19Vì kể rằng Đức Chúa Trời có khả năng khiến kẻ chết sống lại, nên theo nghĩa bóng Áp-ra-ham đã nhận lại con mình từ cõi chết.
20Bởi đức tin, Y-sác chúc phước cho Gia-cốp và Ê-sau về những việc tương lai.
21Bởi đức tin, Gia-cốp chúc phước cho mỗi con trai của Giô-sép lúc gần qua đời và dựa trên gậy mình mà thờ lạy.
22Bởi đức tin, Giô-sép nói trước về việc con cháu Y-sơ-ra-ên sẽ xuất hành và ra chỉ thị về hài cốt mình lúc sắp lâm chung.
23Bởi đức tin, Môi-se khi mới sinh, được cha mẹ che giấu đi ba tháng vì thấy con kháu khỉnh, không sợ cấm lệnh của vua.
24Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, từ khước tước vị con trai công chúa Pha-ra-ôn, 25thà chịu bạc đãi với con dân Đức Chúa Trời trong một thời gian còn hơn thụ hưởng khoái lạc tội lỗi. 26Ông coi sỉ nhục vì Chúa Cứu Thế là quý hơn châu báu Ai-cập vì ông trông đợi được tưởng thưởng. 27Bởi đức tin, ông rời Ai-cập, không sợ vua giận, vì ông kiên trì như thấy Đấng không ai thấy được. 28Bởi đức tin, ông cử hành lễ vượt qua và sự rảy huyết để kẻ hủy diệt không hại đến các con đầu lòng của dân mình.
29Bởi đức tin, dân Y-sơ-ra-ên đi qua Hồng Hải như đi trên đất khô cạn, còn người Ai-cập thử đi qua lại bị nước biển chôn vùi.
30Bởi đức tin, các tường lũy Giê-ri-cô sụp đổ sau khi dân Chúa đi vòng quanh bảy ngày.
31Bởi đức tin, kỵ nữ Ra-háp không chết với những kẻ vô tín, vì nàng đã tiếp đón các thám tử với lòng hòa hiếu.
32Tôi còn nói gì nữa? Nếu kể chuyện Ghi-đê-ôn, Ba-rác, Sam-sôn, Giép-thê, Đa-vít, Sa-mu-ên và các tiên tri của Chúa thì không đủ thì giờ. 33Nhờ đức tin, họ đã chiến thắng các vương quốc, thi hành công lý, được các lời hứa, bịt miệng sư tử, 34tắt đám lửa hừng, thoát khỏi lưỡi gươm, đang yếu đuối trở nên mạnh mẽ, biến thành dũng sĩ trong cuộc chiến tranh, đánh tan quân đội ngoại quốc. 35Có những phụ nữ nhận được người nhà đã chết rồi sống lại; có những người chịu tra tấn mà không muốn được giải cứu để được sự sống lại tốt hơn. 36Những kẻ khác chịu đựng sỉ nhục, đòn vọt, những người kia chịu xiềng xích, lao tù. 37Họ bị ném đá, cám dỗ, cưa làm đôi, chém chết bằng gươm, họ lưu lạc, mặc áo bằng da cừu, da dê, chịu túng ngặt, bị bắt bớ và bạc đãi đủ điều. 38Thế gian không xứng đáng cho họ sống, họ phiêu lưu giữa sa mạc, trên núi thẳm, trong hang động và hầm hố dưới đất.
39Nhờ đức tin tất cả những người ấy đều được chứng nhận nhưng vẫn chưa nhận lãnh điều Chúa hứa. 40Nhưng Đức Chúa Trời đã tiên liệu điều tốt lành hơn cho chúng ta, hầu cho ngoài chúng ta, họ không thể nào được toàn hảo.

carr throws 4 td passes as raiders Cheap NFL Authentic Jerseys beat ravens 28Nothing much gets accomplished. Sure, they’re going to get around to it someday, but usually someday never gets here.. She has suffered a lot due to prejudice and ignorance, but she has survived. Despite seven suicide attempts between the ages of 11 and 13 years old, my daughter is now 21 and enjoying life. But one officer got the other side of the story, it was welter who spent the night in jail. I cheap ray bans was asking her to stop. Accuracy and availability may vary. She’s believed to be the nation’s only female head coach of a high school varsity football team.. The Larsen C Ice Shelf is primed to lose an area of more than 5,000 square kilometres (1,900 square miles), after a rift in the ice shelf grew suddenly by around 18km (11 miles) in the second half of December. Just 20km (12 miles) of ice now connects the vast iceberg to the rest of the shelf, according to researchers from the Midas project, which has been studying the stability of the Larsen C Ice Shelf for three years. Whether or not the fusion is technically successful, about 25 percent of patients fail to significantly symptomatically improve following lumbar spine fusion. cheap nfl jerseys Subsequent accelerated degeneration and instability ray bans sale at the level adjacent to a lumbar fusion is common. They are being punished for illegal bonuses for LEGAL hits. Period. I tip for using velcro on fleece: Cut a piece of velcro the same size as the side of the velcro. When it is time to wash the item put the piece of velcro on the piece and you will cheap oakleys not have any velcro attaching to the item in the washer and dryer. Hop laterally from right to left for 50 reps, Replica Oakleys keep your eyes fixed on a point in front of you to help you stay balanced. Vertical jumps from front to back also work all of your leg muscles. The benefits of placing your child in a boxing program far outweigh the risks. They also go way beyond the obvious assets of regular exercise, fitness and helping your kid to take care of themselves in this increasingly intimidating world. authentic nfl jerseys Meet my guinea pigs. Lots of guinea pig care information, art work, animations, movies, graphics, cyber pets, poems, guest pets, and guinea pig links. And that’s going to help really strengthen those muscles around the knee. The next exercise we’re going to do, if you don’t have one of those, we can do it. However, the marijuana recently has been legalized for medical and recreational use in a number of states, including Colorado, Washington and Arizona. But because the drug is on the league’s list of banned substances, players living in those states could face consequences from the NFL even if they are using the drug legally..

back Back to NVB Online