back Back to NVB Online

Ha-gai 2

Vinh Quang Của Đền Thờ Mới
1Ngày hai mươi mốt tháng bảy, Lời của CHÚA cậy tiên tri Ha-gai phán rằng: 2“Bây giờ hãy hỏi Xô-rô-ba-bên, con trai Si-anh-thi-ên, thống đốc Giu-đa, Giô-suê, con trai của Giê-hô-gia-đát, thầy thượng tế và dân còn lại rằng: 3‘Ai trong các ngươi còn sót lại đây đã từng thấy cảnh huy hoàng thuở xưa của đền thờ? Bây giờ các ngươi thấy nó thế nào? Trước mắt các ngươi hình như đền thờ này chẳng ra gì, phải không?’ 4Nhưng bây giờ, CHÚA phán: ‘Hỡi Xô-rô-ba-bên, hãy mạnh dạn lên! Hỡi Giô-suê, con trai Giê-hô-gia-đát, thầy thượng tế, hãy mạnh dạn lên! Hỡi toàn dân trong xứ, hãy mạnh dạn lên!’ CHÚA lại phán: ‘Hãy bắt tay vào việc, vì Ta ở với các ngươi!’ CHÚA Vạn Quân phán vậy. 5Đấy là lời Ta đã giao ước với các ngươi khi các ngươi ra khỏi Ai-cập. Thần Linh Ta vẫn ngự giữa các ngươi, chớ kinh sợ.
6Thật vậy, CHÚA Vạn Quân phán: ‘Chẳng bao lâu nữa, Ta sẽ làm rung chuyển các tầng trời và trái đất, biển cả và đất liền. 7Ta sẽ làm rung chuyển các quốc gia, và điều được ưa chuộng trong các quốc gia sẽ xuất hiện. Ta sẽ làm đền thờ này tràn ngập vinh quang, CHÚA Vạn Quân phán vậy.’ 8CHÚA Vạn Quân phán: ‘Bạc là của Ta, vàng là của Ta.’ 9CHÚA Vạn Quân phán: ‘Vinh quang của đền thờ này sẽ rạng rỡ hơn vinh quang đền thờ thuở xưa.’ CHÚA Vạn Quân phán: ‘Ta sẽ ban bình an thịnh vượng tại nơi này.’ ”
Tái Thiết Đền Thờ Sẽ Mang Lại Phước Hạnh
10Vào ngày hai mươi bốn tháng chín, năm thứ hai đời Vua Đa-ri-út, Lời của CHÚA đến với tiên tri Ha-gai: 11“CHÚA Vạn Quân phán: ‘Hãy hỏi các thầy tế lễ xem Kinh Luật dạy thế nào về trường hợp này: 12Nếu một người mang thịt thánh trong vạt áo và nếu vạt áo đụng vào bánh, thịt hầm, rượu, dầu hay bất cứ thức ăn nào, liệu thứ đó có trở nên thánh hay không?’ Các thầy tế lễ đáp: ‘Dạ không.’ 13Ha-gai hỏi tiếp: ‘Nếu một người bị ô uế vì chạm vào xác chết mà đụng vào bất cứ vật nào trong các thứ đó, liệu thứ đó có bị ô uế không?’ Các thầy tế lễ đáp: ‘Dạ có, thứ đó bị ô uế.’
14Bấy giờ Ha-gai nói: ‘CHÚA phán: Cũng vậy, trước mặt Ta, dân này, đất nước này, mọi việc họ làm và mọi lễ vật họ dâng lên Ta tại nơi này đều bị ô uế. 15Nhưng giờ đây, các ngươi hãy để tâm suy nghĩ kỹ. Từ ngày này trở về trước, khi các ngươi chưa đặt một tảng đá này trên tảng đá kia để xây lại đền thờ CHÚA; 16tình trạng các ngươi thể nào? Người ta đến vựa lúa để cân hai trăm kí nhưng chỉ được một trăm. Người ta đến bồn rượu để chiết ra một trăm lít nhưng chỉ được bốn mươi.’ 17CHÚA phán: ‘Ta đã sai nắng hạn, nấm mốc và mưa đá làm tàn lụi mọi cây cối mùa màng tay các ngươi trồng nhưng các ngươi vẫn không trở lại với Ta.’
18Hãy để tâm suy nghĩ kỹ, từ nay trở đi, từ ngày hai mươi bốn tháng chín, ngày đặt nền móng đền thờ CHÚA. Hãy để tâm suy nghĩ kỹ: 19‘Vựa lẫm không còn hạt giống phải không? Ngay cả cây nho, cây vả, cây lựu và cây ô-liu cũng chưa ra trái. Nhưng kể từ nay, Ta sẽ ban phước cho các ngươi.’ ”
Xô-rô-ba-bên Được Chúa Chọn
20Vào ngày hai mươi bốn tháng ấy, lời của CHÚA đến với Ha-gai lần thứ hai như sau: 21“Hãy nói với Xô-rô-ba-bên, thống đốc Giu-đa rằng: ‘Ta sẽ làm rung chuyển các tầng trời và trái đất. 22Ta sẽ lật đổ ngai vàng các vua chúa và đập tan quyền lực các vương quốc ngoại bang. Ta sẽ lật đổ xe chiến mã cùng người lái xe; kỵ binh và chiến mã sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm của anh em mình.’ 23CHÚA Vạn Quân phán: ‘Trong ngày ấy, Ta sẽ chọn con, Xô-rô-ba-bên, con trai của Si-anh-thi-ên, làm đầy tớ Ta.’ CHÚA phán: ‘Ta sẽ đặt con làm nhẫn ấn tín, vì Ta đã chọn con.’ CHÚA Vạn Quân phán như vậy.”

KIRK VICKERS: This next movement is going to be a plyometric movement. We’re going to start off with a very low level plyometric. cheap jerseys china The job didn’t pay much and I didn’t like it but the money helped. With some financial help from my sister I was able to retain an attorney, buy a used car and put a deposit down on an apartment. After two preseason games, the Broncos quarterback situation is not any clearer. The bet to win the job, Mark Sanchez, cheap football jerseys hasn been very good. Last October (’08) CEF insiders added $229.2 million dollars of market value to their holdings. In that regard this October is off to a cheap jerseys from china slow start.. Browns fans were infuriated when Modell Cheap NFL Jerseys announced in November 1995 that he was moving the team to Baltimore. He said the city had reneged on promises to build a new stadium, and that he was risking bankruptcy by staying in Cleveland. Ironically, the last time Hill played extensively, in St. Louis for nine games in 2014, was the result of a Bradford knee injury.Rookie watchCarson Wentz. An almost Cheap Football Jerseys laughably simple system is available to you that requires no cold calling. No going to meetings. OCT RNFL measurements show good reproducibility, with intraclass coefficients of approximately 0.5514, 15 and coefficients of variation of approximately 10%. OCT RNFL thickness measurements increase after trabeculectomy induced IOP reduction in glaucomatous eyes. When she tired of Trent and his brothers Kane (older) and Jake (younger) either breaking windows or kicking the ball over the backyard fences, Karen sent them out the front of their Altona Meadows home. It is here that Pateras who lived nearby and says the McKenzie boys would be playing footy or cricket in the street no matter what time of day you drove by says his kicking talent was honed.. That way I know these have set up correctly. This is Conan Elliott and that’s how to install golf club heads on a shaft.. Sublimation allows the creation of unique authentic nfl jerseys and original designs which standard decoration process cannot achieve. In this way sublimation offers various advantages over traditional uniform decoration methods.. Tonight’s CMLL was less Tuesday Night Delight and more Tuesday Night Meh. It wasn’t the talent’s fault either; aside from the main event all these matches ranged from okay to solid for me, and I was highly impressed with several individual performances. fake ray ban sunglasses Adding water to baking soda and then applying the paste to the wound and covering it with a cloth has known to help. For such people, seeking immediate medical attention and getting an epinephrine shot becomes important.. It fits in an ironic way because there probably no player on the Kings less flashy than Forbort, who has been a solid defense partner for reigning Norris trophy winner Drew Doughty. Definitely not.

back Back to NVB Online