back Back to NVB Online

Giu-đe 1

Lời Chào Thăm
1Tôi là Giu-đe, đầy tớ của Chúa Cứu Thế Giê-su và em của Gia-cơ,
Kính gởi những người được kêu gọi là những người được Đức Chúa Trời là Cha chúng ta yêu thương và được Chúa Cứu Thế Giê-su gìn giữ.
2Nguyện xin lòng thương xót, bình an và tình yêu thương ban cho anh chị em được gia tăng bội phần.
Cảnh Giác Đức Tin (Giáo Sư Giả)
3Anh chị em yêu dấu, tôi vẫn mong ước viết cho anh chị em về sự cứu rỗi chung của chúng ta, nhưng tôi thấy cần phải viết để khuyên anh chị em hãy tiếp tục chiến đấu cho đức tin, là đức tin đã được ban cho các thánh đồ một lần đầy đủ cả. 4Vì có mấy kẻ trà trộn vào giữa vòng anh chị em, là những kẻ từ xưa đã dành riêng để bị hình phạt, là những kẻ không tin kính, đã biến ân sủng của Đức Chúa Trời thành đời sống phóng đãng, chối bỏ Đấng Chủ Tể duy nhất và Chúa chúng ta là Chúa Cứu Thế Giê-su.
Thưởng Phạt Công Minh
5Mặc dầu anh chị em đã biết tất cả, tôi tưởng cũng nên nhắc lại rằng dù Ngài đã giải cứu dân Ngài ra khỏi xứ Ai-cập, sau đó Ngài lại tiêu diệt những kẻ không tin. 6Các thiên sứ không chịu giữ địa vị của mình, nhưng lại bỏ chỗ riêng, nên họ bị Đức Chúa Trời tống giam, chịu xiềng xích bất tận trong ngục tối chờ đợi sự phán xét trong ngày lớn. 7Hãy nhớ lại thành Sô-đôm, Gô-mô-rơ và các thành phố chung quanh; dân chúng trong các thành ấy đã làm không khác gì các thiên sứ kia, phạm tội tà dâm, chạy theo tình dục đồng giới. Họ đang bị lửa đời đời đoán phạt để làm gương.
Bọn Người Vô Đạo
8Cũng một cách đó, những người mơ mộng này làm ô uế thân xác, khinh dễ thẩm quyền và báng bổ các thiên sứ vinh quang. 9Dù thiên sứ trưởng Mi-chên cũng không làm vậy. Trong khi đối chất với quỷ vương về việc ai sẽ được xác của Môi-se, cũng không dám lấy lời lăng mạ tố cáo nhưng chỉ nói rằng: “Chúa sẽ quở trách ngươi!” 10Nhưng bọn người này lấy lời lăng mạ bất cứ điều gì họ không hiểu; còn những gì họ biết bằng trực giác, giống như các loài thú vô tri, là những điều đang hủy diệt họ.
11Khốn thay cho họ! Họ đã chọn theo con đường của Ca-in, vì lợi lộc, họ đã tự chuốc cho mình lỗi lầm của Ba-la-am, và phản loạn như Cô-rê, để bị hủy diệt.
12Họ giống như những vết nhơ trong bữa tiệc thương yêu, cùng dự tiệc mà không biết sợ, chỉ biết lo cho chính mình; họ giống như những áng mây không nước bị gió cuốn trôi đi; họ giống như những cây không trái cuối thu, bị nhổ tận rễ, chết đến hai lần. 13Họ giống như những lượn sóng cuồng dưới biển, sủi bọt bỉ ổi của mình; giống như những vì sao lạc, sự tối tăm u ám đời đời đã được dành sẵn cho họ.
14Cũng vì bọn người này mà Hê-nóc là cháu bảy đời của A-đam đã tiên tri rằng: “Xem kìa, Chúa sẽ đến với muôn ngàn thánh 15để xét đoán mọi người, để định tội hết thảy vì tất cả những việc không tin kính họ đã làm và tất cả lời dữ từ những kẻ tội lỗi không tin kính đã nói nghịch Ngài.” 16Hạng người này luôn luôn cằn nhằn, trách móc, chạy theo các dục vọng riêng tư, ưa khoe khoang, nịnh hót người ta để trục lợi cho mình.
Khuyên Nhủ
17Nhưng anh chị em yêu dấu, nên ghi nhớ những lời các sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-su chúng ta đã nói trước cho anh chị em. 18Họ đã nói rằng: “Khi những ngày cuối cùng đến, có nhiều kẻ sẽ chế giễu anh chị em, có nhiều kẻ chạy theo dục vọng vô đạo.” 19Đây là những kẻ chia rẽ, những con người phàm tục, không có Thánh Linh.
20Nhưng anh chị em yêu dấu, hãy gây dựng lẫn nhau trong đức tin rất thánh. Hãy cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. 21Hãy giữ mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Mong đợi lòng thương xót của Chúa Cứu Thế Giê-su chúng ta cho được sự sống vĩnh phúc.
22Hãy thương xót những người này, là người nghi ngờ, 23hãy cứu vớt những người kia, kéo họ ra khỏi lửa; còn những người khác, hãy thương xót lẫn sợ, ghét cả cái áo bị xác thịt làm ô uế.
24Nguyện xin Đấng có quyền gìn giữ anh chị em khỏi vấp ngã, trình anh chị em một cách hân hoan và không có gì đáng trách trước sự hiện diện vinh quang của Ngài; 25là Đức Chúa Trời duy nhất, Đấng cứu rỗi chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta. Nguyện xin vinh quang, oai nghiêm, năng lực và uy quyền đều thuộc về Ngài từ trước mọi thời đại, hiện tại và cho đến đời đời. A-men.

It was taken public again in 2001, followed by a management led leveraged buyout in 2007 led by its Chairman Joseph Neubauer. According to Bloomberg data, the company was taken private in 2007 by an investor group that included Fake ray bans Goldman Sachs, CCMP Capital Advisors LLC, JP Morgan Chase, Thomas H. Rope climbing nets make excellent additions to obstacle courses and play areas in addition to being a staple in the maritime industry. This article will show you how to make a 3 1/2 foot by 5 foot rope climbing net with a 4 inch by 4 inch mesh pattern. Tatum, the Oakland Raiders’ safety, was approaching from behind him, the situation when his reputation would cause many players to “hear footsteps”. The pass was high and slightly behind Stingley, who contorted himself in mid air; as the ball passed by, Tatum launched himself and met Stingley’s neck with his shoulder pads. cheap mlb jerseys Excel on the youth national level, while playing strongly in the off season for your college or club team. If you happen to catch the eye of one of the national team coaches, you will be selected for the player pool, a group of talented players with various Replica Oakleys levels of playing experience that coaches can draw from to replenish the national team’s roster. The people who run Finca Bellavista would not only be understanding of your pop culture addled, inappropriate NFL Jerseys Cheap and possibly dangerous behavior they’d encourage it. This isn’t one of fake oakleys those stuffy “don’t run by the pool” hotels. Outline specific tasks for each team member and assign deadlines to complete each task. Identify which cheap nfl jerseys tasks are critical to the overall execution and completion of the project; ensure that they are cheap oakleys outlet listed in a logical, sequential order. Mr. R. Although Alabama 5th District has voted Republican in every presidential contest since 1980, it has never elected a Republican to Congress. It covers the entire northern border of the state and includes Huntsville. People with disabilities that affect mobility also use crutches for walking support. Doctors order specific types of crutches based on the extent of each injury, the physical condition of each patient and the type of support needed. Welterweight Champion of the world. He had solid skills on offense and defense, a solid chin and excellent stamina. Look at what Osborne and Cameron were doing and saying, then do and say the opposite. ‘This Autumn Statement isn’t going to be like one of David and George’s circus shows,’ a No 10 insider explained to me.

back Back to NVB Online