back Back to NVB Online

Ha-ba-cúc 1

Sứ Điệp Của Tiên Tri Ha-ba-cúc
1Đây là sứ điệp CHÚA ban cho tiên tri Ha-ba-cúc qua khải tượng.
Đối Thoại Giữa Tiên Tri Ha-ba-cúc Và CHÚA
2Lạy CHÚA, con phải kêu van đến bao giờ
Ngài mới chịu nghe?
Con phải kêu lên: “Chúa ơi! bạo ngược!” cho đến khi nào
Ngài mới giải cứu?
3Sao Ngài bắt con chứng kiến toàn chuyện bất công?
Sao Ngài tiếp tục lặng nhìn nỗi khổ đau?
Chung quanh con, người ta dùng bạo lực hủy diệt nhau,
Người ta kiện tụng tranh giành.
4Vì thế, Kinh Luật đành bó tay,
Không còn ai xét xử công bình nữa.
Vì bọn gian ác áp đảo người công chính,
Cho nên công lý bị bóp méo.
CHÚA Đáp Lời
5Các con hãy nhìn các dân tộc chung quanh, hãy trố mắt nhìn,
Hãy kinh ngạc sững sờ,
Vì Ta đang làm một việc ngay trong thời buổi các con,
Nếu có ai thuật lại,
Các con cũng không ngờ.
6Vì này, Ta sẽ khiến dân Ba-by-lôn nổi dậy,
Một dân hùng hổ hung hăng;
Chúng sẽ băng ngang lục địa rộng thênh thang,
Xâm chiếm nhà cửa không thuộc về mình.
7Chúng đến đâu cũng gieo rắc kinh hoàng khiếp đảm,
Chúng tự cao tự đại,
Tự đặt luật lệ cho mình xét xử.
8Ngựa chiến chúng phi nhanh hơn loài báo,
Dữ tợn hơn muông sói săn mồi ban đêm.
Kỵ binh chúng phóng đến từ xa,
Bay lượn như đại bàng sà xuống vồ mồi.
9Tất cả bọn chúng ùa tới cướp phá bạo tàn,
Chúng nghênh mặt xông lên như gió đông,
Gom góp tù binh đông như cát.
10Chúng là bọn khinh chê các vua,
Nhạo cười các lãnh tụ,
Khinh thường mọi thành trì kiên cố,
Chuyên đắp mô dốc sát vào tường và đánh chiếm các thành.
11Rồi chúng xoay chiều như gió, kéo đi theo hướng khác;
Chúng phạm tội tôn sức mạnh mình lên làm thần.
Tiên Tri Kêu Van Lần Thứ Nhì
12Lạy CHÚA, phải chăng từ ngàn xưa đã có Ngài?
Lạy Đức Chúa Trời của con, Đấng Thánh của con, Ngài hằng có đời đời!
Lạy CHÚA, Ngài đặt quân thù lên để xét xử!
Lạy Chúa là Vầng Đá che chở chúng con,
Ngài lập chúng nó lên để sửa phạt chúng con!
13Mắt Chúa thánh sạch quá, không thể nhìn điều ác,
Ngài không thể nhìn xem cảnh khổ đau.
Sao Ngài cứ lặng nhìn bọn dối gạt,
Sao Ngài nín lặng khi bọn ác
Nuốt người công bình hơn chúng?
14Ngài khiến cho loài người giống như cá dưới biển,
Như loài bò sát không ai hướng dẫn.
15Quân Ba-by-lôn thả câu bắt tất cả mọi người,
Quăng chài kéo họ lên,
Và gom họ lại trong lưới.
Do đó, chúng vui mừng hớn hở!
16Vì thế, chúng dâng sinh tế cho chài mình,
Đốt của lễ tỏa mùi thơm cho lưới mình,
Vì nhờ những vật ấy, chúng được tiền của dư dật,
Ăn uống thỏa thuê.
17Chúng vẫn tiếp tục giũ sạch chài mình,
Mãi mãi tàn sát các dân tộc không chút xót thương sao?

The goalkeeper for Manchester United, he played in the 2000 Olympics. It has been said that Tim’s symptoms cheap china jerseys started appearing in elementary school. First, its primary drug candidate Cheap Oakleys plecanatide should released Phase III trial results for treatment of IBS C by the end of the quarter. In addition, the same compound has a PDUFA date for the treatment of indiopathic chronic constipation with the FDA in late January. Have a receiver begin standing beside the quarterback, then sprint down the field 10 yards ahead and then turn back to the quarterback, who throws ball and makes sure it arrives as the receiver makes his turn. The receiver drops the ball, and then cuts 90 degrees to run across the field. That just who he is. And he looked right again. Before I hit my prepared remarks though, I think I’d be remiss if I didn’t take a second to recognize and thank Jon Rubin who’ll be retiring at the end of this year, as this will probably be his last conference call after more than he would care to count. Jon, in my experience, is an incredibly professional Head of Investor Relations and Financial Planning. The National Joint Apprenticeship and Training Committee has been creating training and apprenticeship programs since the late 1940s. It operates a joint training and apprenticeship program in partnership with the National Electrical Contractors Association and the International Brotherhood of Electrical Workers, and is a good place to start your research into the best way to obtain quality education and on the job experience so you can qualify for excellent jobs.. Meanwhile Manziel started two games, both of which the Browns lost. He was injured in the second game, which led to his most notorious cheap jerseys wholesale incident of the season. The Ohio Race for the Cure saw a 2,000 person decrease between this year’s September 15th event and last year’s (pre Planned Parenthood controversy), Jezebel noted. Critics accuse those who sell market “pink” products in October cheap oakleys as exploitative or just plain missing the point. Zimmerman’s wife was there the whole week. She has a bodyguard with him. What’s special about Baldwin’s new suit is the fact that there are hundreds of tiny, sharp spikes built inside the costume, so they’re constantly stabbing Baldwin whenever he moves, or breathes or exists or whatever. This works out OK, though. Carney said about 300 people were held on aircraft away from the terminal after their planes landed ahead of a ground stop.KFOR reporter custom jerseys Lance West tweeted, citing unnamed sources, that police investigating the incident discovered a ‘sniper’s nest’ in the airport parking garage. The Oklahoma Police Department has yet to confirm that information.Southwest Airlines released a statement confirming that the 52 year old man killed in the shooting was an employee of the airline.’The Southwest cheap nfl jerseys Airlines Family is deeply saddened by the passing of our Southwest Family Member, and we extend our heartfelt sympathies and support to his family and Southwest Co workers at this time,’ the press release read in part.While in college, Winchester was a former punter for the University of Oklahoma and was on the 1985 national championship team.Winchester is a father to six children, three of whom played sports cheap jerseys his alma mater including his son James..

back Back to NVB Online